EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

PRODAJA VRIJEDNOSNIH KUPONA I UGOVORA

U poslovnicama Financijske agencije prodaju se vrijednosni kuponi za sezonski rad u poljoprivredi i Ugovori o sezonskom radu za obavljanje povremenih odnosno privremenih poslova u poljoprivredi s prilozima.

Vrijednosni kupon za sezonski rad u poljoprivredi za 2018. godinu prodaje se po cijeni od 23,74 kn, dok se Ugovor o sezonskom radu za obavljanje povremenih, odnosno privremenih poslova u poljoprivredi, prodaje po cijeni od 3,00 kn.

Vrijednosni kupon za sezonski rad u poljoprivredi mogu kupiti fizičke ili pravne osobe koje obavljaju registriranu poljoprivrednu djelatnost ili fizičke osobe nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: korisnik).

Vrijednosni kupon za sezonski rad u poljoprivredi, korisnik može platiti u gotovom novcu ili bezgotovinski.

Prilikom kupnje vrijednosnog kupona za sezonski rad u poljoprivredi, korisnik treba dati podatke o:

• vrsti posla kojom se bavi (bilinogojstvo, stočarstvo, ribarstvo),
• nazivu korisnika,
• OIB-u korisnika,
• sjedištu korisnika.

Neupotrijebljeni vrijednosni kupon za sezonski rad u poljoprivredi, korisnik može vratiti u bilo koju poslovnu jedinicu Fine, najkasnije do kraja siječnja tekuće godine, za prethodnu godinu.

Više informacija o prodaji vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi i Ugovorima o sezonskom radu za obavljanje povremenih odnosno privremenih poslova u poljoprivredi, možete dobiti putem besplatnog broja telefona 0800 0080, ili putem e-pošte na adresu info@fina.hr.

 

 
 
PRODAJA OBRAZACA, BILJEGA, MJENICA...

Obrasci

 • Nalog za plaćanje (HUB-3)
 • Ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi
 • Vrijednosni kuponi za sezonski rad u poljoprivredi 
 • Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (GFI-POD)
 • Tromjesečni statistički izvještaj poduzetnika (TSI-POD)
 • Račun dobiti i gubitka - srednji i veliki poduzetnici (RDG-POD-V)
 • Račun dobiti i gubitka - mali poduzetnici (RDG-POD-M)
 • Uvezena knjiga računa A4
 • Blagajnički izvještaj
 • Uplatnica
 • Isplatnica
 • Zadužnica

Uz obrasce u Fini su vam dostupni i: biljezi i mjenice, blagajničko - trezorski materijal (DNT vrećice, ključevi za DNT i torbice za DNT), kuverte i prigodni kovani novac (samo u određenim poslovnicama).

 
 
PRODAJA DRŽAVNIH BILJEGA I OBRAZACA MJENICA OVLAŠTENIM MALOPRODAVAČIMA

U poslovnicama Fine obavlja se prodaja državnih biljega i obrazaca mjenica ovlaštenim maloprodavačima, sukladno Pravilniku o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega, odnosno Pravilniku o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice.

Ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega fizičke i pravne osobe ostvaruju temeljem zahtjeva kojeg podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Središnjem uredu. Ovlaštenja za maloprodaju obrazaca mjenice fizičke i pravne osobe ostvaruju temeljem pisanog zahtjeva Ministarstvu financija, Sektoru za financijski sustav. Ovlaštenje izdaje ministar financija. Pravne i fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega izdano na temelju Zakona o upravnim pristojbama mogu obavljati i maloprodaju obrazaca mjenica.

Prilikom kupnje državnih biljega i obrazaca mjenica maloprodavaču se odobrava popust od 6% od nominalne vrijednosti kupljenih državnih biljega, odnosno mjenica, za daljnju prodaju.

Za dodatne informacije vezane uz narudžbu (količina, apoenska struktura, popis općina) i kupnju (broj uplatnog računa) državnih biljega i obrazaca mjenica za daljnju maloprodaju, ovlašteni maloprodavači se mogu obratiti u odabranu poslovnicu Fine u kojoj će se nadalje opkrbljivati sa državnim biljezima i obrascima mjenica.

 
 
IZRADA PEČATA I NATPISNIH TABLI

U određenim Fininim poslovnicama možete naručiti pečat i natpisnu tablu za svoju tvrtku. 

U roku od 24 sata svoj ćete pečat / natpisnu tablu dobiti na željenu adresu, ili ga podići u Fininoj poslovnici.
 
Više informacija potražite u Fininim poslovnicama.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite