EU - LOGO
   
English
header-Građani.gif
 
GRAĐANI

USPOSTAVA SUSTAVA NADZORA POTROŠNJE PLAVOG DIZELA

Prema Zakonu o trošarinama ("Narodne novine" br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15, 115/16), plinsko ulje za namjene propisane člankom 92. Zakona (u daljnjem tekstu: Plavi dizel) izuzeto je od plaćanja trošarina. Zakon o trošarinama (u daljnjem tekstu: Zakon) propisuje vođenje elektroničke evidencije prodaje Plavog dizela stoga je Fina, temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske, uspostavila sustav kojim će se nadzirati njegova potrošnja:

1.  Odluka o obavljanju poslova programske podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi donesena na sjednici Vlade 20. svibnja 2010. godine.

  • 1. srpnja 2010. godine uspostava Sustava nadzora potrošnje Plavog dizela za korisnike prava u poljoprivredi, ribogojstvu i akvakulturi.

2. Odluka o obavljanju poslova podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za gospodarske i javne namjene u plovidbi donesena na sjednici Vlade 29. svibnja 2013. godine.

  • 1. srpnja 2013. godine širenje Sustava nadzora potrošnje Plavog dizela na korisnike prava u plovidbi.
 
 

KARTICE ZA KONTROLU POTROŠNJE PLAVOG DIZELA

Sustav nadzora potrošnje Plavog dizela (u daljnjem tekstu: Sustav) temelji se na kartici za kontrolu potrošnje goriva posebnih namjena (u daljnjem tekstu: Kartica).

Korisnik Kartice ima pravo na kupnju Plavog dizela po povlaštenoj cijeni i u granicama odobrenih količina izraženih u litrama (u daljnjem tekstu: Kvota), na prodajnim mjestima prodavatelja koji su sklopili ugovor o suradnji s Finom.

Svaka prodaja putem Kartice evidentira se u Sustavu te se želi omogućiti prodaja Plavog dizela samo korisnicima Kartice do Kvote koja im je prethodno odobrena.

U Sustavu postoje dvije vrste Kartica:

Dokumenti:

Popis prodajnih mjesta Plavog dizela - poredak po naselju

Popis prodajnih mjesta Plavog dizela - poredak po poštanskom broju

 
 

POVEZNICE

Propisi

Nadležna tijela

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede

Ministarstvo financija Carinska uprava

 
 

SAZNAJTE VIŠE

Pozivni centar: 0800 8880
adresa e-pošte: dizel@fina.hr
 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite