EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
KAKO DO DIGITALNIH CERTIFIKATA
PREUZIMANJE CERTIFIKATA I PROGRAMSKE PODRŠKE

Preuzimanjem certifikata, korisnik se obvezuje koristiti ih u skladu s Uvjetima pružanja usluga certificiranja. Nakon što korisnik preuzme certifikat na kripto uređaju ili aktivacijske podatke za preuzimanje certifikata u soft obliku, svaka naknadna izmjena/opoziv/reaktivacija po već izdanom certifikatu može se raditi isključivo po zahtjevu korisnika.

Preuzimanje digitalnih certifikata izdanih na Fina e-kartici ili USB tokenu

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će na e-mail adresu navedenu u Zahtjevu dobiti obavijest o PIN-u i mogućnosti preuzimanja certifikata.

Digitalne certifikate korisnik preuzima u registracijskom uredu Fine ili na lokaciji korisnika, ako je korisnik tako zatražio na Zahtjevu za izdavanje poslovnih certifikata. Certifikate korisnik preuzima osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija korisnika, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica). Da bi korisnik mogao koristiti certifikate na kripto uređaju (Siguran kriptografski uređaj i QSCD), potrebno je instalirati odgovarajuću programsku podršku.

Programska podrška za ActivIdentity kripto uređaj

Instalacija podrške za kripto uređaj (kartica/token)

Instalacija Fix-a za ActivClient 7.0.2. (32-bit)
Instalacija Fix-a za ActivClient 7.0.2. (64-bit)

Uputa za dekripciju PIN-a dobivenog e-mail porukom

Programska podrška za čitače smart kartica
Instalacija podrške za Realtec USB čitač smart kartice  - potrebno samo za WinXP
Instalacija podrške za PC USB TR čitač smart kartica (32-bit) - potrebno za Windows 2000, XP, Vista, 7 i 8 
Instalacija podrške za PC USB TR čitač smart kartica (64-bit) - potrebno za Windows 2000, XP, Vista, 7 i 8
Instalacija podrške za PC USB TR čitač smart kartica (32-bit) - verzija za Windows server 2012 i 2008 R2
Instalacija podrške za PC USB TR čitač smart kartica (64-bit) - verzija za Windows server 2012 i 2008 R2

Podrška za Gemalto kripto uređaj
Uputa za instalaciju programskog paketa
Uputa za aktivaciju i otključavanje QSCD uređaja
Podrška za Windows operacijske sustave
Podrška za Linux operacijske sustave

Izdavanje certifikata za ePotpis u Oblaku (certifikat za udaljeni e-potpis)

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, a da bi mogao izvršiti izdavanje certifikata za ePotpis u Oblaku, korisnik dobiva aktivacijske podatke  na adresu e-pošte i putem SMS-a. Aktivacijski podaci  mogu se naknadno preuzeti i u Fini.

Certifikati se izdaju preko portala za preuzimanje digitalnih certifikata (CMS).

U procesu izdavanja certifikata korisnik kreira zaporku koja je neophodna za korištenje certifikata. Ako korisnik zaboravi zaporku neće biti moguće kreiranje nove već će morati zatražiti izdavanje novog certifikata.

Link za preuzimanje certifikata

Dokumenti
Uputa za izdavanje certifikata za ePotpis u oblaku (certifikati za udaljeni e-potpis)

Preuzimanje aktivacijskih podataka za preuzimanje poslovnih soft certifikata

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, a da bi mogao preuzeti poslovni soft certifikat, skrbnik dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina:

  • osobno u registracijskom uredu Fine ili
  • na adresu e-pošte i putem SMS-a.

Ako prilikom predaje dokumentacije skrbnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine.

Ako je skrbnik certifikata prilikom predaje dokumentacije identificiran te ako je u Zahtjevu naveo podatak o adresi e-pošte i broju mobitela, aktivacijske će podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a).

Certifikati se izdaju u soft obliku, preko portala za preuzimanje digitalnih certifikata (CMS), pri čemu se kreira datoteka s ekstenzijom .p12. Certifikat se preuzima unošenjem referentnog broja i autorizacijskog koda. Poslovni soft certifikat može se preuzeti putem računala ili mobilnog uređaja, ovisno o namjeni certifikata.

U procesu preuzimanja certifikata korisnik unosom zaporke zaštićuje datoteku koju će preuzeti na svoje računalo ili mobilni uređaj. Datoteka s ekstenzijom .p12 koju će korisnik preuzeti sadrži certifikat i korisnikov privatni ključ.

Link za preuzimanje certifikata

Dokumenti

Uputa za preuzimanje poslovnog soft certifikata

Preuzimanje aktivacijskih podataka za preuzimanje poslovnih soft certifikata (LCP)

Potpunu dokumentaciju za izdavanje poslovnih soft „lightweight“ certifikata Fina zaprima od Carinske uprave gdje je dokumentacija dostavljena te vrši identifikaciju poslovnog subjekta i potpisnika.

Nakon uspješne provjere, podatke za plaćanje Fina dostavlja na e-mail adresu. Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti na e-mail adresu finacert@fina.hr, nakon čega se isporučuju aktivacijski podaci kojima se certifikat preuzima preko portala za preuzimanje digitalnih certifikata (CMS).

Link za preuzimanje certifikata

Dokumenti

Uputa za preuzimanje poslovnih soft certifikata (LCP)

Preuzimanje aktivacijskih podataka za preuzimanje aplikacijskog ili SSL certifikata za poslužitelj

Nakon obrade dokumentacije koju je skrbnik certifikata osobno predao u Finu, skrbnik aktivacijske podatke dobiva odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a). Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, skrbnik preuzima certifikat putem Fininog portala za preuzimanje certifikata (CMS) sukladno predanom zahtjevu.

Link za preuzimanje certifikata putem CMS-a

Dokumenti
Uputa za preuzimanje aplikacijskog digitalnog certifikata putem portala CMS
Uputa za preuzimanje SSL certifikata pomoću CMS web portala

Preuzimanje certifikata za fiskalizaciju

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, a da bi mogao preuzeti certifikat za fiskalizaciju, skrbnik dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina:

  • osobno u registracijskom uredu Fine ili
  • na adresu e-pošte i putem SMS-a.

Ako prilikom predaje dokumentacije skrbnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine.
Ako je skrbnik certifikata prilikom predaje dokumentacije identificiran te ako je u Zahtjevu naveo podatak o adresi e-pošte i broju mobitela, aktivacijske će podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a). Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, skrbnik preuzima certifikat preko portala za preuzimanje certifikata (CMS).

Link za preuzimanje certifikata

Proceduru i upute za preuzimanje certifikata za fiskalizaciju možete pronaći ovdje.


Preuzimanje osobnih soft certifikata

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, a da bi mogao preuzeti osobni soft certifikat, korisnik dobiva aktivacijske podatke, na jedan od sljedećih načina:

  • osobno u registracijskom uredu Fine,ili
  • na adresu e-pošte i putem SMS-a.

Ako prilikom predaje dokumentacije korisnik certifikata nije fizički identificiran, aktivacijske podatke može zaprimiti isključivo osobno u registracijskom uredu Fine.
Ako je korisnik certifikata prilikom predaje dokumentacije identificiran te ako je u Zahtjevu naveo podatak o adresi e-pošte i broju mobitela, aktivacijske će podatke dobiti odvojeno putem e-pošte i SMS-a (referentni broj na adresu e-pošte, a aktivacijski kod putem SMS-a).

Nakon što zaprimi aktivacijske podatke, korisnik preuzima certifikat preko portala za preuzimanje certifikata (CMS).

Link za preuzimanje certifikata

Dokumenti

Uputa za preuzimanje osobnih soft certifikata

Preuzimanje aktivacijskih podataka za preuzimanje poslovnih soft certifikata (LCP)

Potpunu dokumentaciju za izdavanje poslovnih soft „lightweight“ certifikata Fina zaprima od Carinske uprave gdje je dokumentacija dostavljena te vrši identifikaciju poslovnog subjekta i potpisnika.

Nakon uspješne provjere, podatke za plaćanje Fina dostavlja na e-mail adresu. Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti na e-mail adresu finacert@fina.hr, nakon čega se isporučuju aktivacijski podaci kojima se certifikat preuzima preko portala za preuzimanje digitalnih certifikata (CMS).

Link za preuzimanje certifikata

Dokumenti

Uputa za preuzimanje poslovnih soft certifikata (LCP)

 
 

LINKOVI ZA PREUZIMANJE CERTIFIKATA

Na donjim linkovima možete preuzeti Vaš certifikat - osim certifikata na kripto uređaju.

CMS - portal za preuzimanje certifikata
- certifikati za fiskalizaciju
- SSL certifikat za web poslužitelj
- aplikacijski certifikat
- osobni soft certifikati
- poslovni soft certifikati (LCP)
- poslovni soft certifikati

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-256) – izdani od 07.12.2015. (NOVO!)

Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat)
(SHA1: 62:02:bf:16:9a:f2:7f:a6:7e:d0:ce:c6:6b:78:2b:83:22:61:26:e9)
Datum izdavanja: 24.11.2015.
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - DER
Fina Root CA (samopotpisani root CA certifikat) - PEM
Fina Root CA (samopotpisani  root CA certifikat) - TXT

Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat)
(SHA1: d8:86:43:90:c7:6c:9b:71:f0:40:4f:f3:76:fc:38:fd:73:78:7d:08)
Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC 2015 (subordinirani CA certifikat) - TXT

Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat)
(SHA1: 1c:f5:2f:38:06:4b:fa:95:1e:45:b2:f3:9c:de:3f:d5:13:31:35:cd)
Datum izdavanja: 25.11.2015.
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - DER
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - PEM
Fina RDC-TDU 2015 (subordinirani CA certifikat) - TXT

FINA DIGITALNI CERTIFIKATI (SHA-1) – izdavani do 06.12.2015.

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA
(SHA1: 4c:4b:ed:f2:a8:d7:64:c1:fe:dc:81:af:d6:37:0f:50:30:7a:0a:12)

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC CA - TXT

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA
(SHA1: 6e:46:67:b5:5e:5e:e3:4e:ad:8c:c2:1c:fa:a1:0b:b8:bf:c9:a5:30)

Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - DER
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - PEM
Verifikacijski/root (samopotpisani) certifikat za RDC-TDU CA - TXT

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite