EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
DEMO DIGITALNI CERTIFIKATI
DEMO DIGITALNI CERTIFIKATI

Fina Demo digitalni certifikati su digitalni certifikati koji se izdaju za potrebe testiranja, demonstracije i usklađivanja informatičkih rješenja, kako bi ta rješenja ispravno koristila Finine produkcijske digitalne certifikate. Demo certifikati su u tehnološkom i funkcionalnom smislu potpuno jednaki Fininim produkcijskim certifikatima.

Demo certifikati izdani u Fina Demo 2014 okolini smiju se koristiti isključivo u svrhe testiranja i provjere ispravnosti informatičkih rješenja. Uporaba Demo certifikata smije rezultirati pouzdanjem u elektronički potpis, autentifikaciju, enkripciju ili u bilo koji drugi vid korištenja Demo certifikata za primjene isključivo u testnoj ili prezentacijskoj okolini.

Fina Demo 2014 okolina

Kako do Demo digitalnih certifikata

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite