EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 

PREUZIMANJE OBRAZACA

SLANJE OBRAZACA U SUSTAV ePOREZNA i e-TROŠARINE
Fina za obveznike obavlja usluge slanja obrazaca u sustave ePorezna i e-Trošarine.

Porezni obveznici dužni su određene porezne obrasce podnositi elektroničkim putem korištenjem sustava ePorezna. Osnovni je preduvjet za korištenje sustava ePorezna posjedovanje poslovnog digitalnog certifikata, čiji je ovlašteni izdavatelj Fina.

Svim poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji nemaju poslovne digitalne certifikate, Fina pruža uslugu slanja obrasca prijave podataka u sustav fiskalizacije, obrazaca poreza na dodanu vrijednost (PDV, PDV-S, ZP, PPO, OPZ-STAT-1, DONH), poreza na dobit (PD, SR, TZ), poreza na dohodak (JOPPD, SNU, DI), te poreza na potrošnju (PP-MI-PO) u sustav ePorezna, temeljem punomoći.

Kako opunomoćiti Finu za slanje obrazaca u ePoreznu?

Porezni obveznik (korisnik usluge) u Fini ispunjava obrazac Punomoći gdje odabire za koje vrste poreza želi koristiti uslugu slanja u sustav ePorezna i ovjerava Punomoć.

Obrazac Punomoći potpisan od strane korisnika, Fina predaje nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave na ovjeru. Korisnik popunjava i Pristupnicu za pružanje usluge izrade i/ili slanja obrazaca elektroničkim putem čiji su sastavni dio opći uvjeti korištenja usluge.

Korisnik dostavlja popunjeni obrazac u Finu i ona u njegovo ime obavlja slanje istog u sustav ePorezna.

Trošarinski i obveznici posebnih poreza dužni su obrasce iz područja trošarina i posebnih poreza podnositi Carinskoj upravi elektroničkim putem korištenjem sustava e-Trošarine.

Osnovni je preduvjet za korištenje sustava e-Trošarine posjedovanje poslovnog digitalnog certifikata, čiji je ovlašteni izdavatelj Fina. Svim trošarinskim i poreznim obveznicima u Republici Hrvatskoj koji nemaju poslovne digitalne certifikate, Fina pruža uslugu slanja obrazaca u sustav e-Trošarine, temeljem zastupstva.

Kako odrediti Finu kao zastupnika za slanje obrazaca u sustav e-Trošarine?

Trošarinski i porezni obveznik (korisnik usluge) u Fini popunjava i potpisuje obrazac Zastupanje kojom ovlašćuje Finu za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza u sustav e-Trošarine. Temeljem potpisanog obrasca Zastupanje Fina u aplikaciji za administraciju korisnika G2B sustava kreira zastupstvo. Ako je korisnik usluge već registriran u G2B sustavu Carinske uprave, nakon kreiranja zastupstva od strane Fine u aplikaciji za administraciju korisnika G2B sustava, korisnik zastupstvo treba u aplikaciji usuglasiti.

Korisnik popunjava i Pristupnicu za pružanje usluge izrade i/ili slanja obrazaca elektroničkim putem čiji su sastavni dio opći uvjeti korištenja usluge.

Usluga se naplaćuje sukladno Cjeniku usluga Financijske agencije i to za slanje obrasca JOPPD 20,00 kn, SNU 12,00 kn, PUR 16,00 kn, Z-ORT 60,00 kn, te za slanje ostalih obrazaca 16,00 kn po obrascu, uvećano za PDV.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite