EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
TRANSPARENTNO.HR

Transparentno.hr je Finin internetski servis koji omogućuje naprednu uslugu pretraživanja i uvida u podatke poslovnih subjekata obveznika poreza na dobit te daje brz i jednostavan uvid u pojedine podatke iz javnih registara:

  • Registra godišnjih financijskih izvještaja,
  • Jedinstvenog registra računa i
  • Registra koncesija.

Servis je prvenstveno namijenjen građanima, ali i poslovnim subjektima, koji servisu mogu pristupiti putem medija, društvenih mreža i stranice Vingd.com.

Putem servisa Transparentno.hr podaci se mogu pretraživati prema nazivu ili dijelu naziva poslovnog subjekta, odnosno OIB-u poslovnog subjekta. Korisniku su odmah dostupni opći podaci za tvrtku (naziv, adresa, OIB, matični broj, veličina, temeljni kapital, korisnik koncesije, status predstečajne nagodbe).

Korisniku se nude i napredniji podaci, koji su dostupni autorizacijom prava pristupa s 4 Vingda. Korisnik će biti preusmjeren na Vingd stranicu za stjecanje ili kupnju virtualne valute Vingd, potrebne za korištenje servisa.

Omogućen je pristup podacima za 2016., 2015., 2014., 2013. i 2012. godinu.

Na internetskoj stranici servisa nalaze se kratke upute o tome što servis pruža i kako ga treba koristiti, česta pitanja te uvjeti korištenja.

transparentno.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite