EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU (RegZap)
Odlukom Vlade RH od 10. lipnja 2010. godine (Narodne novine 83/2010), uspostava i vođenje informacijskog sustava Registra zaposlenih u javnom sektoru povjerena je Financijskoj agenciji.
Registrom zaposlenih u javnom sektoru na jednom su mjestu objedinjeni podaci o državnim službenicima i namještenicima, o službenicima i namještenicima u javnim službama te se osigurava praćenje i izmjena tih podataka.

Korisnicima Registra smatraju se sve institucije koje su korisnici proračuna, odnosno državne i javne službe kojima se rashodi za zaposlene osiguravaju u državnom proračunu. Pod javnim službama podrazumijevaju se javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (Narodne novine 27/2001, 39/2009).

Tako je do svibnja 2012. uspostavljena informatička infrastruktura potrebna za centralno prikupljanje podataka o 250 000 zaposlenika. Razvijena je web aplikacija za unos podataka, a kako bi uspostavljen sustav koristio suvremene i pouzdane sigurnosne mehanizme za sve korisnike osigurano je korištenje PKI infrastrukture putem smart kartica. U tom trenutku bilo je registrirano 4 000 korisnika sustava te je organiziran sustav podrške korisnicima.

Uspostavom Registra zaposlenih u državnim i javnim službama, koji na jednom mjestu objedinjuje podatke o državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama, ostvareni su preduvjeti za izgradnju sustava koji će omogućiti djelotvorno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u državnim i javnim službama i centralizirani obračun plaća za korisnike čiji se rashodi za zaposlene osiguravaju u državnom proračunu.

U slučaju upita dostupna je elektronička adresa: regzap@fina.hr
 
 
CENTRALIZIRANI OBRAČUN PLAĆA (COP)

Uspostavom Registra ispunjeni su osnovni preduvjeti za dogradnju funkcionalnosti centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru (Informacijski sustav COP). Ugovorom o pružanju usluga centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima od 25. listopada 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske je Financijskoj agenciji povjerila poslove uspostave i podrške informatičkog sustava centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru.

Cilj projekta je uspostava jedinstvenog, centraliziranog, poslovno-informatičkog sustava za podršku u poslovnim procesima javnog sektora, koji se odnose na upravljanje rashoda za zaposlene i ljudskim resursima (državni i javni službenici i namještenici), odnosno izgradnja sustava koji će osim obračuna plaća za sve institucije javnog sektora po jedinstvenim pravilima, omogućiti kvalitetno izvješćivanje o isplaćenim plaćama na razini cijelog sustava, grupa institucija, institucija i pojedinačno zaposlenika sa svom analitikom.

Sustav će u konačnici omogućiti:

  • Centralizirani obračun plaća koji uključuje kontrolu obračuna, izvješćivanje o elementima ključnim za planiranje i praćenje državnog proračuna te simuliranje obračuna plaća,
  • Centralizirano upravljanje ljudskim resursima.

Vlada RH kao Naručitelj uspostave, dobiva cjelovit sustav u okviru kojeg može pratiti rashode za zaposlene u javnom sektoru koji se osiguravaju iz državnog proračuna. Sustav osigurava različite oblike izvješća te mogućnost simulacije obračuna pod okolnostima promijenjenih uvjeta, što sve zajedno daju osnovu za jasno i transparentno upravljanje istima. Povrh upravljanja rashodima, Vlada ima uvid u kompletnu kadrovsku evidenciju zaposlenih u javnom sektoru.

Prvi korisnici sustava bili su Ministarstvo financija i Ministarstvo uprave (pilot institucije), koji kao koordinatori uspostave sudjeluju u definiciji standarda i poslovnih pravila COP-a.

U slučaju upita dostupna je elektronička adresa: cop@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite