EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
EU FONDOVI

EU fondovi

Postavši punopravnom članicom Europske unije, Republika Hrvatska ima na raspolaganju iz fondova Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine 10,676 milijardi eura. Europski fondovi uspostavljeni su kao financijski instrumenti koji podupiru pojedine politike zemalja članica Europske unije od kojih je najznačajnija Kohezijska politika. Cilj Kohezijske politike je ujednačavanje razlika u razini razvoja regionalnih područja u Europi s ciljem jačanja gospodarske i socijalne kohezije.
Republika Hrvatska odnosno organizacije/institucije iz javnog, privatnog i civilnog sektora mogu koristiti bespovratna sredstva iz raspoloživih europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova te Programa Unije.

EU fondovi - priprema i provedba projekata

U okruženju zajedničkog europskog tržišta i prilika koje se stvaraju kohezijskom politikom i programima financiranja projekata, Fina može odgovoriti na potrebe građana, institucija, neprofitnih organizacija, poduzetnika i jedinica lokalne i regionalne samouprave podrškom pri prijavljivanju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.

Usluge za poduzetnike i neprofitne organizacije

  1. Izrada strateških dokumenata razvoja
  2. Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU fondove
  3. Provedba odobrenih projekata
  4. Izvještavanje o provedenim projektima.

Usluge za jedinice lokalne i regionalne samouprave

  1. Izrada strateških dokumenata razvoja
  2. Izrada projektnih prijedloga za nacionalne i EU fondove
  3. Provedba odobrenih projekata
  4. Izvještavanje o provedenim projektima.
 
 


SAZNAJTE VIŠE

Odjel fondova Europske unije
Telefon: 01/630 4863
E-pošta: EU.fondovi@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite