EU - LOGO
   
English
header Gra¦Ĺani.jpg
 
GRAĐANI

ISPLATA DIVIDENDE ZA 2017. GODINU ČLANOVIMA FONDA HB

Zagreb, 26. srpnja 2018. - Isplata dividende za 2017. godinu iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB) započet će u ponedjeljak, 6. kolovoza 2018. godine. Ukupan iznos namijenjen za isplatu dividende za 2017. godinu iznosi 7.775.353,52 kuna, što po jednom udjelu iznosi 4,66 kuna.

Isplata dividendi obavljat će se isključivo u poslovnicama Fine, a za to će biti potrebno predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu te dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru. Važno je napomenuti da drugi dokumenti neće biti prihvaćeni niti uzeti u obzir.

S obzirom da je datum raspodjele dobiti Fonda HB dan 3. kolovoza 2018. godine, pravo na isplatu dividende imat će:

  • oni branitelji koji posjeduju udjele u Fondu HB i
  • oni koji su zahtjev za otkup udjela podnijeli  poslije 4. lipnja 2018. godine.

Na dividendu iz Fonda HB nemaju pravo članovi Fonda HB koji su:

  • zahtjev za otkup udjela podnijeli zaključno s 4. lipnjem 2018. godine ili ranije;
  • otkupili svoje udjele i više ne raspolažu niti jednim udjelom.

Zbog tehničke provedbe, odnosno priprema za isplatu dividende za 2017. godinu, na dane od 30. srpnja - 04. kolovoza 2018., neće se obavljati isplata dividendi iz ranijih godina, onima koji eventualno do sada nisu preuzeli dividendu, a na to su imali pravo. Oni će dividendu moći preuzeti od 6. kolovoza 2018., kada će ranije nepodignute dividende i dividenda za 2017. godinu biti objedinjene u jedan iznos.

Zaprimanje zahtjeva za otkup udjela i isplata udjela iz Fonda HB obavljat će se nesmetano i na spomenute dane, prema uobičajenoj proceduri. Za podnošenje zahtjeva za otkup udjela te isplatu dividende bit će potrebno, uz važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, dati podatak o OIB-u usmenim putem ili na papiru (ili osobnu iskaznicu na kojoj je otisnut OIB) te preslike navedenih dokumenata.

 
 

OBAVIJEST O UPRAVITELJU FONDA HB

Upravitelj Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je InterCapital Asset Management d.o.o.

Fina obavlja poslove zaprimanja Zahtjeva za prodaju udjela od članova Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Fond HB), gotovinske isplate dividendi i udjela članovima Fonda HB, temeljem ugovora s InterCapital Asset managementa d.o.o. (ICAM).

Za podnošenje Zahtjeva za prodaju udjela, isplate dividendi i udjela, član Fonda HB dužan je predočiti propisanu dokumentaciju te podnijeti preslike dokumentacije.

Više informacija na stranicama ICAM: https://www.icam.hr/hr/fondovi/fond-hrvatskih-branitelja

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite