EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
PRIMJENA CERTIFIKATA

e-NABAVA - OBAVIJEST ZA KORISNIKE

Dio Finine aplikacije Web e-Potpis koji se odnosi na potpisivanje PDF dokumenata unaprijeđen je novim funkcionalnostima.

Nove funkcionalnosti ugrađene u aplikaciju su sljedeće:

 • mogućnost ugradnje više potpisa na isti dokument,
 • mogućnost odabira potpisivanja isključivo kvalificiranim certifikatom za napredni elektronički potpis,
 • mogućnost ugradnje CRL liste ili OCSP servisa radi mogućnosti provjere potpisa i nakon isteka certifikata ili njegova opoziva.
 
 

e-NABAVA - INFORMACIJE O NABAVI FININIH DIGITALNIH CERTIFIKATA I APLIKACIJE WEB e-POTPIS

Sukladno izmjenama Zakona o javnoj nabavi koje su stupile na snagu 1. siječnja 2017. godine, svi korisnici koji će uvez ponude i dalje potpisivati elektroničkim potpisom budući isti pravno zamjenjuje vlastoručni potpis na papiru, mogu u nastavku pronaći informacije vezane uz nabavu digitalnih certifikata i rješenja za potpisivanje.

KAKO DO FININIH DIGITALNIH CERTIFIKATA?

Za dobivanje digitalnih certifikata koji se nalaze na kripto uređaju (FINA e-kartica/USB token) potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za izdavanje poslovnog digitalnog certifikata - 1 primjerak,
 • Ugovor o obavljanju usluga certificiranja - 3 primjerka,
 • priložiti fotokopiju osobne iskaznice osobe podnositelja zahtjeva.

Ako prvi put predajete zahtjev za izdavanje certifikata odnosno ako kao poslovni subjekt još uvijek niste registrirani u Fini, potrebno je, uz gore navedenu dokumentaciju, predati sljedeće:

 • Rješenje o upisu u nadležni registar, 
 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema NKD-u i matičnom broju i
 • fotokopiju osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati u Registracijski ured Fine. Popis Registracijskih ureda možete pronaći ovdje.

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata možete preuzeti ovdje.

Ako potpisnik dokumentacije već ima Finine digitalne certifikate na  FINA e-kartici/USB tokenu ili CoBranded kartici/tokenu banke s kojom Fina ima poslovnu suradnju koje već koriste za pristup e-servisima (e-Porezna, e-Carina, RGFI, e-Regos, e-Blokade, e-Dražba, e-Račun, e-HZMO, e-Zdravstveno ili za internetsko bankarstvo banaka s kojima Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji), iste mogu koristiti i u ovu svrhu.

Informacije o naknadama za izdavanje digitalnih certifikata možete pronaći ovdje.

PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA POTPISIVANJE DOKUMENTACIJE

Dokumentaciju je moguće potpisati putem Finine aplikacije Web e-Potpis ili putem nekog drugog  programskog rješenja za potpisivanje, ovisno o vlastitom odabiru.

Web e-Potpis je on-line aplikacija za elektroničko potpisivanje dokumenata. Radi se o Web aplikaciji koju nije potrebno instalirati na računalo. Za korištenje je potrebno imati Finine digitalne certifikate na kripto uređaju te se registrirati za korištenje.

Registracija se vrši on-line, prijavom na aplikaciju i korištenjem digitalnog certifikata. Nakon prijave, aplikaciju možete početi koristiti odmah.

Ovu aplikaciju možete koristiti i za potpisivanje PDF-a uveza ponude.

Aplikacija omogućuje ugradnju više potpisa na istom dokumentu te odabir opcije za potpisivanje kvalificiranim certifikatom koji omogućuje napredni elektronički potpis.

Više o aplikaciji Web e-Potpis i naknadama za korištenje možete pronaći ovdje.

Podršku za korištenje pojedinih potpisnih rješenja koja nisu u vlasništvu Fine pruža dobavljač čije rješenje koristite.

KAKO SE ODABIRE CERTIFIKAT ZA POTPISIVANJE DOKUMENTACIJE NAPREDNIM ELEKTRONIČKIM POTPISOM?

Na kripto uređaju se uobičajeno nalaze dva poslovna digitalna certifikata:

 • Kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis (primjer: HR12345678901.1.5.)
 • Normalizirani certifikat za autentifikaciju i elektronički potpis (primjer: HR12345678901.1.1.)

Kvalificirani certifikat za napredni elektronički potpis ima oznaku 5. na kraju serijskog broja certifikata te je taj certifikat potrebno odabrati prilikom potpisivanja dokumentacije.

Ako dokumentaciju potpisujete putem Finine aplikacije Web e-Potpis tada imate mogućnost odabrati opciju "Koristi samo kvalificirani certifikat (napredni elektronički potpis)".

Prilikom potpisivanja dokumentacije nije potrebno vršiti enkripciju dokumenta i ugradnju vremenskog žiga. Ove se funkcionalnosti provode prilikom predaje dokumentacije u sustav e-Nabava. Detaljne informacije vezane za predaju dokumentacije opisane su na stranicama Narodnih novina.

Na PDF dokumentu je moguće provjeriti valjanost i vrstu potpisa u samom Adobe Readeru.

U nastavku se nalaze Upute koje vam mogu poslužiti za provjeru vrste i valjanosti potpisa na prethodno potpisanim dokumentima. Upute se odnose samo na dokumente koji su potpisani Fininim digitalnim certifikatima. 

Upute
Uputa za potpisivanje Uveza ponude putem Finine aplikacije Web e-Potpis
Provjera vrste certifikata s kojom je potpisan dokument (samo za dokumente potpisane Fininim digitalnim certifikatima)
Provjera valjanosti potpisa na prethodno potpisanom PDF dokumentu i dodavanje u pouzdane certifikate
Prepoznavanje kvalificiranih izdavatelja certifikata iz EU u Adobe Readeru

U nastavku se nalaze video isječci koji vam mogu poslužiti pri potpisivanju Uveza Ponude kroz aplikaciju Web e-potpis te pri provjeri naprednog elektroničkog potpisa na dokumentu.

Video isječci
Potpisivanje PDF dokumenta sa naprednim elektroničkim potpisom
Provjera da li je PDF dokument potpisan naprednim elektroničkim potpisom


KONTAKTI

Podrška vezana za dostavu ponuda u sustav e-Nabava te uz tumačenje Zakona o javnoj nabavi:

Narodne Novine
Pravna pitanja (dežurni savjetnik): Portal javne nabave
Elektronički oglasnik javne nabave:  Narodne novine

Podrška vezana za izdavanje Fininih digitalnih certifikata na kripto uređaju i potpisivanje putem aplikacije Web e-Potpis:

Financijska agencija - FINA
Besplatni telefon: 0800 0080
Adresa e-pošte: info@fina.hr  

Za podršku prilikom korištenja drugih potpisnih rješenja potrebno je obratiti se dobavljaču pojedinih rješenja.

 
 
Pretraživanje
 
 
 
 

Kontakt:

Odjel za odnose s korisnicima

besplatni telefon: 0800 0080
e-mail: info@fina.hr

 
 
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite