EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
e-KUTAK

U Fininim poslovnicama, na e-Kutku, korisnici mogu pristupiti elektroničkim uslugama sustava e-Građani, elektroničkim servisima e-Dražba, Javna objava i Očevidnik pokretnina i nekretnina koje se prodaju u ovršnom postupku, vršiti prijavu i odjavu turista putem sustava e-Visitor te predavati godišnje financijske izvještaje i ostale statističke izvještaje putem web aplikcije RGFI.

Korištenje e-Kutka omogućeno je na 23 lokacije:

 • Zagreb, Ulica grada Vukovara 70 i Albrechtova 42, 10 000 Zagreb
 • Bjelovar, Frana Supila 4, 43000 Bjelovar
 • Karlovac, Pavla Vitezovića 1, 47000 Karlovac
 • Koprivnica, Opatička 1, 48000 Koprivnica
 • Kutina, Hrvatskih branitelja 4, 44320 Kutina
 • Sisak, I. K. Sakcinskog 1, 44000 Sisak
 • Zabok, Matije Gupca 46, 49210 Zabok
 • Varaždin, Augusta Cesarca 2, 42000 Varaždin
 • Čakovec, O. Keršovanija 7, 40000 Čakovec
 • Rijeka, F. Kurelca 3, 51000 Rijeka
 • Pula, Giardini 5, 52100 Pula
 • Gospić, Kaniška 4, 53000 Gospić
 • Osijek, L. Jägera 1-3, 31000 Osijek
 • Našice, J.J. Strossmayera 3, 31500 Našice
 • Požega, Trg Svetog Trojstva 19, 34000 Požega
 • Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 20, 35000 Slavonski brod
 • Vinkovci, Trg dr. Franje Tuđmana 2, 32100 Vinkovci
 • Vukovar, Olajnica 19, 32000 Vukovar
 • Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split
 • Zadar, Ivana Danila 4, 23000 Zadar
 • Šibenik, Perivoj L. Maruna 1,  22000 Šibenik
 • Dubrovnik, Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik

Korisnik usluge unutar e-Kutka može koristiti samostalno ili uz pomoć Fininog asistenta. Podrška od strane asistenta obuhvaća pomoć prilikom prijave na uslugu, pojašnjavanje osnovnih funkcionalnosti dostupnih servisa, preuzimanje dokumentacije te pomoć kod ispisa dokumentacije. Ispis dokumentacije se korisnicima dodatno naplaćuje.

Osim korištenja usluga unutar sustava e-Građani u okviru e-Kutka omogućena je predaja godišnjih financijskih izvještaja i ostalih statističkih izvještaja putem web aplikacije RGFI. Korisniku koji ima problema sa slanjem financijskih izvještaja putem web aplikacije RGFI s vlastitog računala, omogućeno je da dođe u Finu i izvještaj pošalje na e-Kutku.

U okviru e-Kutka omogućeno je i korištenje servisa Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju ovršnom postupku, Javna objava u postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina te e-Dražba.

Također, privatni iznajmljivači mogu pristupati sustavu e-Visitor, putem kojeg će prijavljivati i odjavljivati turiste u okviru e-Kutka te tako najlakše evidentirati dolazak ili odlazak turista, ukoliko to nisu u mogućnosti odraditi samostalno ili od kuće.

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite