EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI

FINA e-ARHIV

Količina elektronički razmijenjenih poslovnih informacija iz dana u dan raste pri čemu je sve veći broj elektroničkih dokumenata koji imaju poslovnu ili zakonsku podlogu za dugotrajno čuvanje. Prvi problem na koji će poslovni subjekti naići pri pohrani elektroničkih dokumenata je osiguranje diskovnog prostora za njihovu elektroničku arhivsku građu. Jednako važna komponenta je i način i brzina dohvata te  pretraga i sigurnost.

Fina e-Arhiv servis je koji omogućuje arhiviranje svih oblika poslovnih dokumenata nastalih u materijalnom ili digitalnom obliku, dokumenata i korisničkih podataka elektroničkih servisa (e-servisa) koji su povezani sa sustavom Fina e-Arhiv ili bilo kojih drugih vrsta dokumenata/podataka koje će korisnik generirati i potom arhivirati.

Pod pojmom e-servisa podrazumijeva se elektronički servis na kojem se nalazi određeni digitalni sadržaj koji je potrebno dugoročno arhivirati, bez obzira na to je li arhiviranje digitalnog sadržaja propisano politikama servisa ili se sadržaj arhivira radi potrebe zadovoljenja zakonske regulative o čuvanju dokumenata.

Fina e-Arhiv je moguće, osim sa e-servisom,  povezati i s poslovnim sustavom korisnika kojim će direktno moći pohraniti određenu arhivsku građu, a neovisno o tome pohranjuju li se dokumenti izvorno nastali u elektroničkom (digitalnom) obliku ili dokumenti koji su naknadno digitalizirani.

Fina e-Arhiv omogućuje:

 • arhiviranje i rukovanje  bilo kojim tipom elektroničkog dokumenta,
 • fleksibilno upravljanje hijerarhijskom strukturom za pohranu,
 • fleksibilnu klasifikaciju dokumenata,
 • fleksibilno upravljanje metapodacima,
 • napredne opcije pretrage,
 • osiguranje povjerljivosti i integriteta,
 • kontrolu pristupa,
 • dokumentiranje životnog ciklusa arhivskog dokumenta.

Integritet arhiviranih dokumenata

Integritet arhiviranih dokumenata osigurava se uporabom elektroničkog potpisa i vremenskog žiga nad svakim arhiviranim dokumentom. Navedeno ne zahtijeva dodatnu interakciju korisnika već se proces obavlja automatizmom. Tako generirani elektronički potpis i vremenski žig korisnik može preuzeti uz svaki arhivirani dokument, a provjeru izvršiti putem bilo koje aplikacije za verifikaciju po korištenom AdES standardu.

Kome je namijenjen?

 • svim poslovnim subjektima bez obzira na njihovu veličinu i vrstu elektroničke dokumentacije,
 • vlasnicima e-servisa koji imaju potrebu za čuvanjem određene arhivske građe.

Prilagodljivost korisnicima je riješena kroz različite modele pristupa servisu:

 • putem web aplikacije (pogodno za male korisnike),
 • potpunom automatizacijom; direktno kroz interni poslovni sustav – pogodno za veće korisnike.

Potpuna automatizacija podrazumjeva arhiviranje direktno iz poslovnih sustava tako da ostvari integracija putem web servisa. Na ovaj način korisnik ne mora napustiti svoje interno softversko rješenje, a njegov sustav ne mora brinuti o načinu arhiviranja dokumentacije.

Kako postati korisnik?

Ovisno o modelu pristupa servisu, potrebno je:

 • popuniti pristupnicu za pristup servisu Fina e-Arhiv i
 • imati odgovarajuće digitalne certifikate.

Za potpunu automatizaciju arhiviranja direktno iz poslovnog sustava ili za pohranu čuvanja određene arhivske građe iz nekog e-servisa potrebno je izvršiti integraciju putem web servisa. Dokumentaciju i podršku prilikom integracije osigurava Fina. 

Cijene

Ako ste zainteresirani za korištenje ili integraciju sa servisom Fina e-Arhiv, obratite nam se na adresu elektroničke pošte: e-poslovanje@fina.hr.


Opći uvjeti korištenja usluge e-Arhiv

Pristupnica za servis e-Arhiv

Punomoć za korištenje servisa e-Arhiv

 
 


SAZNAJTE VIŠE

Info telefon: 0800 0080
e-pošta: e-poslovanje@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
Link Ulaz u aplikaciju
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite