EU - LOGO
   
English
header poslovni subjekti.jpg
 
web servisi
info BIZ
Registar godišnjih financijskih izvještaja
RGFI JAVNI PODACI
Jedinstveni registar računa
WEB BON
Upisnik založnih prava
Registar koncesija
e-REGOS
e-Račun
Registar korisnika e-RAČUNA
e-Arhiv
Web e-Potpis
Verifikacija elektroničkog potpisa
Verifikacija elektroničkog potpisa
Transparentno.hr
 
POSLOVNI SUBJEKTI
FINA ePOTPIS U OBLAKU

Fina ePotpis u oblaku je usluga koja omogućuje izdavanje kvalificiranog digitalnog certifikata u svrhu izrade udaljenog elektroničkog potpisa. Sastavni dio usluge Fina ePotpis u oblaku je i usluga izdavanja certifikata za udaljeni e-Pečat.

Rješenje koje Fina nudi u "oblaku" sastavni je dio usluge CA (Certificate authority).

KOME JE NAMIJENJEN

Fina ePotpis u oblaku namijenjen je svim fizičkim osobama/građanima kao i poslovnim subjektima i zaposlenicima unutar pojedinog poslovnog subjekta ili tijela javne vlasti, koji žele koristiti napredna i moderna rješenja za primjenu pravnovaljanog elektroničkog potpisa u bilo kojem procesu ili radnji koja zahtijeva elektronički potpis.

Fina ePotpis u oblaku je namijenjen i svim servisima, sustavima i aplikacijama koji u bilo kojem procesu zahtijevaju elektronički potpis ili e-pečat i žele svojim korisnicima omogućiti jednostavnije korištenje elektroničkog potpisa neovisno o operativnim sustavima, preglednicima i hardverskim kriptouređajima. 

PREDNOSTI KORIŠTENJA

Povećana mobilnost krajnjih korisnika
Certifikat omogućuje mobilnost jer nije vezan uz računalo pa potpisivanje možete obaviti bilo kada i bilo gdje.

Jednostavnije i povoljnije - eliminira korištenje različitih kriptouređaja i instalaciju programa podrške
Nije potrebno posjedovati hardverski kriptouređaj, poput smart kartice ili USB tokena, čime eliminirate njegovo instaliranje, a i trošak samog uređaja.

Omogućena udaljena aktivacija privatnog ključa putem mobilnih uređaja (mobitel, tablet, laptop)
Nije potrebno posjedovati hardverski kriptouređaj u kojem se nalazi zaštićeni privatni ključ, već ga možete s udaljenosti aktivirati koristeći svoj mobilni uređaj (ili tablet).

Neovisno o platformi ili Internet pregledniku
Možete ga korisiti u skladu s osobnim preferencijama koje se odnose na operativni sustav i preglednike.

PRAVNI UČINAK I SIGURNOST

Pravni učinak je jednak kao i kod certifikata koji su se do sada izdavali isključivo na kriptouređaju. Elektronički potpis je u skladu s pravnom regulativom, a pritom korisnik ne mora posjedovati ništa osim svog mobilnog uređaja.

Kod ove vrste certifikata se koriste x509.v3 certifikati kao i kriptografski algoritmi koji su aktualno prihvaćeni i smatraju se sigurnima i prikladnima za primjene u elektroničkim potpisima/pečatima. Primjena tehnoloških rješenja Fine kao CA,  u potpunosti je usklađena sa spomenutom  eIDAS uredbom te prekograničnim transakcijama u području EU.

Fina putem servisa udaljenog elektroničkog potpisivanja pruža uslugu generiranja i upravljanja privatnim ključevima potpisnika u njihovo ime. Navedeno se provodi na siguran način koji osigurava da te ključeve korisnik ima pod svojom kontrolom, a Fina za to jamči kao kvalificirani pružatelj usluga dok korisnik prilikom autentikacije dokazuje znanje tajne zaporke ili PIN-a.

KAKO POSTATI KORISNIK

Za izdavanje certifikata za Fina ePotpis u oblaku potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

za poslovne subjekte:

Za fizičke osobe/građane:

Ako već koristite neke od Fininh digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili. U tom je slučaju potrebno predati samo dokumentaciju za izdavanje certifikata.

Dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati u bilo koji Finin registracijski ured.

Vlasnici sustava, servisa i aplikacija koji svojim korisnicima žele omogućiti korištenje certifikata u oblaku za udaljeno elektroničko potpisivanje ili pečatiranje, mogu u Fini dobiti dokumentaciju za integraciju vanjskih servisa na naš servis za udaljeno elektroničko potpisivanje/pečatiranje.
Dodatne informacije možete dobiti slanjem upita na adresu e-pošte e-poslovanje@fina.hr.  

Naknade za izdavanje certifikata za e-potpis u oblaku ili certifikata za udaljeni e-pečat možete pronaći ovdje.

Više informacija vezanih uz dokumentaciju i proceduru izdavanja certifikata možete pronaći ovdje.


 

 
 


SAZNAJTE VIŠE

KONTAKT
Telefon: 0800 0080
E-pošta: e-poslovanje@fina.hr

 
 
Pretraživanje
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite