EU - LOGO
   
English
header Fina hr.jpg
 
OBJAVE.gif
 
KORISNI-LINKOVI.gif
OBJAVE ZA JAVNOST 2018.
PREGLED ZBIRNIH PODATAKA IZ SUSTAVA STEČAJ POTROŠAČA

Zagreb, 19. studenoga 2018. - Objavljujemo Pregled podataka iz Fininog informacijskog sustava - Stečaj potrošača.

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine, kada je Zakon o stečaju potrošača (NN broj 100/15) stupio na snagu, do datuma navedenog u pregledu.

Pregled sadrži stanja po sljedećim kategorijama:

 1. Broj predmeta prema vrsti potrošača
 2. Broj predmeta prema savjetovalištima
 3. Pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema savjetovalištima
 4. Broj predmeta prema županijama
 5. Pregled ukupnog iznosa prijavljenih i unesenih obveza prema županijama

Pregled zbirnih podataka iz sustava stečaj potrošača za razdoblje od 1.1.2016. do 19.11.2018.

PREGLED ZBIRNIH PODATAKA IZ SUSTAVA PREDSTEČAJNIH NAGODBI

Zagreb, 16. studenoga 2018. - U cilju što kvalitetnijeg informiranja javnosti o provođenju postupaka predstečajnih nagodbi, ovdje možete pratiti zbirne statističke podatke iz Fininog informacijskog sustava predstečajnih nagodbi.

Pregled sadrži kumulativne podatke za razdoblje od 1.10.2012. godine, kada je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012) stupio na snagu, do datuma navedenog u samom izvješću.

Izvješće sadrži pregled ukupnog stanja po sljedećim kategorijama:

 1. Zbirni pregled predmeta prema iznosu prijavljenih obveza
 2. Zbirni pregled predmeta za koje je prihvaćen plan financijskog restrukturiranja ili sklopljena nagodba
 3. Zbirni pregled riješenih predmeta i predmeta u radu s postotnim udjelima
 4. Zbirni pregled broja predmeta za koje je sklopljena nagodba na trgovačkim sudovima
 5. Zbirni pregled broja predmeta prema području djelatnosti
 6. Zbirni pregled broja predmeta prema županijama

Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje od 1.10.2012. do 16.11.2018.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA LISTOPAD 2018. GODINE

Zagreb, 13. studenoga 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. listopada 2018. godine, bio je blokiran 20 121 poslovni subjekt, što je za 116 ili za 0,6 % manje u odnosu na rujan. Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosio je 7,5 milijardi kn, što je za 176,78 milijuna kn (2,3 %) manje u odnosu na rujan 2018. godine.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. listopada u blokadi su bila 272 402 građana, što je za 1721 građanina (0,6 %) manje nego u rujnu. Dug građana iz osnova iznosio je 18,55 milijardi kn (glavnica), što je za 188,53 milijuna kn ili 1,0 % manje u odnosu na prethodni mjesec, a kamata je iznosila 7,1 milijardu kn ili 1,3 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio duga, u iznosu od 7,44 milijarde kn, bez kamata koje iznose 3,04 milijarde kuna, odnosio se na dug građana prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), što je udio od 40,1 %. Najveći broj građana (111 082) ima dug prema tvrtkama čija je pretežita djelatnost u području J - Informacije i komunikacije, u koje su svrstani i teleoperateri. Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, njih 1672 (udio u broju blokiranih građana 0,6 %), iznosi 7,6 milijardi kn (udio u ukupnome dugu građana 41,0 %), dok kamata iznosi 3,2 milijarde kuna. Od 7,6 milijardi duga građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, najveći se dio duga odnosi na vjerovnike iz financijskog sektora, 3,5 milijarde kuna. 

Od 1. siječnja 2011. do 31. listopada 2018. godine zaprimljeno je 9 238 359 osnova, od čega se 25,1 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,9 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 150,9 milijardi kn po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 88,3 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - listopad

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PREMA RODNOM KRITERIJU - 30.9.2018.

Zagreb, 9. studenoga 2018. - Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 172 961 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 63 %), dok je žena 101 162 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 37 %). Od 18,73 milijarde duga na muškarce se odnosi 13,63 milijardi kuna (udio 73 %), a na žene preostalih 5,11 milijardi kuna (udio 27 %). Promatrano na razini županija prema broju blokiranih građana, najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Splitsko-dalmatinskoj (67 %), a najmanji u Gradu Zagrebu (61 %). Shodno tome, najveći udio žena u blokiranim građanima je u Gradu Zagrebu (40 %), a najmanji u Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj te Splitsko-dalmatinskoj županiji (33 %).

Prema nominalnoj visini duga najzaduženiji su muškarci u Gradu Zagrebu (4,3 milijarde kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Šibensko-kninskoj županiji (80 %). Prema nominalnoj visini duga najzaduženije su žene, stanovnice Grada Zagreba (1,53 milijarde kuna), dok su najmanje zadužene žene u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Istarskoj županiji (37 %). U odnosu na stanje od prije godinu dana, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana veći je za 1 %, a u iznosu ukupnog duga je isti, 73 %.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija 30.9.2018.

FINI DODIJELJENA POVELJA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA KVALITETU ZA 2018. GODINU

Zagreb, 9. studenoga 2018. - Drugi tjedan u mjesecu studenom obilježava se svjetski i europski Dan kvalitete, a već 16 godina i Hrvatski dan kvalitete.

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) svake godine organizira svečanost povodom Dana kvalitete, a ove godine je to bilo 6. studenoga, pod sloganom "Kvaliteta je uspjeh". U okviru svečanosti obilježavanja Hrvatskog dana kvalitete, HDK dodjeljuje svoje tradicionalno godišnje priznanje.

Financijska agencija dobitnik je Povelje za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu za 2018. godinu.

HDK povelje dodijeljuje tvrtkama i pojedincima zaslužnim za promicanje ideje kvalitete u Republici Hrvatskoj i šire. Ovo priznanje uspjeh je svih zaposlenika Fine, kao i dodatni poticaj za daljnja poboljšanja.

Povelju Hrvatskog društva za kvalitetu, dodijeljenu Financijskoj agenciji, možete pogledati ovdje.

PREGLED BLOKIRANIH GRAĐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 30.9.2018.

Zagreb, 8. studenoga 2018. – U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosilo 17,4 milijarde kuna ili 93,1 % ukupnog duga građana, koji je 30. rujna 2018. godine iznosio 18,7 milijardi kuna. Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 30. rujna 2018. godine, bio je 34,8 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 40,4 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s udjelom od 14,4 %, građanima kao vjerovnicima s udjelom od 5,8 %, tvrtkama u području djelatnosti J – Informacije i komunikacije s udjelom od 3,7 %, s tim da se veći dio toga duga odnosi na telekomunikacijske tvrtke, osiguravajućim društvima s udjelom od 3,1 %, itd. Znakovito je da je dug blokiranih građana prema telekomunikacijskim tvrtkama (494,2 milijuna kuna), veći od duga s osnove potrošnje električne energije i plina (112,5 milijuna kuna) te opskrbe vodom i uklanjanja otpadnih voda i gospodarenja otpadom (300,0 milijuna kuna). Najveći broj građana (više od 114 000) ima dug prema tvrtkama čija je pretežita djelatnost u području J - Informacije i komunikacije, u koje su svrstani i teleoperateri (82.006).

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 30. rujna 2018. godine bilo 82 754. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 126 504 građana blokirano zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. To je očekivano, s obzirom na otpis duga (djelomično ili u cijelosti) koji je proveden u srpnju 2018. godine za 150 474 građana i postupanje Fine od 4. kolovoza 2018. godine (prema dugu 225 322 građanina) i dalje, sukladno novom Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima – dug određenog broja građana iz kategorija s većim iznosom duga je smanjen te su uvršteni u kategoriju građana čiji je dug manji od 10.000 kuna.

Najviše se smanjio broj blokiranih građana čiji je iznos duga veći od 1 milijun kuna (63,7 %). Njih je 30. rujna 2018. godine bilo 1697 (udio u broju blokiranih građana 0,6 %), a 31. prosinca 2017. godine bilo ih je 4717. Dug tih građana 30. rujna 2018. godine iznosio je 7,57 milijardi kuna, a 31. prosinca 2017. godine, iznosio je 22,1 milijardu kuna.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 30.9.2018.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 30.9.2018.

Zagreb, 5. studenoga 2018. – Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2018. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Sisačko-moslavačkoj županiji (8,0 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Sisačko-moslavačkoj županiji (12,1 %), a prema istom kriteriju slijede Koprivničko-križevačka (11,4 %), Virovitičko-podravska (11,0 %), Bjelovarsko-bilogorska (10,9 %), Osječko-baranjska i Zagrebačka županija (10,4 %) te Grad Zagreb (10,2 %). Najmanji je udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (6,9 %).

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Vodica, čiji prosječan dug iznosi 207 tisuća kn, slijede ih građani Velike Gorice s dugom od 172 tisuće kn, Zagreba s dugom od 107 tisuća kn, Čakovca s dugom od 105 tisuća kn, Poreča s dugom od 104 tisuće kn i Samobora s dugom od 102 tisuće kn, dok su blokirani građani u preostalih 19 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 43 tisuće kn (blokirani građani Siska) do 99 tisuća kn (blokirani građani Našica).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 30.9.2018.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županija - 30.9.2018.

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - 30.9.2018.

BROJ DOSTAVLJENIH PORUKA U OSOBNI KORISNIČKI PRETINAC GRAĐANA PUTEM SUSTAVA E-GRAĐANI

Zagreb, 5. studenoga 2018. - Prema stanju na dan 31. listopada 2018. godine, Fina je putem sustava e-Građani, iz sustava prisilne naplate osnova za plaćanje, u Osobni korisnički pretinac građanima ukupno dostavila:

 • 301.078 Inicijalnih poruka - Dobro došli u Osobni korisnički pretinac,
 • 18.877 Obavijesti o provedenoj osnovi za plaćanje izvršenoj u cijelosti, bez blokade računa,
 • 61.267 Obavijesti o početku blokade računa,
 • 157.869 Obavijesti o primitku nove osnove za plaćanje za građane čiji su računi već od ranije blokirani,
 • 540.173 Obavijesti o stanju blokade,
 • 63.119 Obavijesti o deblokadi računa.

Više informacija o sustavu e-Građani te dostavi poruka u Osobni korisnički pretinac možete pročitati ovdje.

KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 30.9.2018.

Zagreb, 29. listopada 2018. - Prema stanju na dan 30. rujna 2018. godine, od ukupno 7507 blokiranih pravnih osoba, njih 5078 ili 67,6 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 5,06 milijardi ili 84,1 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bila su zaposlena 3632 ili 28,5 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada neprekidno traje 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,07 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,76 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 3,91 milijardu kuna.

Analiza pravnih osoba, blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 70,0 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem rujna 2018. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb odnosilo se 2,72 milijarde kuna ili 53,8 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije s 0,74 milijarde kuna duga (14,7 %), Zagrebačke s 0,37 milijardi (7,2 %), Šibensko-kninske s 0,25 milijardi (4,8 %) te Primorsko-goranske županije s 0,24 milijarde kuna neizvršenih osnova (4,7 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana po županijama - 30.9.2018.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 30.9.2018.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.9.2018.

Zagreb, 23. listopada 2018. - Prema stanju na dan 30. rujna 2018. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti sa sjedištem u Zagrebu sa 712,04 tisuće kuna, slijede oni Splitsko-dalmatinske županije s 536,86 tisuća i Zagrebačke županije s 416,01 tisuću kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Međimurskoj županiji (118,19 tisuća kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 378,74 tisuće kuna, što je za 34,2 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 575,18 tisuća kuna.

Broj blokiranih poslovnih subjekata i iznos blokade smanjen je s osnove postupanja Fine, sukladno odredbi čl. 33. st. 1. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine, koja je automatizmom prestala provoditi ovrhu po osnovama za plaćanje koje su bile evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika fizičke osobe (ne samo građanina već i fizičke osobe koja obavlja registriranu djelatnost ili samostalnu djelatnost), a koje se nisu naplatile u cijelosti u roku od 3 godine od datuma primitka u Finu i po kojima nije bilo nikakvih naplata posljednjih 6 mjeseci.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 4110, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 3728 blokiranih poslovnih subjekata. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u području umjetnosti, zabave i rekreacije (1,4 milijuna kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 2,1 milijardu kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 1,5 milijardi kuna duga i na poslovne subjekte iz prerađivačke industrije s 1,2 milijarde kuna neizvršenih osnova.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.9.2018.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.9.2018.

NOVA FININA POSLOVNICA OTVORENA U ZAPADNOM DIJELU ZAGREBA

Zagreb, 16. listopada 2018. - Danas je u zagrebačkom naselju Gajnice, na adresi Hrvatskih iseljenika 3, otvorena nova Finina poslovnica. Građani i posjetitelji ovog naselja i gradske četvrti Podsused Vrapče, kao i tvrtke koje posluju u naselju i njegovoj blizini, sada će moći svoje transakcije obavljati brže, bliže i povoljnije.

U novouređenom prostoru građani mogu plaćati svoje račune bez naknade ili uz povoljnije naknade, zamijeniti oštećene novčanice, kao i zatražiti otkup i prodaju efektivnog stranog novca, kroz mjenjačnicu. Također, mogu se registrirati u sustav eGrađani i time dobiti pristup elektroničkim uslugama javne uprave.

Poslovnim subjektima su dostupne usluge gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja, obrade gotovog novca i trezoriranja istog, razmjena novca te usluge izdavanja digitalnih certifikata vezane uz fiskalizaciju.

Radno vrijeme poslovnice je od 8:00 do 14:30 sati ponedjeljkom, srijedom i petkom te od 12:00 do 18:30 sati utorkom i četvrtkom. Subotom poslovnica radi od 8:00 do 12:00 sati, 2. i 3. subotu u mjesecu.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA ZA RUJAN 2018. GODINE

Zagreb, 16. listopada 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2018. godine, bilo je blokirano 20 237 poslovnih subjekata, što je za 2,8 % manje u odnosu na kolovoz 2018. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 7,66 milijardi kuna, što je za 3,0 % manje nego u kolovozu 2018. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih poslovnih subjekata za 5934 (22,7 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, u iznosu od 7,39 milijardi kuna (49,1 %).

Od ukupno 20 237 blokiranih poslovnih subjekata, 37,1 % su pravne osobe, i na njih se odnosi više od 3/4 iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje ili 78,5 %. Prema stanju godinu dana ranije, broj pravnih osoba u dugotrajnoj blokadi manji je za 1661 (40,6 %), a iznos njihove blokade za 2,9 milijardi kuna (45,1 %). Od 20 237 blokiranih poslovnih subjekata, 12 730 je fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 1,65 milijardi kuna. U odnosu na stanje godinu dana ranije, broj fizičkih osoba smanjen je za 3155 (22,8 %), a iznos duga za 4,08 milijardi kuna (72,6 %).

Informacija - rujan

FINA ROOT CA CERTIFIKAT UVRŠTEN U MICROSOFTOV PROGRAM SIGURNIH I POUZDANIH CERTIFIKATA

Zagreb, 16. listopada 2018. – Microsoft je 2. listopada 2018. godine dodao Fina Root CA certifikat u svoj Trusted Root Certificate program. To znači da od sada Microsoft na siguran i automatski online način dodaje ovaj Finin certifikat u Windows-ov Trusted Root Certification Authorities Store svakog korisničkog računala koje koristi Finine certifikate.

Trusted Root Certification Authorities store je spremište svih provjerenih i sigurnih root certifikata kojima automatski vjeruju Microsoft operativni sustavi (Windows Vista, 7 i 10) te Internet Explorer, Edge, Chrome i ostali internetski preglednici, e-mail klijenti te druge aplikacije koje koriste „Trust Store“ svojeg Windows operacijskog sustava.

Ovo je važno s aspekta jačanja povjerenja korisnika u Finine certifikate, a najviše će se manifestirati na primjenu certifikata za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikati za web poslužitelje).

Za krajnje korisnike ovo znači da će IT sustavi (servisi) koji koriste Finine certifikate za autentikaciju mrežnih stranica od sada automatski ove certifikate prepoznavati kao pouzdane. Također,  uključenjem Fininog Root CA certifikata u Microsoftov program sigurnih certifikata, korisnici koji pristupaju web stranicama koje koriste Finine SSL certifikate više neće dobivati crveno ispisanu upozoravajuću poruku da se tim stranicama i izdavatelju tog SSL certifikata ne vjeruje i da se ne savjetuje njihovo otvaranje.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA RUJAN 2018. GODINE

Zagreb, 10. listopada 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2018. godine, bilo je blokirano 20 237 poslovnih subjekata, što je za 589 ili za 2,8 % manje u odnosu na kolovoz. Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosio je 7,7 milijardi kn, što je za 238,43 milijuna kn (3,0 %) manje u odnosu na kolovoz 2018. godine.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna u blokadi su bila 274 123 građana, što je za 459 građana (0,2 %) manje nego u kolovozu. Dug građana iz osnova iznosio je 18,73 milijarde kn (glavnica), što je za 533,68 milijuna kn ili 2,8 % manje u odnosu na prethodni mjesec, a kamata je iznosila 7,2 milijarde kn ili 1,7 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio duga, u iznosu od 7,56 milijarde kn, bez kamata koje iznose 3,1 milijardu kuna, odnosio se na dug građana prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), što je udio od 40,4 %. Najveći broj građana (114 284) ima dug prema tvrtkama čija je pretežita djelatnost u području J - Informacije i komunikacije, u koje su svrstani i teleoperateri. Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, njih 1697 (udio u broju blokiranih građana 0,6 %), iznosi 7,5 milijardi kn (udio u ukupnome dugu građana 40,0 %), dok kamata iznosi 3,2 milijarde kuna.

Od 1. siječnja 2011. do 30. rujna 2018. godine, zaprimljene su 9 156 372 osnove, od čega se 25,3 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,7 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno (naplata/zapljena ili povlačenje po bilo kojoj osnovi) 149,3 milijarde kn po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 87,1 milijarda kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - rujan

BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 9. listopada 2018. - U razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 5.220 trgovačkih društava i obrta. Od toga je otvoreno 115 obrta i osnovano 1.724 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 3.381 jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Ukoliko se osnivanja nastave istim intenzitetom kao i u promatranih prvih devet mjeseci ove godine, predviđanja su da će putem servisa HITRO.HR do kraja 2018. godine biti osnovano približno 6.960 društava i obrta, što bi predstavljalo smanjenje od ukupno njih 121, odnosno 2% manje osnovanih društava i obrta u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR 1.1.2017.-30.9.2018.

OTVORENA SAMOPOSLUŽNA MJENJAČNICA U DUBROVNIKU

Dubrovnik, 2. listopada 2018. - Financijska agencija od danas i u Dubrovniku, putem samoposlužne mjenjačnice, pruža uslugu razmjene stranih valuta u kune. Mjenjački automat nalazi se na adresi Obala pape Ivana Pavla drugog, objekt Našička, te je za korištenje dostupan 24 sata dnevno.

Putem Finine samoploslužne mjenjačnice, novčanice eura, švicarskog franka, američkog dolara i britanske funte moguće je rezmijeniti u hrvatske kune, a maksimalan iznos po transakciji je u protuvrijednosti od 2.500,00 HRK. Provizija se ne naplaćuje.

Korištenje ovog uređaja je jednostavno i brzo: korisnik umeće strane novčanice u predviđeni prostor na mjenjačkom automatu koji mu za nekoliko sekundi isplaćuje kune. Uređaj može primiti više novčanica pojedine valute odjednom. Najzastupljenija valuta, euro, se putem samoposlužne mjenjačnice otkupljuje u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 EUR.

Nakon Rovinja, Zadra, Plitvica, Pule i Šibenika, Fina je i u Dubrovniku ponudila uslugu samoposlužne mjenjačnice, a u planu je postavljanje još ovakvih uređaja na frekventnim lokacijama diljem zemlje. Ova Finina usluga predstavlja i proširenje hrvatske turističke ponude, s obzirom da turisti iz inozemstva mogu tijekom cijeloga dana, od 0 do 24 sata, putem ovih mjenjačkih automata doći do hrvatskih kuna.

Financijska agencija vodeća je hrvatska tvrtka na području financijskog posredovanja i elektroničkih usluga, koja usluge mjenjačkih poslova, kao ovlašteni mjenjač Hrvatske poštanske banke, u svojim poslovnicama pruža još od 2003. godine.

INFORMACIJA O PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 30.9.2018.

Zagreb, 1. listopada 2018. - Objavljujemo Informaciju o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2018. godine.

Informacija sadrži zbirne podatke iz Fininog informacijskog sustava elektroničke javne dražbe za aktualni kvartal te ukupno od 1. siječnja 2015. godine (od stupanja na snagu odredbi Ovršnog zakona vezanih uz elektroničku javnu dražbu).

Informacija sadrži sljedeće podatke:

 1. Broj objavljenih pismena u aplikaciji Javna objava i broj predmeta prodaje objavljenih u Očevidniku nekretnina i pokretnina koji se prodaju u ovršnom postupku.
 2. Broj završenih elektroničkih javnih dražbi prema statusu dražbe.
 3. Broj elektroničkih javnih dražbi prema broju dražbe na kojoj je predmet prodaje prodan i prema vrsti postupka.

Informacija o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.1.2015. do 30.9.2018.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA KOLOVOZ 2018. GODINE

Zagreb, 21. rujna 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza 2018. godine, bilo je blokirano 20 826 poslovnih subjekata, što je za 1796 ili za 7,9 % manje u odnosu na srpanj. Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosio je 7,9 milijardi kn, što je za 3,83 milijarde kn (32,6 %) manje u odnosu na srpanj 2018. godine.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. kolovoza u blokadi je bilo 274 529 građana, što je za 43 992 građana (13,8 %) manje nego u srpnju. Dug građana iz osnova iznosio je 19,18 milijardi kn (glavnica), što je za 24,0 milijarde kn ili 55,6 % manje u odnosu na prethodni mjesec, a kamata je iznosila 7,3 milijarde kn ili 66,7 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio duga, u iznosu od 8,28 milijarde kn, bez kamata, odnosio se na dug građana prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), što je udio od 42,9 %. Najveći broj građana (115 431) ima dug prema tvrtkama čija je pretežita djelatnost u području J - Informacije i komunikacije, u koje su svrstani i teleoperateri. Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, njih 1739 (udio u broju blokiranih građana 0,6 %), iznosi 8,0 milijardi kn bez kamata (udio u ukupnome dugu građana 41,8 %).

Od 1. siječnja 2011. do 31. kolovoza 2018. godine, zaprimljena je 9 089 441 osnova, od čega se 25,4 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,6 % na građane. U istom razdoblju, ukupno je izvršeno (naplata/zapljena ili povlačenje po bilo kojoj osnovi), 148,8 milijardi kn po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 85,4 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - kolovoz

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SRPANJ 2018. GODINE

Zagreb, 23. kolovoza 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja 2018. godine, bila su blokirana 22 622 poslovna subjekta, što je za 2,3 % manje u odnosu na lipanj 2018. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 11,73 milijarde kuna, što je za 4,5 % manje nego u lipnju 2018. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 4052 poslovna subjekta (15,2 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,74 milijarde kuna (24,2 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja u blokadi je bio 318 521 građanin, što je za 5237 građana (1,6 %) manje nego u lipnju. Od toga i dalje najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, nešto više od 160 000. Dug građana iz osnova iznosio je 43,29 milijardi kuna, što je za 519,75 milijuna kuna ili 1,2 % manje u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio duga u iznosu od 17,8 milijardi kuna odnosio se na dug građana prema bankama kao vjerovnicima (41,2 %), a prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), dug je iznosio 20,6 milijardi kuna ili 47,5 %. Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), iznosi ukupno 22,5 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 52,1 %).

Od 1. siječnja 2011. do 31. srpnja 2018. godine zaprimljene su 9 031 674 osnove, od čega se 25,5 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,5 % na građane. U istom razdoblju, ukupno je izvršeno 142,9 milijardi kn po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 52,7 milijardi kn po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - srpanj

REAGIRANJE NA MEDIJSKE OBJAVE O NAVODNOJ UPLATI IVANA ŽILIĆA NA RAČUN FINANCIJSKE AGENCIJE

Zagreb, 23. kolovoza 2018. - Potaknuti učestalim medijskim napisima vezanima za uplatu iznosa od 3,8 milijardi eura od strane gospodina Ivana Žilića na račun Financijske agencije, Financijska agencija ističe da su navedene tvrdnje gospodina Žilića u potpunosti neistinite.

Na računu Financijske agencije nije evidentirana nikakva uplata od strane gospodina Žilića niti s njim u svezi, te gospodin Žilić nema nikakva potraživanja prema Financijskoj agenciji.

Radi potpunog informiranja javnosti ističemo da ne postoji, kako u domaćem tako i u europskom zakonodavstvu, mogućnost niti procedura da netko uplati novčana sredstva Financijskoj agenciji kako bi ih ona proslijedila na račun određene fizičke ili pravne osobe u banci.

STUPANJEM NA SNAGU ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA, FINA JE DJELOMIČNO ILI U CIJELOSTI PRESTALA PROVODITI OVRHU PO OSNOVAMA ZA PLAĆANJE ZA 225.322 OVRŠENIKA

Zagreb, 8. kolovoza 2018. - Financijska agencija je sukladno odredbi čl. 33. st. 1. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine, automatski prestala provoditi ovrhu po osnovama za plaćanje koje su bile evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje na teret ovršenika fizičke osobe, a koje se nisu naplatile u cijelosti u roku od 3 godine od datuma primitka u Finu i po kojima nije bilo nikakvih naplata posljednjih 6 mjeseci.

Rezultati postupanja Fine sukladno odredbi čl. 33. st. 1. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, dostupni su u nastavku:

Podaci o provedbi Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Podaci o provedbi Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - po gradovima

KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 30.6.2018.

Zagreb, 6. kolovoza 2018. - Prema stanju na dan 30. lipnja 2018. godine, od ukupno 8078 blokiranih pravnih osoba, njih 5387 ili 66,7 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 5,77 milijardi ili 84,3 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bilo je zaposleno 3713 ili 42,1 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada neprekidno traje 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,20 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,80 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 4,49 milijardi kuna.

Analiza pravnih osoba, blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 71,7 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem lipnja 2018. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb odnosilo se 3,10 milijardi kuna ili 53,7 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije s 0,78 milijardi kuna duga (13,5 %), Šibensko-kninske i Zagrebačke županije s 0,43 milijarde (7,5 %) te Primorsko-goranske županije s 0,26 milijardi kuna neizvršenih osnova (4,5 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana po županijama - 30.6.2018.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 30.6.2018.

FINA I U ŠIBENIKU OTVORILA SAMOPOSLUŽNU MJENJAČNICU DOSTUPNU 24 SATA

Šibenik, 27. srpnja 2018. - Financijska agencija od danas i u Šibeniku, putem samoposlužne mjenjačnice, pruža uslugu razmjene stranih valuta u kune. Mjenjački automat nalazi se na adresi trgovačkoga centra Spar, Put Vida 6, Šibenik, te je za korištenje dostupan 24 sata dnevno.

Putem Finine samoploslužne mjenjačnice, novčanice eura, švicarskog franka, američkog dolara i britanske funte moguće je rezmijeniti u hrvatske kune, a maksimalan iznos po transakciji je u protuvrijednosti od 2.500,00 HRK. Provizija se ne naplaćuje.

Korištenje ovog uređaja je jednostavno i brzo: korisnik umeće strane novčanice u predviđeni prostor na mjenjačkom automatu koji mu za nekoliko sekundi isplaćuje kune. Uređaj može primiti više novčanica pojedine valute odjednom. Najzastupljenija valuta, euro, se putem samoposlužne mjenjačnice otkupljuje u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 EUR.

Samoposlužna mjenjačnica u Šibeniku, nakon Rovinja, Splita, Zadra, Plitvica i Pule, šesta je po redu koju je Fina ponudila svojim klijentima, a u planu je postavljanje još ovakvih uređaja na frekventnim lokacijama diljem zemlje. Ova Finina usluga predstavlja i proširenje hrvatske turističke ponude, s obzirom da turisti iz inozemstva mogu tijekom cijeloga dana, od 0 do 24 sata, putem ovih mjenjačkih automata doći do hrvatskih kuna.

Financijska agencija vodeća je hrvatska tvrtka na području financijskog posredovanja i elektroničkih usluga, koja usluge mjenjačkih poslova, kao ovlašteni mjenjač Hrvatske poštanske banke, u svojim poslovnicama pruža još od 2003. godine.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.6.2018.

Zagreb, 27. srpnja 2018. - Prema stanju na dan 30. lipnja 2018. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 3646 (13,6 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje za 3,4 milijarde kuna (21,7 %). Najzaduženiji su bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 35,2 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (4,3 milijarde kn), a slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 13,1 % (1,6 milijardi kn), Zagrebačke s udjelom od 6,3 % (0,8 milijardi kn), Primorsko-goranske i Istarske s udjelom od 5,4 % (0,7 milijardi kn) te Šibensko-kninske županije s udjelom od 5,1 % (0,6 milijardi kn). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 530,57 tisuća kuna, što je za 9,4 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 585,58 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najveći iznosi blokade odnose se na poslovne subjekte iz trgovine na veliko i na malo, 2,9 milijardi kuna, poslovne subjekte iz područja građevinarstva, 2,2 milijarde kuna s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, poslovne subjekte iz područja prerađivačke industrije, 1,6 milijardi kuna, poslovne subjekte iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 1,3 milijarde kuna te one iz poljoprivrede, šumarstva i ribarstva s 1,1 milijardu kuna neizvršenih osnova. Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, njih 4861, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane sa 4315, građevinarstvo sa 2920 i prerađivačka industrija s 2415 blokiranih poslovnih subjekata.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.6.2018.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.6.2018.

Napomena: Od početka 2018. godine, Financijska agencija "Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima" objavljuje kvartalno (sljedeći sa stanjem 30. rujna 2018. godine).

STUPANJEM NA SNAGU ZAKONA O OTPISU DUGOVA FIZIČKIM OSOBAMA DJELOMIČNO ILI U CIJELOSTI IZVRŠEN JE OTPIS DUGA ZA 150.474 GRAĐANA

Zagreb, 23. srpnja 2018. - Financijska agencija je sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama, koji je stupio na snagu 21. srpnja 2018. godine, izvršila odgovarajuće postupke prestanka postupanja po osnovama za plaćanje za ovršenike i tražbine koji ispunjavaju zakonske uvjete.

Rezultati provedbe Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, u odnosu na podatke iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje, dostupni su u nastavku:

Podaci o provedbi Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama

Podaci o broju ovršenika i iznosu isknjiženog duga po županijama

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA LIPANJ 2018. GODINE

Zagreb, 23. srpnja 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja 2018. godine, bilo je blokirano 23 159 poslovnih subjekata, što je za 1,8 % manje u odnosu na svibanj 2018. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 12,29 milijardi kuna, što je za 2,7 % manje nego u svibnju 2018. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 3646 poslovnih subjekata (13,6 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,41 milijardu kuna (21,7 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja u blokadi je bilo 323 758 građana, što je za 2621 građanina (0,8 %) manje nego u svibnju. Od toga najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, oko 160 000. Dug građana iz osnova iznosio je 43,81 milijardu kuna, što je za 0,4 % više u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio duga u iznosu od 17,7 milijardi kuna odnosio se na dug građana prema bankama kao vjerovnicima (40,5 %), a prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), dug je iznosio 20,5 milijardi kuna ili 46,9 %. Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna (udio u broju blokiranih građana 1,5 %) iznosi ukupno 22,4 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,2 %).

Od 1. siječnja 2011. do 30. lipnja 2018. godine zaprimljena je 8 935 301 osnova, od čega se 25,6 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,4 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 141,5 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 48,7 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - lipanj

INFORMACIJA O PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 30.06.2018.

Zagreb, 23. srpnja 2018. - Objavljujemo Informaciju o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2018. godine.

Informacija sadrži zbirne podatke iz Fininog informacijskog sustava elektroničke javne dražbe za aktualni kvartal te ukupno od 1. siječnja 2015. godine (od stupanja na snagu odredbi Ovršnog zakona vezanih uz elektroničku javnu dražbu).

Informacija sadrži sljedeće podatke:

 1. Broj objavljenih pismena u aplikaciji Javna objava i broj predmeta prodaje objavljenih u Očevidniku nekretnina i pokretnina koji se prodaju u ovršnom postupku.
 2. Broj završenih elektroničkih javnih dražbi prema statusu dražbe.
 3. Broj elektroničkih javnih dražbi prema broju dražbe na kojoj je predmet prodaje prodan i prema vrsti postupka.

Informacija o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.1.2015. do 30.6.2018.

BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 6. srpnja 2018. - U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 3.801 trgovačko društavo i obrt. Od toga je otvoreno 85 obrta i osnovano 1.251 društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 2.465 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Predviđanja su da će putem servisa HITRO.HR do kraja 2018. godine biti osnovano približno 7.602 društva i obrta, što bi predstavljalo povećanje od ukupno njih 521, odnosno 7% više osnovanih društava i obrta u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR 1.1.2017.-30.6.2018.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SVIBANJ 2018. GODINE

Zagreb, 26. lipnja 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. svibnja 2018. godine, bilo je blokirano 23 578 poslovnih subjekata, što je za 0,7 % manje u odnosu na travanj 2018. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 12,63 milijarde kuna, što je za 0,4 % manje nego u travnju 2018. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 3825 poslovnih subjekata (14,0 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,34 milijarde kuna (20,9 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. svibnja u blokadi je bilo 326 379 građana. Od toga, najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 000. Dug građana iz osnova iznosio je 43,62 milijarde kuna, što je za 0,3 % više u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio duga, u iznosu od 17,8 milijardi kuna, odnosio se na dug građana prema bankama kao vjerovnicima (40,7 %), a prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), dug je iznosio 20,6 milijardi kuna ili 47,2 %. Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna (udio u broju blokiranih građana 1,5 %) iznosi ukupno 22,4 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,2 %).

Od 1. siječnja 2011. do 31. svibnja 2018. godine, zaprimljeno je 8 863 496 osnova, od čega se 25,7 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,3 % na građane. U istom razdoblju, ukupno je izvršeno 140,6 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 48,1 milijardu kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - svibanj

OTVORENA SAMOPOSLUŽNA MJENJAČNICA U PULI

Pula, 15. lipnja 2018. – Financijska agencija u Zračnoj luci Pula, putem samoposlužne mjenjačnice, pruža uslugu razmjene stranih valuta u kune. Mjenjački automat nalazi se na adresi Valtursko polje 210, Ližnjan, Pula, te je za korištenje dostupan 24 sata dnevno.

Putem Finine samoploslužne mjenjačnice, novčanice eura, švicarskog franka, američkog dolara i britanske funte moguće je rezmijeniti u hrvatske kune, a maksimalan iznos po transakciji je u protuvrijednosti od 2.500,00 HRK. Provizija se ne naplaćuje.

Korištenje ovog uređaja je jednostavno i brzo: korisnik umeće strane novčanice u predviđeni prostor na mjenjačkom automatu, koji mu za nekoliko sekundi isplaćuje kune. Uređaj može primiti više stranih novčanica pojedine valute odjednom. Najzastupljenija valuta, euro, se putem samoposlužne mjenjačnice otkupljuje u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 EUR.

Samoposlužna mjenjačnica u Puli, nakon Rovinja, Splita, Zadra i Plitvica, peta je po redu koju je Fina ponudila svojim klijentima, a u planu je postavljanje još ovakvih uređaja na frekventnim lokacijama diljem zemlje.

Financijska agencija vodeća je hrvatska tvrtka na području financijskog posredovanja i elektroničkih usluga, a usluge mjenjačkih poslova, kao ovlašteni mjenjač Hrvatske poštanske banke, u svojim poslovnicama pruža od 2003. godine.

FINAeduca U PULI - PREDSTAVLJENE USLUGE ZA UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA I SERVIS e-RAČUN ZA DRŽAVU

Pula, 13. lipnja 2018. - Financijska agencija je danas u prostorima Županijske komore u Puli, u okviru seminara FINAeduca, brojnim predstavnicima lokalne samouprave, gradskih poduzeća i tvrtki koje posluju na pulskom području, predstavila svoje usluge koje olakšavaju i unaprjeđuju poslovanje:

- optimizaciju arhivske građe digitalizacijom arhive,
- uslugu e-Arhiv, kao dopunu servisu e-Račun,
- uslugu vođenja poslovnih knjiga (Fina računovodstveni servis),
- plaćanje putem SEPA izravnog terećenja, koje je vrlo popularan i raširen način plaćanja u europskim zemljama te se, zbog niza prednosti koje donosi i platitelju i primatelju, očekuje da će i u Hrvatskoj pronaći put do građana i poslovnih subjekata.

Na seminaru su, također, predstavljene mogućnosti financiranja iz EU fondova te razvojno-inovacijske aktivnosti.

NAJUSPJEŠNIJIM PODUZETNICIMA U 2017. GODINI DODIJELJENE NAGRADE ZLATNA BILANCA 

Zagreb, 11. lipnja 2018. – Financijska agencija je danas ekskluzivno predstavila financijske rezultate poslovanja hrvatskih poduzetnika za 2017. godinu te najuspješnijima dodijelila nagrade Zlatna bilanca. 

Sveukupni pobjednik i dobitnik Zlatne bilance za najuspješnijeg poduzetnika prema financijskom rejtingu u 2017. godini je tvrtka HS PRODUKT d.o.o. iz Karlovca, ujedno i dobitnik Zlatne bilance za najuspješnijeg poduzetnika u 2017. godini u djelatnosti Prerađivačka industrija.

Dodjela nagrada Zlatna bilanca održana je u Zagrebu, u Hotelu Sheraton, u organizaciji Financijske agencije i pod pokroviteljstvom Vlade RH.

Uvodnim su se govorima nazočnima obratili ministar financija Vlade RH, Zdravko Marić te predsjednik Finine Uprave, Dražen Čović. Analizu financijskih rezultata poslovanja hrvatskog gospodarstva u 2017. godini,  prema prikupljenim i obrađenim Fininim podacima, okupljenima je prezentirao ekonomski analitičar Velimir Šonje.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA TRAVANJ 2018. GODINE

Zagreb, 30. svibnja 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja 2018. godine, bilo je blokirano 23 748 poslovnih subjekata, što je za 1,0 % manje u odnosu na ožujak 2018. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 12,68 milijardi kuna, što je za 1,2 % manje nego u ožujku 2018. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 4461-og poslovnog subjekta (15,8 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, u iznosu od 4,00 milijarde kuna (24,0 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. travnja u blokadi je bilo 326 057 građana. Od toga, najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, približno 160 000. Dug građana iz osnova iznosio je 43,51 milijardu kuna, što je za 0,3 % više, u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio duga, u iznosu od 18,0 milijardi kuna, odnosio se na dug građana prema bankama kao vjerovnicima (41,3 %), a prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), dug je iznosio 20,9 milijardi kuna ili 48,0 %. Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna (udio u broju blokiranih građana 1,5 %) iznosi ukupno 22,3 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,3 %).

Od 1. siječnja 2011. do 30. travnja 2018. godine, zaprimljeno je 8 776 238 osnova, od čega se 25,8 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,2 % na građane. U istom razdoblju, ukupno je izvršeno 139,3 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 46,9 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - travanj

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PREMA RODNOM KRITERIJU - 31.3.2018.

Zagreb, 28. svibnja 2018. - Analiza građana čiji su računi blokirani zbog dospjelih neizvršenim osnova za plaćanje, prema rodnom kriteriju, pokazala je da je u apsolutnom broju najviše muškaraca, 202 146 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 62 %), dok je žena 123 108 (udio od u ukupnom broju blokiranih građana 38 %). Od 43,28 milijarde duga na muškarce se odnosi 31,71 milijardi kuna (udio 73 %), a na žene preostalih 11,66 milijardi kuna (udio 27 %). Promatrano na razini županija prema broju blokiranih građana, najveći udio muškaraca je u Ličko-senjskoj (66 %), a najmanji u Koprivničko-križevačkoj županiji (59 %). Shodno tome, najveći udio žena u blokiranim građanima je u Koprivničko-križevačkoj (41 %), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (34 %).

Prema nominalnoj visini duga najzaduženiji su muškarci u županiji Grad Zagreb (9,36 milijardi kuna), a najmanje zaduženi muškarci u Ličko-senjskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju blokirani građani – muškarci u Zadarskoj županiji (82 %). Prema nominalnoj visini duga najzaduženije su žene, stanovnice Grada Zagreba (3,19 milijarde kuna), a najmanje zadužene žene u Požeško-slavonskoj županiji. Najveći udio u ukupnome dugu na razini županije imaju žene u Međimurskoj županiji (50 %). U odnosu na stanje od prije godinu dana, udio muškaraca u ukupnom broju blokiranih građana isti je, 62 %, a u iznosu duga je veći za 1 %.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po rodnom kriteriju na razini županija 31.3.2018.

Tablica: Broj dužnika i iznos duga prema rodnom kriteriju - stanje 31.3.2018.

PREDSTAVLJEN PROJEKT ePIC - ELECTRONIC PUBLIC IDENTIFICATION CROATIA

Zagreb, 16. svibnja 2018. - U Kući Europe, danas je predstavljen projekt ePIC - Electronic Public Identification Croatia. Nositelj projekta je Financijska agencija, a partneri u projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova te Narodne novine d.d. Prisutnima su se, pozdravnim govorom, obratili predstavnik Europske komisije u Hrvatskoj te predstavnici Ministarstva uprave i Financijske agencije.

Cilj projekta ePIC je, putem platforme e-Građani, državljanima Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora, omogućiti pristup hrvatskim javnim e-uslugama, korištenjem vlastitih nacionalnih vjerodajnica.

Spomenuti projekt predstavlja nastavak prethodno odobrenog i provedenog projekta Ensuring Access to Croatian Public e-Services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens, kojim je, u okviru platforme e-Građani, nadograđen središnji sustav za identifikaciju i autentifikaciju korisnika (NIAS) kojim je integrirano 10 nadograđenih usluga.

PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 31.3.2018.

Zagreb, 11. svibnja 2018. – Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2018. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,4 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,1 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska (13,1 %), Virovitičko-podravska (13,0 %), Osječko-baranjska (12,3 %) te Zagrebačka i Brodsko-posavska županija (12,0 %). Najmanji je udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (8,6 %).

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 367 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 354 tisuće, Samobora s dugom od 251 tisuću, Svete Nedelje s dugom od 241 tisuću, Velike Gorice s dugom od 212 tisuća, Varaždina s dugom od 205 tisuća te Zagreba s dugom od 201 tisuću kuna, dok su blokirani građani u preostalih 18 gradova s rang liste gradova s najvećim iznosom blokade, u prosjeku dužni od 88 tisuća kuna (blokirani građani Siska) do 184 tisuće kuna (blokirani građani Svetog Ivana Zeline).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.3.2018. 

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županija - 31.3.2018.

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - 31.3.2018.

Napomena: Od početka 2018. godine, Financijska agencija "Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama" objavljuje kvartalno (sljedeći sa stanjem 30. lipnja 2018. godine).

OTVORENA SAMOPOSLUŽNA MJENJAČNICA U NP PLITVIČKA JEZERA

Zagreb, 11. svibnja 2018. – Financijska agencija u Nacionalnom parku Plitvička jezera pruža uslugu razmjene strane valute u kune, putem samoposlužne mjenjačnice. Mjenjački automat nalazi se na Ulazu broj 1 Nacionalnog parka i dostupan je za korištenje 24 sata dnevno.

Putem Finine samoploslužne mjenjačnice, novčanice eura, švicarskog franka, američkog dolara i britanske funte moguće je rezmijeniti u hrvatske kune, a maksimalan iznos po transakciji je u protuvrijednosti od 2.500,00 HRK. Provizija se ne naplaćuje.

Korištenje ovog uređaja je jednostavno i brzo: korisnik umeće strane novčanice u predviđeni prostor na mjenjačkom automatu, koji mu za nekoliko sekundi isplaćuje kune. Uređaj može primiti više stranih novčanica pojedine valute odjednom. Najzastupljenija valuta, euro, se putem samoposlužne mjenjačnice otkupljuje u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 EUR.

Samoposlužna mjenjačnica u Plitvicama, nakon Rovinja, Splita i Zadra, četvrta je po redu koju je Fina ponudila svojim klijentima, a u planu je postavljanje još ovakvih uređaja na frekventnim lokacijama diljem zemlje.

Financijska agencija vodeća je hrvatska tvrtka na području financijskog posredovanja i elektroničkih usluga, a usluge mjenjačkih poslova, kao ovlašteni mjenjač Hrvatske poštanske banke, u svojim poslovnicama pruža od 2003. godine.

FINAeduca U ZADRU - PREDSTAVLJENE USLUGE ZA UNAPRJEĐENJE POSLOVANJA I SERVIS e-RAČUN ZA DRŽAVU

Zadar, 10. svibnja 2018. - Financijska agencija je danas u prostorima Županijske komore u Zadru, u okviru seminara FINAeduca, brojnim predstavnicima lokalne samouprave, gradskih poduzeća i tvrtki koje posluju na zadarskom području, predstavila svoje usluge koje olakšavaju i unaprjeđuju poslovanje:

- optimizaciju arhivske građe digitalizacijom arhive,
- uslugu e-Arhiv, kao dopunu servisu e-Račun,
- uslugu vođenja poslovnih knjiga (Fina računovodstveni servis),
- plaćanje putem SEPA izravnog terećenja, koje je vrlo popularan i raširen način plaćanja u europskim zemljama te se, zbog niza prednosti koje donosi i platitelju i primatelju, očekuje da će i u Hrvatskoj pronaći put do građana i poslovnih subjekata.

Na seminaru su, također, predstavljene mogućnosti financiranja iz EU fondova te razvojno-inovacijske aktivnosti.

Nakon seminara održanih u Rijeci, Osijeku, Splitu i Varaždinu, ovo je već peti FINAeduca seminar, kojim Financijska agencija želi pomoći poslovnim subjektima da upoznaju svoje konkurente, pronađu potencijalne partnere te bolje razumiju okruženje u kojem posluju.

Jedna od glavnih tema seminara bila je unaprjeđenje poslovanja javne uprave uvođenjem servisa e-Račun za državu, a poseban je naglasak stavljen na načine uključivanja javnih tijela u sustav e-Računa, načine razmjene elektroničkih računa te zakonske promjene koje sve obveznike javne nabave očekuju najkasnije s početkom 2019. godine. Tada će, sukladno direktivi 2014/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o elektroničkom računu u javnoj nabavi, svi obveznici javne nabave biti obvezni zaprimati elektroničke račune putem sustava e-Račun za državu.

Uvođenje obveznog e-Računa snažna je mjera za ostvarenje značajnih ušteda i optimizacije u poslovanju javnog sektora, a razmjenom elektroničkih računa u privatnom sektoru, ostvarit će se uštede u cjelokupnom gospodarstvu.

S obzirom na to da javna tijela imaju mogućnost za povrat sredstava koja će uložiti u procese elektroničkog fakturiranja, na seminaru je predstavljen i projekt CEF eInvoicing, čija je svrha financiranje navedenih promjena iz sredstava fondova Europske unije. Ovaj projekt Fina priprema u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta.

INFORMACIJA O PROVEDBI PRODAJE NEKRETNINA I POKRETNINA ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2015. DO 31.03.2018.

Zagreb, 10. svibnja 2018. - Objavljujemo Informaciju o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2018. godine.

Informacija sadrži zbirne podatke iz Fininog informacijskog sustava elektroničke javne dražbe za aktualni kvartal te ukupno od 1. siječnja 2015. godine (od stupanja na snagu odredbi Ovršnog zakona vezanih uz elektroničku javnu dražbu).

Informacija sadrži sljedeće podatke:

 1. Broj objavljenih pismena u aplikaciji Javna objava i broj predmeta prodaje objavljenih u Očevidniku nekretnina i pokretnina koji se prodaju u ovršnom postupku.
 2. Broj završenih elektroničkih javnih dražbi prema statusu dražbe.
 3. Broj elektroničkih javnih dražbi prema broju dražbe na kojoj je predmet prodaje prodan i prema vrsti postupka.

Informacija o provedbi prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom za razdoblje od 1.1.2015. do 31.3.2018.

KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 31.3.2018.

Zagreb, 8. svibnja 2018. - Prema stanju na dan 31. ožujka 2018. godine, od ukupno 8437 blokiranih pravnih osoba, njih 5642 ili 66,9 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 6,35 milijardi ili 86,9 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bila su zaposlena 3992 ili 45,2 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada neprekidno traje 120 i više dana prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,27 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,88 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 4,98 milijardi kuna.

Analiza pravnih osoba, blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 68,1 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem ožujka 2018. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb, odnosila se 3,61 milijarda kuna ili 56,9 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga, slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije s 0,80 milijardi kuna duga (12,6 %), Šibensko-kninske s 0,47 milijardi (7,5 %) te Zagrebačke županije s 0,29 milijardi kuna neizvršenih osnova (4,5 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana po županijama - 31.3.2018.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 31.3.2108.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.3.2018.

Zagreb, 2. svibnja 2018. - Prema stanju na dan 31. ožujka 2018. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj i Požeško-slavonskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 894,15 tisuća kuna, a slijede oni Međimurske županije sa 729,34 tisuće te Šibensko-kninske županije sa 618,28 tisuća kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (226,80 tisuća kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 534,49 tisuća kuna, što je za 11,4 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 603,54 tisuće kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 5093, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) sa 4552 blokirana poslovna subjekta. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (2,0 milijuna kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 2,8 milijardi kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 2,4 milijarde kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.3.2018.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.3.2018.

Napomena: Od početka 2018. godine, Financijska agencija "Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima" objavljuje kvartalno (sljedeći sa stanjem 30. lipnja 2018. godine).

PREGLED BLOKIRANIH GRAĐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.3.2018.

Zagreb, 27. travnja 2018. - U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosilo 42,2 milijarde kuna ili 97,3 % ukupnog duga građana, koji je 31. ožujka 2018. godine iznosio 43,4 milijarde kuna. Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. ožujka 2018. godine u ukupnom dugu bio je 41,4 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 48,5 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,8 %, osiguravajućim društvima s 3,3 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 % udjela, leasing i factoring tvrtkama s 2,0 % udjela te dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,8 % udjela u ukupnom dugu građana. Najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih više od 160 000.

Dug 4764 građana (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), koji su pod ovrhom za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22,3 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,4 %) i veći je od duga preostalih 320 490 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,5 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 21,1 milijardu kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,6 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.3.2018.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.3.2018.

Napomena: Od početka 2018. godine, Financijska agencija "Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti" objavljuje kvartalno (sljedeći sa stanjem 30. lipnja 2018. godine).

SAMOPOSLUŽNA MJENJAČNICA OD DANAS I U ZADRU

Zagreb, 26. travnja 2018. – Financijska agencija od danas u Zračnoj luci Zadar pruža uslugu razmjene strane valute u kune, putem samoposlužne mjenjačnice. Mjenjački automat nalazi se u prostoru dolazaka Zračne luke Zadar, Ulica I 2/a, 23 222 Zemunik Donji, i dostupan je za korištenje 24 sata dnevno.

Putem Finine samoploslužne mjenjačnice, novčanice eura, švicarskog franka, američkog dolara i britanske funte moguće je rezmijeniti u hrvatske kune, a maksimalan iznos po transakciji je u protuvrijednosti od 2.500,00 HRK. Provizija se ne naplaćuje.

Korištenje ovog uređaja je jednostavno i brzo: korisnik umeće strane novčanice u predviđeni prostor na mjenjačkom automatu, koji mu za nekoliko sekundi isplaćuje kune. Uređaj može primiti više stranih novčanica pojedine valute odjednom. Najzastupljenija valuta, euro, se putem samoposlužne mjenjačnice otkupljuje u apoenima od 10, 20, 50, 100 i 200 EUR.

Samoposlužna mjenjačnica u Zadru, nakon Rovinja i Splita, treća je po redu koju je Fina ponudila svojim klijentima, a u planu je postavljanje još ovakvih uređaja na frekventnim lokacijama diljem zemlje.

Financijska agencija vodeća je hrvatska tvrtka na području financijskog posredovanja i elektroničkih usluga, a usluge mjenjačkih poslova, kao ovlašteni mjenjač Hrvatske poštanske banke, u svojim poslovnicama pruža od 2003. godine.

U REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZAPRIMLJENO 32,1% OD UKUPNO OČEKIVANOG BROJA IZVJEŠTAJA

Zagreb, 25. travnja 2018. – Još je samo pet dana za predaju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu. Financijska agencija poziva obveznike da svoj godišnji financijski izvještaj predaju što prije.

Iako se bliži rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja (GFI) za 2017. godinu - ponedjeljak, 30. travnja 2018. u 24:00 - izvještaj je do danas predalo manje od trećine obveznika.

Naime, zaključno s današnjim danom u 13:00 sati, u Registar godišnjih financijskih izvještaja zaprimljeno je 52.316 godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu, za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave. To znači da je, od ukupno 162.863 obveznika predaje, svoju obvezu ispunilo njih 32,1 %.

Izvještaje je moguće predati na sljedeće načine:

- putem internetske aplikacije RGFI putem WEB-a, od 0-24 sata, uz korištenje digitalnog certifikata;
- osobno u svim Fininim poslovnicama u redovnom radnom vremenu;
- poštom na adresu poslovnice prema sjedištu obveznika - popis poslovnica je na www.fina.hr/poslovnice

BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR

Zagreb, 25. travnja 2018. - U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 2.002 trgovačkih društava i obrta. Od toga je otvoreno 41 obrt i osnovano 679 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i  1.282 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Predviđanja su da će putem servisa HITRO.HR do kraja 2018. godine biti osnovano približno 8.008 društava i obrta, što bi predstavljalo povećanje od ukupno njih 927, odnosno 13% više osnovanih društava i obrta u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR 1.1.2017.-31.3.2018.

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA OŽUJAK 2018. GODINE

Zagreb, 24. travnja 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka 2018. godine, bilo je blokirano 23 999 poslovnih subjekata, što je za 0,1 % manje u odnosu na veljaču 2018. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 12,83 milijarde kuna, što je za 5,9 % manje nego u veljači 2018. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 4789 poslovnih subjekata (16,6 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, u iznosu od 4,55 milijardi kuna (26,2 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. ožujka u blokadi su bila 325 254 građana. Od toga najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 000. Dug građana iz osnova iznosio je 43,37 milijardi kuna, što je za 0,6 % više u odnosu na prethodni mjesec. Najveći dio duga, u iznosu od 17,9 milijardi kuna, odnosio se na dug građana prema bankama kao vjerovnicima (41,4 %), a prema cijelom financijskom sektoru (bankama, štedionicama, kreditnim unijama, leasing i factoring društvima, osiguravajućim društvima, tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje), dug je iznosio 21,0 milijardu kuna ili 48,5 %. Dug građana koji su blokirani za dug veći od milijun kuna (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), iznosi ukupno 22,3 milijarde kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,4 %).

Od 1. siječnja 2011. do 31. ožujka 2018. godine, zaprimljeno je 8 690 907 osnova, od čega se 25,9 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,1 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 138,4 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 46,3 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - ožujak

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA VELJAČU 2018. GODINE

Zagreb, 3. travnja 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače 2018. godine, bilo je blokirano 24 032 poslovnih subjekata, što je za 1,3 % manje u odnosu na siječanj 2018. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 13,63 milijarde kuna, što je za 2,8 % manje nego u siječnju 2018. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 5.024 poslovnih subjekata (17,3 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 2,89 milijardi kuna (17,5 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 28. veljače u blokadi je bilo 324 715 građana, što je za 244 građana (0,1 %) manje nego u siječnju. Od toga najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 000. Dug građana iz osnova iznosio je 43,13 milijardi kuna, što je za 0,4 % više u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 28. veljače 2018. godine zaprimljene su 8 598 103 osnove, od čega se 26,0 % odnosi na poslovne subjekte, a 74,0 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 137,3 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 45,5 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - veljača 2018.

UPOZORAVAMO NA POJAVU LAŽNIH ELEKTRONIČKIH PORUKA O NAVODNOM NEPODMIRENOM DUGOVANJU TE POZIVAMO PRIMATELJE DA IH NE OTVARAJU
Zagreb, 14. ožujka 2018. - Obavještavamo javnost o pojavi elektroničke poruke pod nazivom "Nepodmireno dugovanje #4806", sljedećeg sadržaja:

"Poštovani/a, uvidom u bazu nenaplaćenih potraživanja, ustanovljeno je da imate nepodmireno dugovanje starije od 6 mjeseci. Molimo pogledajte priloženi račun (.doc) i izvršite uplatu u skladu s uvjetima navedenim na dnu računa. Ukoliko imate dodatnih pitanja, slobodno se obratite. S poštovanjem,".

Upozoravamo da navedena poruka nije kreirana niti poslana iz sustava Financijske agencije, već se radi o poruci nepoznatog porijekla koja sadrži netočne podatke. Ovim putem pozivamo sve primatelje ove i sličnih poruka da ih ne otvaraju niti po njima postupaju.

Navedena poruka i njoj slične spadaju u malicioznu phishing kampanju, a poruke su lažnog sadržaja i konstruirane od javno dostupnih podataka. Ističemo da je sva službena Finina korespodencija elektroničkom poštom moguća isključivo s internet domene fina.hr.
INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA SIJEČANJ 2018. GODINE
Zagreb, 28. veljače 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja 2018. godine, bilo je blokirano 24 356 poslovnih subjekata, što je za 1,3 % manje u odnosu na prosinac 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 14,02 milijarde kuna, što je za 0,6 % manje nego u prosincu 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 5219 poslovnih subjekata (17,6 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,46 milijardi kuna (19,8 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. siječnja u blokadi je bilo 324 959 građana. Od toga najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih nešto manje od 160 000 (48,9 %). Dug građana iz osnova iznosio je 42,96 milijardi kuna, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodni mjesec, a od toga, najveći dio duga odnosi se na financijske institucije  (banke, štedionice, kreditne unije, društva za osiguranje, leasing, faktoring i dr.), 21,5 milijardi kuna. Građana čiji je dug veći od milijun kuna je 4694 (udio 1,4 %), i na njih se odnosi više od polovine duga (51,4 %) ili 22,07 milijardi kuna, a od toga najviše na dug prema financijskim institucijama, 13,0 milijardi kuna.

Od 1. siječnja 2011. do 31. siječnja 2018. godine zaprimljene su 8 503 692 osnove, od čega se 26,2 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,8 % na građane. U istom razdoblju ukupno je izvršeno 136,7 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 44,7 milijardi kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - siječanj 2018.
PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 31.12.2017.

Zagreb, 19. veljače 2018. - Analiza dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje građana prema stanju na dan 31. prosinca 2017. godine, pokazala je da je, očekivano, najviše građana pod ovrhom, kao i najveći iznos duga, u županiji Grad Zagreb. Iza Zagreba, po visini duga građana pod ovrhom slijede Split, Rijeka, Osijek, Velika Gorica, Čakovec, Zadar, Varaždin, Samobor, Slavonski Brod i Pula. Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Dugo Selo s 11,2 %, Križevci s 11,1 %, Sisak s 10,9 % i Čakovec s 10,2 % blokiranih građana. Prema prosječnom iznosu duga blokiranih građana, prvi je Čakovec s prosječnim dugom u iznosu od 365 tisuća kuna, a slijede ih građani Benkovca s prosječnim dugom od 349 tisuća. Promatrano prema udjelu blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva, izdvajaju se Dugo Selo i Benkovac sa 16,5 %-tnim udjelom blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva te Križevci sa 16,4 %.

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 31.12.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 31.12.2017.

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - 31.12.2017.

Napomena: Od početka 2018. godine, Financijska agencija "Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama" objavljuje kvartalno (sljedeći sa stanjem 31. ožujka 2018. godine).

PREGLED BLOKIRANIH GRAĐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 31.12.2017.

Zagreb, 15. veljače 2018. - U strukturi dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje prema trajanju blokade računa građana, prevladavaju dugotrajne blokade. Na njih se odnosilo 41,7 milijardi kuna ili 97,5 % ukupnog duga građana, koji je 31. prosinca 2017. godine iznosio 42,8 milijardi kuna. Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 31. prosinca 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnog duga tj. udio u ukupnom dugu bio je 44,1 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 51,2 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,8 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 % udjela, leasing i factoring tvrtkama s 2,0 % udjela te dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,9 % udjela u ukupnom dugu građana. Najveći broj građana ima dug prema teleoperaterima, njih više od 155.000.

Dug 4717 građana (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), koji su pod ovrhom za dug veći od milijun kuna, ukupno iznosi 22,1 milijardu kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,6 %) i veći je od duga preostalih 315 035 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,5 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,7 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,4 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 31.12.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 31.12.2017.

Napomena: Od početka 2018. godine, Financijska agencija "Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti" objavljuje kvartalno (sljedeći sa stanjem 31. ožujka 2018. godine).
FININA POSLOVNICA OD DANAS U NOVOM JELKOVCU

Zagreb, 13. veljače 2018. - Danas je u Novom Jelkovcu u Sesvetama, na adresi Ljudevita Posavskog 25/B, otvorena nova Finina poslovnica.

Stanari ovog naselja kao i tvrtke koje posluju u blizini, sad mogu svoja plaćanja i ostale transakcije obavljati brže, bliže i povoljnije - radnim danom od ponedjeljka do petka od 8:00 do 14:30 sati te svaku 2. i 3. subotu u mjesecu od 8:00 do 12:00 sati.

Građani u Fini u Novom Jelkovcu mogu plaćati određene račune bez naknade ili uz povoljnije naknade, zamijeniti oštećene novčanice, obavljati transakcije plaćanja, uplata i isplata putem POS uređaja, kao i obaviti primitak te slanje gotovog novca putem Western Uniona. Također, mogu se registrirati u sustav eGrađani i dobiti pristup elektroničkim uslugama javne uprave.

Poslovnim subjektima su dostupne usluge gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja, obrade i trezoriranja gotovog novca, razmjene novca te usluge izdavanja digitalnih certifikata vezane uz fiskalizaciju.

KRETANJE BROJA BLOKIRANIH OPG-a U RAZDOBLJU OD 30.6.2011. DO 31.12.2017.
Zagreb, 12. veljače 2018. - Prema podacima koje je obradila Financijska agencija, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2017. godine u blokadi je bilo 870 fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, s tim da je riječ o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG). Njihov dug iz osnova 30. lipnja 2011. godine iznosio je 222,5 milijuna kuna, a 31. prosinca 2017. godine povećao se na 434,3 milijuna kuna ili za 95,2 %. Broj blokiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 30. lipnja 2011. godine bio je 830, a 31. prosinca 2017. godine povećao se na 870 ili za 4,8 %. Promatrano po županijama, najzaduženija su bila obiteljska poljoprivredna gospodarstva Osječko-baranjske županije, na koje se odnosilo 20,6 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje, Virovitičko-podravske s udjelom od 13,7 % te Vukovarsko-srijemske županije s udjelom od 10,0 %.

Cijeli tekst: Pregled blokiranih OPG-a u razdoblju od 30.6.2011. do 31.12.2017.
KRATKA ANALIZA PRAVNIH OSOBA BLOKIRANIH 120 I VIŠE DANA - PO ŽUPANIJAMA - 31.12.2017.

Zagreb, 7. veljače 2018. - Prema stanju na dan 31. prosinca 2017. godine, od ukupno 8964 blokirane pravne osobe, njih 6285 ili 70,1 % odnosi se na pravne osobe čija neprekidna blokada traje 120 i više dana. Njihove neizvršene osnove iznosile su 7,36 milijardi ili 87,0 % iznosa ukupnih neizvršenih osnova za plaćanje. Kod tih pravnih osoba bilo je zaposleno 4820 ili 48,9 % radnika. Dug pravnih osoba čija blokada neprekidno traje 120 i više dana, prema središnjoj državi (proračunu) iznosi 1,45 milijardi kuna, prema jedinicama lokalne (područne) uprave i samouprave 0,98 milijardi, a prema svim ostalim vjerovnicima 5,81 milijardu kuna.

Analiza pravnih osoba, blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokiranih računa kod pravnih osoba bez zaposlenih. Više od 60 % insolventnih pravnih osoba sa 65,5 % iznosa neizvršenih osnova nije krajem prosinca 2017. godine imalo niti jednog zaposlenog. Na pravne osobe s područja županije Grad Zagreb odnosilo se 4,13 milijardi kuna ili 56,2 % ukupnoga iznosa dospjelih neizvršenih osnova pravnih osoba blokiranih neprekidno 120 i više dana. Po visini duga slijede pravne osobe Splitsko-dalmatinske županije s 0,99 milijardi kuna duga (13,4 %), Šibensko-kninske s 0,48 milijardi (6,5 %) te Zagrebačke županije s 0,37 milijardi kuna neizvršenih osnova (5,0 %).

Cijeli tekst: Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 31.12.2017.

Tablica: Pregled broja blokiranih pravnih osoba 120 dana - po županijama 31.12.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 31.12.2017.

Zagreb, 2. veljače 2018. - Prema stanju na dan 31. prosinca 2017. godine, u odnosu na stanje godinu dana ranije, broj blokiranih poslovnih subjekata smanjen je za 6209 (20,1 %), a iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje za 3,7 milijardi kuna (20,8 %). Najzaduženiji su bili poslovni subjekti s područja Grada Zagreba, na koje se odnosilo 38,8 % prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje (5,5 milijardi kn), a slijede poslovni subjekti Splitsko-dalmatinske županije s udjelom od 11,4 % (1,6 milijardi kn), Istarske s udjelom od 5,7 % (0,8 milijardi kn) te Zagrebačke i Osječko-baranjske županije s udjelom od 5,1 % (0,7 milijardi kn). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 571,32 tisuće kuna, što je za 0,9 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 576,47 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najveći iznosi blokade odnose se na poslovne subjekte iz trgovine na veliko i na malo, 3,2 milijarde kuna, poslovne subjekte iz područja građevinarstva, 2,4 milijarde kuna s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje, poslovne subjekte iz područja prerađivačke industrije i poslovne subjekte iz djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, 1,5 milijardi kuna, poslovne subjekte iz poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, 1,1 milijardu kuna te one iz područja poslovanja nekretninama s 0,9 milijardi kuna neizvršenih osnova. Najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, njih 5314, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane s 4641 i građevinarstvo s 3112 blokiranih poslovnih subjekata.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 31.12.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 31.12.2017.

Napomena: Od početka 2018. godine, Financijska agencija "Pregled neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata promatrano po županijama i djelatnostima" objavljuje kvartalno (sljedeći sa stanjem 31. ožujka 2018. godine).

FINA U ROVINJU OD DANAS NUDI USLUGU SAMOPOSLUŽNE MJENJAČNICE

Zagreb, 1. veljače 2018. – Financijska agencija od danas u Rovinju pruža uslugu otkupa stranih sredstava plaćanja putem samoposlužne mjenjačnice. Mjenjački automat nalazi se ispred Finine poslovnice, na adresi Giordano Paliaga 2.

Samoposlužna mjenjačnica dostupna je 24 sata dnevno, a korištenje je jednostavno: korisnik umeće stranu novčanicu u predviđeni prostor na mjenjačkom automatu, a on mu za nekoliko sekundi isplaćuje kune. Provizija se ne naplaćuje. 

Putem Finine samoploslužne mjenjačnice moguće je obaviti otkup stranih sredstava plaćanja sljedećih valuta: euro, švicarski franak, američki dolar i britanska funta, a maksimalan iznos po transakciji je u protuvrijednosti od 2.500,00 kuna. Najzastupljenija valuta, euro, se putem samoposlužne mjenjačnice otkupljuje u apoenima 10, 20, 50, 100 i 200 EUR.

Financijska agencija vodeća je hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga, a usluge mjenjačkih poslova pruža od 2003. godine, kao ovlašteni mjenjač Hrvatske poštanske banke, u 150 poslovnica u cijeloj državi.

Popis Fininih mjenjačkih mjesta

INFORMACIJA O NEIZVRŠENIM OSNOVAMA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA I GRAĐANA ZA PROSINAC 2017. GODINE
Zagreb, 29. siječnja 2018. - Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2017. godine, bio je blokiran 24 681 poslovni subjekt, što je za 3,5 % manje u odnosu na studeni 2017. godine. Ukupna vrijednost neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata iznosila je 14,10 milijardi kuna, što je za 1,9 % manje nego u studenom 2017. godine. U odnosu na stanje godinu dana ranije, riječ je o smanjenju broja blokiranih za 6209 poslovnih subjekata (20,1 %) i smanjenju prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 3,71 milijardu kuna (20,8 %).

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca u blokadi su bila 319 752 građana, što je za 3031 građanina (0,9 %) manje nego u studenom. Dug građana iz osnova iznosio je 42,76 milijardi kuna, što je za 40,73 milijuna kuna (0,1 %) manje u odnosu na prethodni mjesec.

Od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2017. godine zaprimljeno je 8 397 147 osnova, od čega se 26,4 % odnosi na poslovne subjekte, a 73,6 % na građane. U istom periodu ukupno su izvršene 136,2 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na poslovne subjekte i 44,0 milijarde kuna po osnovama koje se odnose na građane.

Informacija - prosinac 2017.
PREGLED STANJA BLOKADE GRAĐANA PO GRADOVIMA I ŽUPANIJAMA  - 30.11.2017.

Zagreb, 22. siječnja 2018. – Analiza podataka o blokadi građana, koje je obradila Fina, pokazala je da je zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. studenoga 2017. godine, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb. U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Koprivničko-križevačkoj (9,4 %) i Sisačko-moslavačkoj županiji (9,3 %). U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Koprivničko-križevačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji (14,1 %), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska (13,1 %), Virovitičko-podravska (12,9 %) te Osječko-baranjska i Zagrebačka županija (12,1 %). Najmanji je udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (8,4 %).

Prema prosječnom iznosu duga, najviše su blokirani građani Čakovca čiji prosječan dug iznosi 359 tisuća kuna, slijede ih građani Benkovca s dugom od 340 tisuća, Samobora s dugom od 250 tisuća, Svete Nedelje s dugom od 239 tisuća, Velike Gorice s dugom od 210 tisuća te Varaždina s dugom od 205 tisuća kuna, dok su blokirani građani u preostalih 19 gradova s rang liste, u prosjeku dužni od 85 tisuća kuna (blokirani građani Siska) do 198 tisuća kuna (blokirani građani Zagreba).

Cijeli tekst: Pregled stanja blokade građana po gradovima i županijama - 30.11.2017.

Tablica: Broj blokiranih građana po središtima županije - 30.11.2017.

Tablica: Pregled blokiranih građana po županijama - 30.11.2017.

BROJ NOVOOSNOVANIH DRUŠTAVA I OBRTA PUTEM SERVISA HITRO.HR
Zagreb, 15. siječnja 2018. - U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, ukupno je putem servisa HITRO.HR otvoreno 7.081 trgovačkih društava i obrta. Od toga je otvoreno 245 obrta te osnovano 2.575 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i 4.261 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Putem servisa HITRO.HR u 2017. godini ukupno je otvoreno 7.081 poslovnih subjekata što predstavlja povećanje od 522 jedinice, odnosno 8 % u odnosu na 2016. godinu.

Cijeli tekst: Informacija o broju društava i obrta osnovanih putem servisa HITRO.HR_1.1.2017.-31.12.2017.
PREGLED BLOKIRANIH GRAĐANA PO VJEROVNICIMA I ROČNOSTI - 30.11.2017.

Zagreb, 10. siječnja 2018. - Udio duga građana prema bankama kao vjerovnicima, 30. studenoga 2017. godine, nije prelazio polovinu svote ukupnoga duga, tj. udio u ukupnom dugu bio je 44,8 %, a prema svim financijskim institucijama udio duga je 51,9 %. Prema visini duga slijedi dugovanje prema središnjoj državi s 10,7 %, osiguravajućim društvima s 3,2 %, telekomunikacijskim tvrtkama s 2,7 %, leasing i factoring tvrtkama s 2,1 % udjela i dug prema tvrtkama čija je djelatnost kartično poslovanje s 1,9 % udjela u ukupnom dugu građana.

Iz analize duga građana prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše građana čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje veći od 2.000 kuna, a jednak ili manji od 10.000 kuna. Tih je građana 30. studenoga 2017. godine bilo 68 773. Pribroje li se tom broju građana, oni koji su blokirani za iznos do 2.000 kuna, ukupno je 108 871 građanin blokiran zbog duga koji je jednak ili manji od 10.000 kuna. Za usporedbu, na koncu 2016. godine broj blokiranih građana čiji je dug iznosio do 10.000 kuna, bio je 117 638, a iznos njihova duga 448,0 milijuna kuna, a prema stanju od 30. studenoga 2017. godine, dug je manji i iznosi 407,1 milijun kuna.

Dug 4714 građana (udio u broju blokiranih građana 1,5 %), koji su blokirani za dug veći od milijun kuna, iznosi ukupno 22,1 milijardu kuna (udio u ukupnome dugu građana 51,7 %) i veći je od duga preostalih 318 069 blokiranih građana (udio u broju blokiranih građana 98,5 %), čiji je dug manji od milijun kuna i iznosi ukupno 20,7 milijardi kuna (udio u ukupnome dugu građana 48,3 %).

Cijeli tekst: Pregled blokiranih građana po vjerovnicima i ročnosti - stanje 30.11.2017.

Tablica: Pregled duga građana po vjerovnicima - stanje 30.11.2017.

PREGLED NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE POSLOVNIH SUBJEKATA PROMATRANO PO ŽUPANIJAMA I DJELATNOSTIMA - 30.11.2017.

Zagreb, 8. siječnja 2018. - Prema stanju na dan 30. studenoga 2017. godine, ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje u svim je županijama, osim u Šibensko-kninskoj i Osječko-baranjskoj županiji, manji u odnosu na stanje godinu dana ranije. Promatraju li se dospjele neizvršene osnove za plaćanje prema prosječnom iznosu duga, najzaduženiji su poslovni subjekti Grada Zagreba s 921,33 tisuće kuna, a slijede oni Međimurske županije sa 773,90 tisuća te Šibensko-kninske županije sa 650,04 tisuće kuna dospjelih neizvršenih osnova. Najmanji je prosječni iznos duga po poslovnom subjektu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (253,93 tisuće kuna). Prosječan iznos navedenih osnova na razini Republike Hrvatske iznosi 562,01 tisuću kuna, što je za 3,3 % manje nego prije godinu dana, kada je prosječan dug iznosio 581,15 tisuća kuna.

Promatrano po djelatnostima, najviše je blokiranih poslovnih subjekata u djelatnosti trgovine, 5523, a slijede djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam) s 4675 i građevinarstvo s 3261-im blokiranim poslovnim subjektom. U prosjeku su najzaduženiji poslovni subjekti u poslovanju nekretninama (2,5 milijuna kuna po dužniku). Najveći iznos blokade odnosi se na poslovne subjekte iz područja trgovine na veliko i na malo, 3,3 milijarde kuna duga s osnove dospjelih neizvršenih osnova za plaćanje i na poslovne subjekte iz područja građevinarstva s 2,5 milijardi kuna duga.

Cijeli tekst: Pregled neizvršenih osnova blokiranih poslovnih subjekata - po županijama i djelatnostima 30.11.2017.

Tablica: Neizvršene osnove po županijama i djelatnostima - 30.11.2017.

PROJEKTGRADNJA D.O.O., DRUŠTVO IZ KONCERNA AGROKOR PODNIJELO GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU U SVRHU JAVNE OBJAVE
Zagreb, 3. siječnja 2018. - Do 3. siječnja 2018. godine, zakonom propisanu obvezu sastavljanja i predaje godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu u svrhu javne objave ispunila je većina društava iz Koncerna Agrokor, osim sljedećih: AMBALAŽNI SERVIS d.o.o., BELJE d.d., BARANJA BETONI d.o.o., MOSLAVKA KUTINA d.d., PIK VINKOVCI d.d., RIVIJERA d.d., ROTO ULAGANJA d.o.o., SOJARA d.o.o., VINARIJA NOVIGRAD d.o.o. i VUPIK d.d. Od onih koji su podnijeli godišnji financijski izvještaj, zadnje među njima bilo je društvo PROJEKTGRADNJA d.o.o. (2.1.2018.). Osnovni financijski rezultati poslovanja ovih i drugih navedenih društava objavljeni su i dostupni na Transparentno.hr, a dokumentacija je javno objavljena, ili će to uskoro biti, na RGFI – javna objava, te je dostupna bez naknade.

Popis društava i ustanova iz Koncerna Agrokor
Pretraživanje
 
 

Kontakt za novinare:

pr@fina.hr

Ured Uprave
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

 
 
 
ISO 9001:2008 i ISO/IEC 27001:2013
 
EU znak pouzdanosti za kvalificirane usluge povjerenja
 
info@fina.hr / info telefon 0800 0080 / Ove su stranice informativnog karaktera / Powered by iSite