Aplikacija za e-Potpis

Aplikacija za interaktivno potpisivanje pojedinačnih dokumenata te njihovo šifriranje i dešifriranje

Aplikacija e-Potpis namijenjena je izradi i provjeri elektroničkog potpisa na datotekama različitih formata te njihovoj enkripciji (šifriranju) i dekripciji (dešifriranju). Aplikacija omogućava interaktivno potpisivanje pojedinačnih dokumenta i automatski način rada za potpisivanje velike količine dokumenata.

 

Nakon što se definiraju ulazne i izlazne mape u kojima se pohranjuju dokumenti na kojima je potrebno implementirati elektronički potpis, aplikacija radi automatski i to tako da elektronički potpisuje datoteku programski je zatvarajući formiranjem "omotnice", uz primjenu standardiziranog obrasca kodiranja.