Arhiva obavijesti - 2018.

Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 23. siječnja 2019. - Obavještavamo korisnike da će se danas, 23. siječnja 2019. godine, u razdoblju od 14:00 do 15:00, provesti redovno održavanje sustava Fine slijedom čega su u navedenom razdoblju mogući prekidi u radu servisa e-Dražba. 

Zahvaljujemo na razumijevanju


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 21. prosinca 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u subotu 22. prosinca 2018. godine, u razdoblju od 00:00 do 02:00, provesti redovno održavanje sustava Fine, zbog čega u navedenom razdoblju servis e-Dražba neće biti dostupan. 

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 14. prosinca 2018. - Obavještavamo korisnike da će se tijekom vikenda, 15. i 16. prosinca 2018. godine, provesti redovno održavanje sustava Fine slijedom čega su u navedenom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe. 

Zahvaljujemo na razumijevanju


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 14. prosinca 2018. - Obavještavamo korisnike da zbog redovnog održavanja servis e-Dražbe trenutno nije dostupan. 

Zahvaljujemo na razumijevanju


Obavijest o izvanredovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 03. prosinca 2018. - Obavještavamo korisnike da će se danas, 03. prosinca 2018. godine, provesti izvanredno održavanje sustava Fine slijedom čega su tijekom dana mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe. 

Zahvaljujemo na razumijevanju


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 16. studenoga 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u subotu, 17. studenoga 2018. godine, u razdoblju od 00:00 do 05:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe. 

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 9. studenoga 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u nedjelju, 11. studenoga 2018. godine, u razdoblju od 12:00 do 16:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe.

Zahvaljujemo na razumijevanju. 


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 8. studenoga 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u petak, 9. studenoga 2018. godine, u razdoblju od 16:00 do 17:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe.

Zahvaljujemo na razumijevanju. 


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 19. listopada 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u nedjelju, 21. listopada 2018. godine, u razdoblju od 08:00 do 15:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe.

Zahvaljujemo na razumijevanju. 


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 31. kolovoza 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u nedjelju, 2. rujna 2018. godine, u razdoblju od 8:00 do 9:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 24. kolovoza 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u nedjelju, 26. kolovoza 2018. godine, u razdoblju od 15:00 do 16:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 17. kolovoza 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u nedjelju, 19. kolovoza 2018. godine, u razdoblju od 15:00 do 16:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o mogućim kraćim prekidima u radu servisa e-Dražbe

Zagreb, 30. svibnja 2018. - Obavještavamo korisnike da su u četvrtak 31. svibnja 2018. godine, u razdoblju od 08:00 do 10:00 sati, mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe radi implementacije Comodo SSL certifikata.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Uplata jamčevine u servisu e-Dražba

Zagreb, 26. travnja 2018. - U skladu s odredbom čl. 132.e st. 1. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 94/14, 55/16 i 73/17, dalje u tekstu OZ) u elektroničkoj dražbi, kao ponuditelji, mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno dale jamčevinu i podnijele prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

Odredbama glave VI. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/2014, dalje u tekstu Pravilnik) uređen je iznos, način uplate i način povrata jamčevine.

1. Koji iznos jamčevine uplatiti?

Iznos jamčevine izražava se u kunama, u skladu s uvjetima prodaje (čl. 11. Pravilnika).

Zaključkom o prodaji nekretnine nadležno tijelo utvrđuje vrijednost nekretnine i određuje način i uvjete prodaje, među kojima i iznos osiguranja, rok u kojem mora biti dano, kod koga i kako mora biti dano (čl. 95. i čl. 98. OZ-a).

2. Na koji način se uplaćuje jamčevina?

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Financijske agencije u iznosu, roku i na način utvrđen u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi (čl. 12. st. 2. Pravilnika).

Svi relevantni podaci za uplatu jamčevine sadržani su u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi koji se objavljuje se na Fininim internetskim stranicama u aplikaciji Javna objava dostupnoj na poveznici https://ponip.fina.hr/javnaobjava-web/pocetna.

Jamčevina se uplaćuje na poseban račun Fine otvoren za tu namjenu IBAN: HR3323900011300028779, a PNB određuje se za svako nadmetanje zasebno.

3. Može li se jamčevina uplaćena za jednu dražbu iskoristiti na drugoj dražbi?

Sudjelovanje u svakoj pojedinoj dražbi je neovisno o eventualnom sudjelovanju u prethodnoj dražbi.

Poziv na sudjelovanje objavljuje za svaku pojedinu elektroničku javnu dražbu te se stoga jamčevina uplaćena za sudjelovanje u nadmetanju u prvoj elektroničkoj javnoj dražbi ne može automatizmom iskoristiti za sudjelovanje u drugoj elektroničkoj javnoj dražbi.

4. Čiji je OIB potrebno navesti u pozivu na broj prilikom uplate jamčevine?

Uplatiteljom jamčevine smatrat će se osoba čiji je osobni identifikacijski broj (OIB) naveden u pozivu uplate (čl. 12. st. 3. Pravilnika).

Pri uplati jamčevine je nužno kao P2 podatak navesti OIB potencijalnog kupca u nadmetanju.

U nadmetanju se može sudjelovati i putem punomoćnika. Uvjeti i postupak davanja punomoći opisan je u Općim uvjetima korištenja servisa e-Dražba.

VAŽNO! Sudjelovanje u nadmetanju se odvija u ime i za račun uplatitelja jamčevine, bez obzira na to tko je korisnik certifikata koji je predao ponudu. Naime, sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi moguće je u ime druge osobe (jedne ili više njih) temeljem punomoći.

5. Što se smatra pravovremenom uplatom jamčevine?

Valjanom uplatom smatrat će se uplata izvršena u roku i evidentirana na računu Fine najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za uplatu (čl. 12. st. 4. Pravilnika).

Uplata izvršena nakon isteka roka za uplatu jamčevine neće se smatrati valjanom uplatom i uplatitelju neće biti omogućeno sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi.

VAŽNO! Da bi uplata jamčevine bila valjana potrebno je voditi računa da ista bude izvršena u roku utvrđenom u Pozivu na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi. Stoga se preporučuje uplatiti jamčevinu prije zadnjeg dana roka za uplatu jamčevine. U slučaju da se jamčevina uplaćuje zadnji dan roka za uplatu jamčevine, preporučuje se voditi računa o pravilima platnog prometa i općim uvjetima banke uplatitelja jamčevine kako bi uplata bila pravovremena.

6. Kako znati je li jamčevina uplaćena ispravno?

Nakon što ponuditelj uplati jamčevinu, ponuditelju će u sustavu elektroničke javne dražbe biti vidljive dražbe za koje je uplatio jamčevinu i za koje može ispuniti prijavu za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi (čl. 12. st. 5. Pravilnika).

Uplatitelj jamčevine dužan je nakon uplate jamčevine, a prije početka nadmetanja, u servisu e-Dražba provjeriti je li mu je vidljivo nadmetanje za koje je uplatio jamčevinu, što je znak da je uplata jamčevine primljena i evidentirana na računu Fine.

Ako je jamčevina uplaćena u skladu s podacima iz Poziva na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi, nakon prijave u servis e-Dražbe uplatitelju će biti vidljivo predmetna dražba te će istoj moći pristupiti potpisivanjem prijave za sudjelovanje.

7. Kada će biti izvršen povrat jamčevine?

Uplaćena jamčevina ostaje na posebnom računu Fine otvorenom za tu namjenu do primitka naloga nadležnoga tijela za njezin povrat ili za drugo postupanje s novčanim sredstvima uplaćenim na ime jamčevine (čl. 13. st. 1. Pravilnika).

Fina nije ovlaštena raspolagati novčanim sredstvima s osnova jamčevine bez naloga suda (čl. 132.e st. 4. OZ).

Nakon završetka elektroničke javne dražbe Fina dostavlja sudu izvještaj o provedenoj dražbi, koji između ostalih podataka sadrži i podatke o uplatiteljima jamčevine, ponuditeljima te iznosima ponuda danih u tijeku nadmetanja (čl. 25. Pravilnika).

Ponuditeljima koji u nadmetanju nisu davali ponude i ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, Fina će vratiti jamčevinu na temelju podobnog naloga suda za prijenos novčanih sredstava.

Fina će po primitku odluke iz stavka 1. ovog članka u roku od 8 dana izvršiti povrat jamčevine na račun naznačen u prijavi na sudjelovanje (čl. 13. st. 2. Pravilnika).

Novčana sredstva s osnova jamčevine Fina će vratiti uplatitelju jamčevine na temelju naloga nadležnog tijela za prijenos novčanih sredstava u propisanom roku od 8 dana od dana primitka podobnog naloga dostavljenog Fini od strane nadležnog tijela.

Fina će uplatitelju koji traži povrat jamčevine, na njegov zahtjev ili zahtjev nadležnog tijela, izdati potvrdu o uplaćenoj jamčevini (čl. 13. st. 3. Pravilnika).

Zbog anonimnosti postupka Fina nije ovlaštena trećim osobama davati informacije o uplatiteljima jamčevina te iste nije moguće vidjeti na Fininim internetskim stranicama (čl. 132.e st. 3. OZ).


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 13. travnja 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u nedjelju 15. travnja 2018. godine, u razdoblju od 08:00 do 10:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražbe.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o produljenju nadmetanja

Zagreb, 5. travnja 2018. - Obavještavamo korisnike servisa e-Dražba da će, radi tehničkih poteškoća do kojih je došlo tijekom zadnjeg dana nadmetanja, u određenim elektroničkim javnim dražbama nadmetanja biti produljena sukladno čl. 29. Pravilnika o načinu i postupku provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (NN 156/2014).

Detaljne informacije o trajanju produljenih nadmetanja objavljene su na Fininim internetskim stranicama, u aplikaciji Javna objava, u svakom pojedinom spisu u kojemu su ostvarene pretpostavke za produljenje, sukladno pozitivnim propisima.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 23. ožujak 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u nedjelju 25. ožujka 2018. godine, u razdoblju od 09:00 do 19:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine. U navedenom razdoblju mogući kraći prekidi u radu aplikacija Očevidnik nekretnina i pokretnina, Javna objava i servisa e-Dražbe.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 2. ožujka 2018. - Obavještavamo korisnike da će se 3. ožujka 2018. godine, u razdoblju od 19:00 do 21:00 sati, provesti redovno održavanje sustava Fine. U navedenom će razdoblju biti onemogućen dohvat pismena u aplikaciji Javna objava.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 22. veljače 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u četvrtak, 22. veljače 2018. godine, u razdoblju od 14:30 do 15:30 sati, provoditi redovno održavanje sustava te će u tom razdoblju servis e-Dražba i aplikacije Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku i Javna objava biti nedostupni.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Preporuka za korisnike aplikacija očevidnik nekretnina i pokretnina te javna dražba

19. veljače 2018. - Prilikom pristupanja aplikacijama Javna objava te Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku može se pojaviti sigurnosno upozorenje vezano uz nepovjerenje u izdavatelja certifikata.

Isto znači da internetski preglednik koji koristite ne pruža automatski informaciju o povjerenju u izdavatelja SSL certifikata. Fina uskoro ulazi u Microsoftov Trusted Root Certificate Program gdje će ovo povjerenje biti ostvareno automatizmom bez potrebe instalacije Root certifikata od strane korisnika, a do tada se isto može ostvariti instaliranjem Root certifikata izdavatelja u certifikacijski spremnik preglednika od strane samog korisnika. Root certifikat može se pronaći na poveznici http://rdc.fina.hr/Root/FinaRootCA.cer. Također, svaki certifikat na kripto uređaju ima instalirane Root CA certifikate pa je preporuka da se Root certifikat instalira u preglednik upravo s uređaja, ali se, kako smo naveli, može preuzeti i preko navedene poveznice.

Upute za instalaciju root certifikata možete pronaći ovdje. 

 


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 9. veljače 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u nedjelju 11. veljače 2018. godine, u razdoblju od 08:00 do 12:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražba.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 19. siječnja 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u nedjelju, 21. siječnja 2018. godine, u razdoblju od 07:00 do 12:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražba.

Zahvaljujemo na razumijevanju.


Obavijest o redovnom tehničkom održavanju sustava Fine

Zagreb, 12. siječnja 2018. - Obavještavamo korisnike da će se u nedjelju, 14. siječnja 2018. godine, u razdoblju od 09:00 do 10:00 sati, provoditi redovno održavanje sustava Fine te su u tom razdoblju mogući kraći prekidi u radu servisa e-Dražba.

Zahvaljujemo na razumijevanju.