Certifikati za IT opremu i certifikati za autentikaciju mrežnih stranica (SSL)

Certifikati za IT opremu povezanu s poslovnim subjektom/ organizacijom

Certifikati za IT opremu (Aplikacijski certifikati)

Koristi se za izradu e-potpisa, za jaku autentikaciju i enkripciju ključa u poslovne svrhe. Više informacija.

Certifikat za autentikaciju mrežnih stranica (SSL certifikati)

SSL certifikat upotrebljavaju se samo za autentikaciju mrežnih stranica, tj. za autentikaciju web poslužitelja kojima se pristupa putem TLS ili SSL protokola te povezuje web site s pravnom osobom kojoj je izdan. Više informacija.