Integracija vašeg ERP-a sa servisom FINA e-Računom

Povezivanjem vašeg internog poslovnog / računovodstvenog programa s FINA e-Računom omogućena je automatizirana razmjena većeg broja dokumenata odjednom.

Integracijom sa servisom FINA e-Račun imate mogućnost direktnog slanja i zaprimanja e-računa iz vašeg ERP sustava (interni poslovni/računovodstveni program). 

Svi računi koje unesete u svoj ERP sustav automatski će biti poslani primatelju kroz servis FINA e-Račun, a računi koje primite kroz servis FINA e-Račun automatski će biti učitani u Vaš ERP sustav.

Preduvjet za ovakav način pristupanja je prilagodba vašeg ERP sustava i integracija sa servisom e-Račun te posjedovanje aplikacijskog certifikata. 

Integracija se vrši na temelju detaljne tehničke dokumentacije za razmjenu računa koju dostavlja Fina.

 

Da biste račune mogli razmjenjivati direktno iz svog ERP sustava kroz FINA e-Račun, morate osigurati sljedeće:

 • SOAP web servis (asinkroni način) ili SOAP klijenta (sinkroni način) za razmjenu podataka na temelju Finine tehničke dokumentacije,
 • aplikacijski certifikat za autentikaciju i potpisivanje e-računa,
 • poslužiteljski certifikat (SSL) za uspostavu sigurne veze samo za asinkroni način razmjene računa,
 • izvršiti razmjenu informacija za mrežna produkcijska podešavanja s obje strane (Fina i korisnik).

 

Fina osigurava besplatnu tehničku podršku za čitavo vrijeme integracije. Više informacija
 

Izradili smo Integracijski modul kako bismo korisnicima olakšali integraciju s Fininim web servisima. Više informacija
 

Izdavanje digitalnog certifikata i registracija na web servis FINA e-Račun 

 

 1. Preuzmite i popunite sljedeću dokumentaciju
   

  Pristupnica za internetski servis e-Račun za poslovne subjekte
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za Fina e-Račun i e-Račun za državu
  + Preslika osobne iskaznice korisnika certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Aplikacijski certifikat
  (Pripremite 2 primjeraka)

  Uz navedeno, u slučaju korištenja web servisa s asinkronom obradom poruke potrebno je dodatno popuniti*: 
  Zahtjev za izdavanje poslužiteljskog certifikata (SSL) za Fina e-Račun i e-Račun za državu
  (Pripremite 1 primjerak)
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - Certifikat za autentikaciju mrežnih stranica
  (Pripremite 2 primjeraka)


  Ako Vaša tvrtka prvi put predaje zahtjev za izdavanje certifikata odnosno ako kao poslovni subjekt još uvijek niste registrirani u Fini, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati i sljedeću dokumentaciju:

  + Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),
  + Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),
  + Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.


  Ako imate više poslovnih jedinica za koje trebate zaseban pristup FINA e-Računu, popunite i ovaj dokument:
  Pristupnica za registraciju poslovnog subjekta sa poslovnim jedinicama na servis e-Račun za poslovne subjekte.
  (Pripremite 1 primjerak)


  Ako želite koristiti servis FINA e-Račun u ime i za račun drugog poslovnog subjekta te jedne ili više poslovnih jedinica koje se nalaze u sustavu drugoga poslovnog subjekta, popunite i ovaj dokument:
  Punomoć za korištenje servisa e-Račun za poslovne subjekte**
  + Preslika osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćitelja (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
   
 2. Dostavite popunjenu dokumentaciju online ili u najbližu poslovnicu Fine

  Ako već posjedujete Finin digitalni certifikat, možete sami odabrati kako želite dostaviti dokumentaciju:

  Online - digitalno potpisana dokumentacija >> Predajte ovdje
  Osobno - u najbližu poslovnicu Fine >> Pretraži lokacije

  Ako ne posjedujete Finin digitalni certifikat, dokumentaciju je potrebno osobno dostaviti u poslovnicu Fine.
   

Korisnik koji vrši integraciju putem asinkronog načina razmjene može koristiti poslužiteljski certifikat (SSL certifikat za poslužitelj) izdan od strane Fine ili nekog drugog povjerljivog izdavatelja certifikata.

Ako za spajanje na produkcijski sustav koristite poslužiteljski certifikat nekog drugog izdavatelja, certifikat mora imati naveden točan i provjeren naziv poslovnog subjekta kojem je izdan te mora zadovoljiti zahtjeve navedene u dokumentu "Baseline Requirements Certificate Policy for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates" kojeg izdaje CA/Browser Forum, ili zahtjeve više razine (kao npr. zahtjeve propisane za EV certifikat).


*Potrebu za istim od strane korisnika potrebno je provjeriti s integratorom.

** Punomoć mora biti potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje Opunomoćenika i Opunomoćitelja. Opunomoćenik na predanoj Pristupnici za internetski servis FINA e-Račun treba označiti pravo korisnika "pravo u ime drugog poslovnog subjekta", kako bi se istome mogla dodijeliti Punomoć za rad u servisu FINA e-Račun u ime drugog poslovnog subjekta. 

 1. Prilagodba internog ERP sustava sa servisom e-Račun za poslovne subjekte

  Za integraciju ERP sustava sa servisom FINA e-Račun potrebno je s Vaše strane napraviti određene prilagodbe prema tehničkoj dokumentaciji koja je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku.

  Prilagodbu razmjene računa prema EU normi vršite po ovim dokumentima:
  Tehnička specifikacija slanja računa web servisom za poslovne korisnike PKI metodom sukladno EN 16931
  Technical specifications - Invoicing for web services for business users using the PKI method - European standards
  Tehnička specifikacija – razmjena podataka web servisima sinkronom obradom
  Technical specification - web service for e-invoice for business users with synchronized processing - European standards
  Tehnička specifikacija – razmjena podataka web servisima asinkronom obradom
  Technical specification - Web service for e-Invoice for business users with asynchronous processing - European standard
  Specifikacija osnovne upotrebe e-računa (UBL 2.1. i CII)
  Zahtjev za integracijski modul (opcionalno)

  Prilagodbu razmjene računa prema staroj specifikaciji vršite po ovim dokumentima:
  Tehnička dokumentacija za spajanje putem sinkronih web servisa (stari način razmjene)
  Tehnička dokumentacija za spajanje putem asinkronih web servisa (stari način razmjene)
 2. Testiranje sa servisom e-Račun za poslovne subjekte na demo okolini

  Nakon prilagodbe ERP sustava, slijedi testiranje sa servisom e-Račun za poslovne subjekte na demo okolini. Kako bi započeli s testiranjem, potrebno je registrirati se na demo okolinu servisa. 

  Ako već posjedujete demo certifikate, možete ih koristiti i za potrebe testiranja na demo okolini.

  Za registraciju na demo okolinu servisa potrebno je popuniti sljedeću dokumentaciju:
  Pristupnicu za internetski servis e-Račun za poslovne subjekte (Povezivanje web servisom sa sustavom e-Račun za poslovne subjekte) - na pristupnici ručno nadopisati "Demo"
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje Fina Demo certifikata za aplikaciju
  + Priložiti presliku osobne iskaznice osobe koja će biti skrbnik certifikata (prednja i stražnja strana)
  (Pripremite 1 primjerak)
  Zahtjev za izdavanje Fina Demo certifikata za poslužitelj*
  (Pripremite 1 primjerak)

  Za registraciju na demo okolinu dovoljno je dostaviti kopiju potpisane dokumentacije na adresu e-pošte eracun.itpodrska@fina.hr ili ju možete dostaviti u najbližu poslovnicu Fine
 3. Registracija i integracija na produkcijsku okolinu servisa

  Nakon uspješnog testiranja na demo okolini potrebno je provesti registraciju i integraciju na produkcijsku okolinu servisa.

  Više informacija o registraciji i integraciji na produkcijsku okolinu servisa možete vidjeti ovdje.

 

*Ispunjavate u slučaju korištenja web servisa s asinkronom obradom poruke.

S ciljem lakše integracije na sustav FINA e-Račun, Fina je izradila Integracijski modul čija je svrha olakšati potpisivanje poruke i samu integraciju Fininih korisnika s Fininim web servisima. 

Integracijski modul:

 • pokreće sam korisnik,
 • korisnik prema modulu šalje REST zahtjev,
 • modul kreira SOAP poruku s UBL računom,
 • modul potpisuje račun i poruku certifikatom korisnika te
 • šalje prema web servisu Fine.

 

Podaci koji se šalju u REST zahtjevu su u JSON formatu, dok sâm dokument koji se šalje može biti u XML ili JSON formatu, ovisno o preferencijama korisnika.

 

Integracijski modul je besplatan i možete ga zatražiti dostavom Zahtjeva za integracijski modul.

Zahtjev je potrebno poslati na mail adresu eracun.itpodrska@fina.hr ili dostaviti u bilo koju poslovnicu Fine.