BON-2

Sadrži proširene podatke o bonitetu poduzetnika.

Obrazac BON-2 sadrži sljedeće podatke:

 • opće podatke o poslovnom subjektu;

 • stanje sredstava na računu;

 • ukupan iznos primitaka u korist računa u prethodnih 30 dana;

 • prosječno stanje sredstava na računu u prethodnih 30 dana;

 • iznos odobrenoga okvirnoga kredita;

 • iznos evidentiranih nepodmirenih obveza;

 • broj dana neprekidne blokade računa i

 • broj dana blokade računa u proteklih 6 mjeseci.

 

Za koje poslovne subjekte Fina izrađuje BON-2?

Fina izrađuje BON-2 koji se odnosi na poslovne subjekte čiji se računi vode u sljedećim bankama:

 1. KentBank d.d.

 2. Veneto banka d.d.

 3. Samoborska banka d.d.

BON-2 možete zatražiti i preuzeti:

BON-2*

 

 

BON-2/ 1 izdani primjerak

primjerak

180,00

BON-2/ 2 izdana primjerka

primjerak

130,00

BON-2/ 3 izdana primjerka

primjerak

100,00

BON-2/ 4 izdana primjerka

primjerak

90,00

BON-2/ 5 izdanih primjeraka

primjerak

81,00

BON-2/ 6 izdanih primjeraka

primjerak

70,00

BON-2 /7 do 10 izdanih primjeraka

primjerak

60,00

BON-2/ 11 i više izdanih primjeraka

primjerak

50,00

* Cijene su izražene u kunama. PDV je uključen u cijenu. Naknada se naplaćuje unaprijed ili u skladu s ugovorom.