Zašto FINA e-Arhiv

Zašto FINA e-Arhiv?

Količina elektronički razmijenjenih poslovnih informacija raste gotovo svakodnevno i sve je veći broj elektroničkih dokumenata koji imaju poslovnu ili zakonsku podlogu za dugotrajno čuvanje. To otvara niz poslovnih problema.

Prvi problem na koji će poslovni subjekti naići pri pohrani elektroničkih dokumenata jest osiguranje diskovnog prostora za pohranu elektroničke arhivske građe. Jednako važne komponente su i način i brzina dohvata te pretraga i sigurnost samih dokumenata.

Manipulacija velikom količinom papirne dokumentacije, njezino logično arhiviranje, pretraživanje i međusobno uparivanje također su dio svakodnevnih problema suvremenog poslovanja.

Fina vam nudi uslugu elektroničkog arhiviranja koja će u potpunosti zadovoljiti sve vaše potrebe za čuvanjem i brzim pristupom e-dokumentima, e-računima, ali i ostalim dokumentima koje želite čuvati u digitalnom obliku.

FINA e-Arhiv je pravo rješenje za Vas jer nudi:

  • sigurnu i pouzdanu pohranu,

  • stvaranje središnje arhive,

  • automatsko pohranjivanje dokumenata u sustav,

  • samostalno upravljanje arhivskim sadržajem,

  • napredno pretraživanje i pregled sadržaja prema bilo kojem podatku ili parametru,

  • upotrebu elektroničkog potpisa i vremenskog žiga, što osigurava neizmijenjena svojstva dokumenata.