Lokacije gdje se pruža podrška Referenta za
e-Ovlaštenja

Podružnica

Adresa

Bjelovar

F. Supila 4

Čakovec

O. Keršovanija 7

Dubrovnik

Vukovarska 2

Gospić

Kaniška 4

Karlovac

Ulica Pavla Vitezovića 1

Koprivnica

Opatička 1

Kutina

Hrvatskih branitelja 4

Našice

J.J. Strossmayera 3

Osijek

L. Jägera 1-3

Požega

Trg Svetog Trojstva 19

Pula

Giardini 5

Rijeka

F. Kurelca 3

Sisak

Ulica I. Kukuljevića Sakcinskog 1

Slavonski brod

Ulica Petra Krešimira IV. br. 20

Split

Mažuranićevo šetalište 24b

Šibenik

Perivoj L. Maruna 1

Varaždin

A. Cesarca 2

Vinkovci

Trg dr. Franje Tuđmana 2

Vukovar

Olajnica 19

Zabok

M. Gupca 46

Zadar

Ivana Danila 4

Zagreb

Ulica grada Vukovara 70

 

Radna vremena i telefonske brojeve Fininih poslovnica možete provjeriti ovdje.