Korištenje servisa FINA e-Račun za državu ubrzava naplatu i pruža potpunu kontrolu nad dostavom računa

  • Smanjeni troškovi isporuke računa i obrade računa - nema ispisivanja računa i slanja poštom.
  • Trenutna dostava računa bez mogućnosti gubitka računa na putu do primatelja.
  • Automatska obavijest o statusu računa - odmah je vidljivo je li primatelj prihvatio ili odbio račun.
  • Slanje obavijesti dobavljaču o podmirivanju računa označavanjem računa statusom Plaćen.