Uvidom u Registar korisnika e-Računa možete provjeriti kome možete poslati e-račun, odnosno može li poslovni subjekt ili obveznik javne nabave kojem želite poslati e-račun isti i primiti.

Registar korisnika e-Računa je registar poslovnih subjekata te obveznika javne nabave i pripadajućih poslovnih organizacijskih jedinica koje samostalno mogu primati ili primati i izdavati e-račune. 

U registru se nalaze korisnici registrirani na servis FINA e-Račun i servis e-Račun za državu te korisnici drugih informacijskih posrednika.