Sigurna dostava e-računa

Trenutna i sigurna dostava računa do primatelja. Visoka razina sigurnosti, vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja osigurana je PKI tehnologijom, odnosno upotrebom digitalnih certifikata.

Prednosti korištenja digitalnih certifikata

 1. Provjera autentičnosti korisnika koji šalje i prima račune.

  Digitalnim certifikatom, putem kojeg se prijavljujete u sustav, postiže se najveći stupanj pouzdanja u vašu autentičnost, odnosno korisnika koji zaista šalje i prima račun.
  Svaki e-račun je elektronički potpisan od strane pošiljatelja računa, čime se nedvojbeno štiti integritet podataka u računu (ako se podaci mijenjaju nakon potpisivanja, potpis će se narušiti i takav račun neće biti zaprimljen u sustav).
 2. Provjera odgovara li struktura e-računa zadanoj formi (ne ulazi se u sam sadržaj računa).
 3. Provjera ima li korisnik koji je račun potpisao pravo potpisa.
 4. Provjera je li digitalni certifikat važeći i je li potpis ispravan.
 5. Svaki se račun prije isporuke primatelju ovjerava potpisom servisa e-Račun za državu u koji je ugrađen napredan vremenski žig koji garantira točno vrijeme ulaska nekog računa u sustav i garantira da je prilikom ovjere račun prošao sve navedene kontrole.

Ispunjavanje zakonskih preduvjeta i sigurnost

Svaki obveznik koji račune razmjenjuje elektroničkim putem treba dokazati na koji način osigurava sukladnost s pravnom regulativom za razmjenu elektroničkih računa Republike Hrvatske koja je propisana člankom 161. Pravilnika o PDV-u i člankom 80. Zakona o PDV-u.

Servis FINA e-Račun za državu navedene uvjete osigurava na sljedeći način:

 • Suglasnost za zaprimanje računa u elektroničkom obliku
  Svaki korisnik suglasnost daje ispunjavanjem Pristupnice za korištenje servisa FINA e-Račun za državu.
  U pristupnici je sadržana izjava o suglasnosti korisnika za razmjenu e-računa sa svim registriranim korisnicima ovog servisa.
 • Vjerodostojnost podrijetla pošiljatelja računa
  Ostvaruje se pomoću elektroničkog potpisa.
  Svaki račun potpisuje sam korisnik koji šalje račun, a sustav provjerava ima li taj korisnik pravo potpisa i slanja računa. Korištenjem digitalnih certifikata od strane samog korisnika jamči se da je račun potpisao i poslao upravo taj korisnik/pošiljatelj i da račun od trenutka potpisivanja nije promijenjen.
 • Cjelovitost sadržaja
  Osigurava se elektroničkim potpisom uz pomoć digitalnih certifikata.
  Svaka promjena sadržaja računa nakon što je isti potpisan od strane pošiljatelja narušava potpis te se promjena može na jednostavan način otkriti.
 • Čitljivost računa
  Osigurana je prikazom u PDF-u te je na jednostavan način moguće validirati potpis, kako bi se provjerila vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja.