ePASS

Vjerodajnica koja je bazirana na korisničkom imenu i lozinki.

Dovoljna je za pristup uslugama koje traže najnižu razinu sigurnosti. S ePASS vjerodajnicama možete pristupiti većini usluga u e-Građanima.

Korisnikom možete postati ako ste stariji od 15 godina, i to popunjavanjem obrasca za izdavanje ePASS-a koji ćete uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice predati u najbližoj poslovnici Fine. Za postupak registracije potrebni su vam OIB i aktivna e-mail adresa.

Dokumente i detaljnije informacije pronađite ovdje.