EU projekti

Pružamo vam podršku pri prijavljivanju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.

Postavši punopravnom članicom Europske unije, Republika Hrvatska ima na raspolaganju iz fondova Europske unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine 10,676 milijardi eura. Europski fondovi uspostavljeni su kao financijski instrumenti koji podupiru pojedine politike zemalja članica Europske unije od kojih je najznačajnija Kohezijska politika. Cilj Kohezijske politike je ujednačavanje razlika u razini razvoja regionalnih područja u Europi s ciljem jačanja gospodarske i socijalne kohezije. 

Republika Hrvatska odnosno organizacije/institucije iz javnog, privatnog i civilnog sektora mogu koristiti bespovratna sredstva iz raspoloživih europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova te Programa Unije.

EU fondovi - priprema i provedba projekata 

U okruženju zajedničkog europskog tržišta i prilika koje se stvaraju kohezijskom politikom i programima financiranja projekata, Fina može odgovoriti na potrebe građana, institucija, neprofitnih organizacija, poduzetnika i jedinica lokalne i regionalne samouprave podrškom pri prijavljivanju na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava.

Usluge Fine:

  • Izrada projektnih prijedloga 
  • Provedba odobrenih projekata
  • Izvještavanje o provedenim projektima
  • Izrada strateških dokumenata razvoja 
  • Izrada poslovnih planova

EU projekti

Financijska agencija od 2015. godine sudjeluje u pripremi i provedbi projekata nacionalnih konzorcija na teme elektroničkog računa i elektroničke identifikacije financiranih iz programa Connecting Europe Facility Telecom (Instrument za povezivanje Europe Telekom (CEF). Više informacija>

Your Europe

Internetske stranice EU-a za građane i poduzeća