FINA Autentikator služi za autentikaciju korisnika putem One -Time Passworda (OTP). Navedeni se servis nalazi u aplikaciji mFINA gdje korisnik dobiva jednokratnu lozinku za autentikaciju. Za dobivanje jednokratne lozinke korisnik treba izvršiti registraciju na aplikaciju FINA Autentikator.

Kome je namijenjen FINA Autentikator?

  • fizičkim osobama koje imaju potrebu koristiti Uslugu RPIR Online gdje je FINA Autentikator preduvjet za aktiviranje registriranog para PIR-IBAN putem web-a

  • vlasnicima e-servisa koji imaju potrebu korištenja servisa za generiranje One -Time Passworda (OTP)

 

Registraciju na uslugu FINA Autentikator korisnik može izvršiti na sljedeće načine:

1. Osobno na šalteru u poslovnici Fine

Za registraciju na šalteru u poslovnici Fine korisnik osobno predaje Zahtjev za registraciju na uslugu FINA Autentikator pri čemu djelatnik Fine obavlja fizičku identifikaciju korisnika uz predočenje osobne iskaznice. Korisniku odmah pri registraciji djelatnik Fine uručuje Aktivacijski ključ (jednokratan ključ kojim korisnik aktivira uslugu FINA Autentikator).

 

2. Predajom elektronički potpisanog zahtjeva putem OSPD servisa Fine.

Kada korisnik želi predati dokumentaciju za registraciju na uslugu FINA Autentikator putem OSPD sustava tada predaje elektronički potpisanu dokumentaciju za registraciju u OSPD sustav. Kod na ovaj način izvršene registracije, korisnik putem OSPD sustava zaprima dokument s Aktivacijskim ključem. Korisnik Aktivacijski ključ tada preuzima putem OSPD aplikacije koristeći svoj ID Zahtjeva za prijavu.

Putem mFina aplikacije – besplatne mobilne aplikacije putem koje se pristupa Fininim uslugama


Za pristup usluzi putem mFina aplikacije potrebno je instalirati aplikaciju:
Android: verzija 5.0. i viša
Aplikaciju mFina možete preuzeti putem Google Playa ovdje
iOS: verzija 11.0. i viša
Aplikaciju mFina možete preuzeti putem App Storea ovdje