Online servis za
predaju dokumentacije

Dokumentaciju za određene usluge moguće je dostavljati putem interneta.

FINA Autentikator

FINA Autentikator je usluga Fine kojom se korisnicima omogućava izdavanje elektroničke vjerodanice u obliku jednokratne lozinke (engl. One-Time Password-OTP) koja služi za autentikaciju korisnika i/ili autorizaciju transakcija unutar nekog servisa/usluge.

Servis se koristi unutar Finine mobilne aplikacije mFina koju je potrebno preuzeti na mobilni uređaj.

Kome je namijenjen FINA Autentikator?

  • Fizičkim osobama za autentikaciju na servis ili autorizaciju transkacija unutar nekog servisa.
  • Vlasnicima e-servisa (poslovnim subjektima ili institucijama) kojima je potrebno odgovarajuće rješenje za autentikaciju korisnika i/ili autorizaciju transakcija.  

Za online predaju dokumentacije potrebno je sljedeće: 

  1. Zahtjev za registraciju/deaktivaciju usluge FINA Autentikator potrebno je potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.
  2. elektronički potpisan dokument potrebno je učitati u Finin OSPD sustav.
  3. kada se dokumentacija obradi, na email adresu navedenu na zahtjevu, stići će Vam dokument u kojem se nalazi Aktivacijski ključ.

Korisne informacije o slanju dokumentacije putem online servisa možete pronaći ovdje.

Više informacija o certifikatima za elektronički potpis možete pronaći ovdje.

Nakon predaje zahtjeva, putem online servisa, koristeći jedinstveni broj zahtjeva i tajni kod koji ste kreirali, možete pratiti status predanog zahtjeva. Aktivacijski ključ stići će na email adresu navedenu na zahtjevu.

Nakon što ste preuzeli Aktivacijski ključ:

  • preuzmite besplatnu mobilnu aplikaciju mFina i unutar aplikacije aktivirajte FINA Autentikator.
  • FINA Autentikator  je potrebno aktivirati Aktivacijskim ključem unutar 24 sata jer istekom tog perioda Aktivacijski ključ postaje neaktivan.

Više informacija o FINA Autentikatoru možete pronaći ovdje.

Online servis za predaju dokumentacije

Korisničke upute

>>  Preuzmi Korisničku uputu

 

VIDEO UPUTE:  Korištenje online servisa