Elektronički servisi

Kao vodeća institucija u segmentu e-poslovanja, Fina je razvila niz servisa koji omogućuju da cjelokupno poslovanje obavite potpuno elektronički.

e-Blokade za građane

Usluga omogućuje ovršenim građanima brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, bez potrebe dolaska u Finine poslovnice. Više informacija

e-Dražba

Sudjelujte u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku.   Više informacija.

e-Arhiv

Arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih dokumenata (npr. skeniranog papirnog dokumenta).    Više informacija.

FINA Autentikator

Izdavanje elektroničke vjerodanice u obliku jednokratne lozinke koja služi za autentikaciju korisnika i/ili autorizaciju transakcija unutar nekog servisa/usluge. Više informacija