Fina je projektni partner u projektu "Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora"

Dana 16. ožujka 2021. godine sklopljen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora”. Nositelj projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike - Uprava za rad i zaštitu na radu, dok je Financijska agencija projektni partner, a organizacijska jedinica nadležna za internu organizaciju i provedbu projekta je Centar za COP, Sektor servisa za državu.

23.03.2021.

Fina je projektni partner u projektu "Unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora"

Projekt se financira u okviru Prioritetne osi 4 - „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."

 

Cilj projekta je doprinijeti jačanju učinkovitosti javne uprave kroz unaprjeđenje sustava kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora koji obvezuju Vladu RH.  Kroz projekt se na temelju sustava COP i HRM uspostavlja Izvještajni sustav za podršku procesima kolektivnog pregovaranja i praćenja učinaka primjene kolektivnih ugovora kao središnji poslovno-informacijski sustav za provođenje analiza, simulacija te analitičku podršku namijenjenu dijelovima procesa kolektivnog pregovaranja koji utječu na rashode za zaposlene i praćenju financijskih i pravnih učinaka sklopljenih kolektivnih ugovora u državnim tijelima i javnim službama. Uspostavom rada sustava unaprijedit će se praćenje rashoda za zaposlene u državnim tijelima i javnim službama koji se osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske kao i izračuni financijskih učinaka koji prethode donošenju novih ili izmjenama postojećih pravnih akata koji izravno utječu na rashode za zaposlene.

Provedba projekta započela je u srpnju 2020. godine te traje do prosinca 2022. godine.

Ukupna vrijednost projekta i iznos bespovratnih sredstava je 12.021.128,65 kuna.

Više informacija o projektu možete dobiti putem elektroničke pošte: EU.fondovi@fina.hr 

Više o EU projektima u kojima sudjeluje Fina pogledajte ovdje.
 
Korisni linkovi:
Europski strukturni i investicijski fondovi
Europski socijalni fond