Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača - izvansudski postupak

U razdoblju od 1. siječnja 2016. g. do 14. srpnja 2022. g., predano je ukupno 1.262 Zahtjeva za provedbu izvansudskog postupka pred savjetovalištem. Od navedenog broja predanih zahtjeva, sklopljeno je ukupno 16 izvansudskih sporazuma te je izdano ukupno 935 Potvrda o neuspjelom sklapanju izvansudskog sporazuma.

14.07.2022.

Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača - izvansudski postupak

Izvansudski postupak pred savjetovalištem je postupak koji se provodi s ciljem sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i vjerovnika te ima učinak izvansudske nagodbe i predstavlja ovršnu ispravu.

Financijska agencija je, stupanjem na snagu Zakona o stečaju potrošača 1. siječnja 2016. godine započela s provođenjem izvansudskog postupka pred savjetovalištem.

Od 1. siječnja 2019. godine izvansudski postupak pred savjetovalištem više nije obavezni postupak za potrošače koji žele pokrenuti stečaj potrošača pred nadležnim općinskim sudom.

Sljedeći Pregled zbirnih podataka iz sustava Stečaj potrošača bit će objavljen kada dođe do promjene u podacima relevantnim za izvansudski postupak pred savjetovalištem.