Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika 10 najvećih gradova prema kriteriju neto dobiti poduzetnika u 2022. godini

U 2022. godini poduzetnici Zagreba, Zadra i Rijeke ostvarili najveću konsolidiranu (neto) dobit

18.09.2023.

Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika 10 najvećih gradova prema kriteriju neto dobiti poduzetnika u 2022. godini

Top 10 gradova po visini ostvarene neto dobiti poduzetnika u 2022. godini su: Zagreb, Zadar, Rijeka, Poreč, Velika Gorica, Osijek, Dubrovnik, Karlovac, Varaždin i Vukovar.

Dobrim rezultatima na razini Zagreba najviše je doprinijela INA d.d., na razini Zadra TANKERSKA PLOVIDBA d.d., na razini Rijeke PLODINE d.d., na razini Poreča VALAMAR RIVIERA d.d., na razini Velike Gorice LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., na razini Osijeka ŽITO d.o.o., na razini Dubrovnika GRUPA JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o., na razini Karlovca HS PRODUKT d.o.o., na razini Varaždina SOLVIS d.o.o. i na razini Vukovara PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o..

Analiza podataka po gradovima potvrđuje veliku koncentraciju poslovanja poduzetnika i obveznika poreza na dobit, a 10 najvećih gradova je, od ukupnog poduzetništva u 2022. godini, imalo 48,3% broja poduzetnika, 52,6% broja zaposlenih, 48,7% ukupnih prihoda, 63,2% dobiti razdoblja, 68,6% gubitka razdoblja te 59,9% neto dobiti.

Više informacija dostupno je u info.BIZ servisu koji pruža uvid u informacije o uspješnosti poslovanja i financijskom položaju svih poslovnih subjekata te o poslovnoj okolini u kojoj oni djeluju.

Cijeli članakUsporedba rezultata poslovanja poduzetnika 10 najvećih gradova prema kriteriju neto dobiti poduzetnika u 2022. godini

Tablice i grafikoniUsporedba rezultata poslovanja poduzetnika 10 najvećih gradova prema kriteriju neto dobiti poduzetnika u 2022. godini