Bankarske usluge i osiguranja

Na šalterima Fine ugovorite osiguranje ili bankarske usluge.

Police Croatia osiguranja

U Fini možete ugovoriti police za životna i neživotna osiguranja Croatia osiguranja d.d. Više informacija

Erste card club kartice

U poslovnicama Fine možete ugovoriti članstvo za Erste Card Club d.o.o. Više informacija.