Bezgotovinski platni promet

Bezgotovinski platni promet obavljajte brzo i sigurno u Fini

Bezgotovinski platni promet možete obavljati:

Na temelju ugovorene poslovne suradnje između Fine i poslovnih banaka, u Fini možete predati naloge za plaćanje*:

 • na papiru (nalozi za plaćanje HUB 3 i HUB 3A) i
 • u obliku datoteke (poruka pain.001.001.03) na USB stick-u, CD-u ili DVD-u.

Poruka pain.001 služi za iniciranje naloga za plaćanje u obliku datoteke a koristi se kao standard zadavanja naloga u zemljama SEPA područja za plaćanja (kreditne transfere) u valuti plaćanja euro. 

Poruka pain.001 zaprima se na USB stick-u, CD-u ili DVD-u, a mora biti kreirana prema pravilima opisanim u Uputi za implementaciju - Standard ISO 20022 XML za iniciranje poruka kreditnog transfera (pain.001.001.03) koja je dostupna na stranici www.sepa.hr.

Poruka pain.001 zaprima se za plaćanja (kreditne transfere) u valuti EUR - Kreditni transferi u valuti EUR po SEPA pravilima, odnosno koja ima sljedeće karakteristike:

 • naloge s valutom plaćanja EUR
 • HR IBAN računom primatelja
 • oznakom hitnosti NORM.


Za iniciranje naloga za plaćanja u obliku datoteke korištenjem servisa e-plaćanja Fine ili podnošenjem na šalteru Fine, molimo da obratite pozornost na sljedeći dokument:

Specifičnosti kod podnošenja/iniciranja poruke pain.001 u Fini 

Na nalogu za plaćanje popunjava se podatak o modelu i pozivu na broj koji mora biti usklađen s Pregledom osnovnih modela poziva na broj. Pregled osnovnih modela poziva na broj na hrvatskom jeziku možete pogledati ovdje i na engleskom jeziku ovdje.

Zaprimanje naloga:

 • međubankovni nalozi za prijenos za izvršenje isti radni dan zaprimaju se do 14:15 sati
 • unutarbankovni nalozi (bez obzira na datum izvršenja) i međubankovni nalozi za izvršenje u najavi zaprimaju se u vremenu određenom za rad s klijentima.

 

Popis banaka po tehnološkim modelima  

MODEL I VBDI
KentBank d.d.  4124003
Hrvatska narodna banka 1001005
MODEL IIIa VBDI
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska 2488001
Croatia banka d.d. 2485003
Erste & Steiermärkische bank d.d. 2402006
Hrvatska poštanska banka d.d. 2390001
Addiko bank d.d. 2500009
Imex banka d.d. 2492008
Istarska kreditna banka Umag d.d. 2380006
Karlovačka banka d.d. 2400008
Agram banka d.d.  2481000
OTP banka d.d. 2407000
Partner banka d.d. 2408002
Podravska banka d.d. 2386002
Privredna banka Zagreb d.d. 2340009
Raiffeisenbank Austria d.d. 2484008
Hrvatska poštanska banka dioničko društvo (ex NHB)  2503007
Slatinska banka d.d. 2412009
J&T banka d.d. 2489004
Samoborska banka d.d. 2403009
MODEL IIIb VBDI
Zagrebačka banka d.d. 2360000


*Nalog za plaćanje popunjava se sukladno Odluci o nalozima za plaćanje Hrvatske narodne banke te prema Uputi o obliku, sadržaju i upotrebi standardiziranih naloga za plaćanje (HUB 3 i HUB 3A) u platnom prometu.

Konverter zbrojnog naloga

Od 1.1.2023. godine u primjeni je nova verzija Konvertera koja je usklađena s novom xsd shemom i uputom za pain.001 važećom od 1.1.2023.

Fina je za vas izradila aplikaciju koja omogućava konverziju naloga za plaćanje iz txt datoteke Formata zbrojnog naloga  u xml datoteku u formatu poruke pain.001.001.03 (xml poruke). Nakon učitavanja txt datoteke i ručnog popunjavanja svih potrebnih podataka u Aplikaciju Konverter, kreira se datoteka spremna za pohranu na računalo ili prijenosni medij. Aplikacija omogućava i ispis podataka iz poruke pain.001.001.03 u pdf, excel ili word formatu. 

Za korištenje aplikacije potrebno je:

U skladu s Općim uvjetima korištenja aplikacije za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001, a nakon obrade dokumentacije korisniku se dostavlja važeća licenčna datoteka koju je potrebno instalirati u skladu s Korisničkom uputom.

Korisnička uputa - Aplikacija za konvertiranje zbrojnog naloga u pain.001

Uvođenjem SEPA standarda u Republiku Hrvatsku, 5.6.2017. godine započelo je korištenje usluge SEPA izravno terećenje.

Izravno terećenje jest nacionalna ili prekogranična platna usluga za terećenje platiteljevog računa za plaćanje, kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja na osnovi suglasnosti platitelja.

FinTIS je aplikativno rješenje koje vam omogućuje da jednostavno povežete svoje IT sustave za poslovanje (npr. ERP sustav) s funkcionalnostima za SEPA izravno terećenje.

Dodatne pogodnosti korištenja FinTIS su što:

 • ne morate ulagati financijska sredstva u razvoj vlastitog rješenja,
 • širite svoju poslovnu mrežu na više od 160 poslovnica Fine,
 • osim na vlastitim lokacijama FinTIS možete koristiti i u Fini ili kod nekog trećeg u vaše ime, odabirete funkcionalnosti koje vama trebaju i samo njih plaćate.

Rješenje je namijenjeno svim poslovnim subjektima koji žele:

 • efikasnije upravljati potraživanjima od krajnjih korisnika svojih usluga,
 • svoju uslugu učiniti pristupačnijom jer platitelj ne mora voditi brigu o plaćanju računa, a njegova obveza je pravodobno i sigurno podmirena.

Za provođenje SEPA izravnog terećenja dobro je da imate FinTIS jer pojednostavljuje prikupljanje i upravljanje suglasnostima platitelja, pruža podršku za kreiranje naloga SEPA izravnog terećenja, omogućuje konvertiranje podataka iz excel tablice u nalog SEPA izravnog terećenja.


NAPOMENA

Osnovna SDD Shema namijenjena je potrošačima kao platiteljima te je karakterizira pravo potrošača na povrat sredstava u propisanom roku.

Poslovna SDD Shema namijenjena je platiteljima nepotrošačima te ne postoji pravo povrata autorizirane transakcije.

Postupanje sukladno Osnovnoj SDD Shemi propisano je Pravilima Osnovne HRK SDD Sheme i prilozima Pravilima, dok je postupanje sukladno Poslovnoj HRK SDD Shemi propisano Pravilima Poslovne HRK SDD Sheme i prilozima Pravilima.

Obje sheme SEPA izravnog terećenja karakterizira obveza primatelja sredstava u SEPA izravnom terećenju da prikuplja suglasnosti od platitelja i postupa s njima sukladno Pravilima.


Detaljne informacije možete dobiti putem besplatnog telefona 0800 0080 i putem e-pošte centar_ppp@fina.hr

O aplikativnom rješenju FinTIS možete pročitati i u letku.

Obavijesti za registrirane korisnike


NOVA DATOTEKA ZA INICIRANJE NALOGA - pain.001.001.09 poruka  

Od 19. studenog 2023. godine u primjeni je nova verzija datoteke pain.001 - poruka pain.001.001.09 za iniciranje naloga za plaćanje kroz servis e-plaćanja Fine ili na šalteru Fine te nova verzija formata izvatka u obliku camt. poruka (izvaci u xml formatu) - Uputa za klijente – camt.053, 052 i 054 poruke. 
 
Nova dokumentacija je dostupna na službenoj SEPA stranici.
Više informacija potražite na sepa.hr: Novosti i Newsletter-SEPA-SCT dokumentacija za primjenu od 19.11.2023. (05-2023)


Popunjavanje naloga isplate plaće odnosno primitka

Pravilnikom o doprinosima i Pravilnikom o porezu na dohodak propisano je popunjavanje naloga za isplatu plaće odnosno naloga za isplatu primitka koji podliježe plaćanju doprinosa kao i popunjavanje naloga isplate primitaka koji se smatraju dohotkom, a koji ne podliježu obvezi doprinosa.

Na nalogu za isplatu polje "Model" i "Poziv na broj platitelja" se popunjava na sljedeći način:

HR67 OIB-GG001 do GG365/366-X   

gdje je:

HR67

broj model

OIB

OIB obveznika plaćanja javnih davanja

GG001 do GG365/366

oznaka izvješća Obrasca JOPPD na kojem je iskazana obveza doprinosa prema plaći koja se isplaćuje,
ili
godina i redni broj mjeseca za koji se isplaćuje plaća za koje je obveza doprinosa evidentirana na uplatnim računima koji su bili na snazi do 31. prosinca 2013. godine.

X

Podatak o plaći:
0 – isplata plaće
1 – isplata prvog dijela plaće
2 – isplata drugog dijela plaće
3 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
4 – isplata plaće koje ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu
5 – isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka
6 – isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu
7 – isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno
8 - isplata primitka od kojega se utvrđuje drugi dohodak prema kojemu se utvrđuje obveza doprinosa
9 – isplata naknade plaće od strane poslodavca
10 – isplata mirovine
11 – isplata dohotka od osiguranja
12 – isplata dohotka od kapitala
13 – isplata dohotka od posebne vrste imovine
14 – isplata dohotka od imovinskih prava
15 – isplata drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa