Biljezi, mjenice i obrasci

U Fini možete kupiti biljege, mjenice, razne obrasce i drugo.

U poslovnicama Fine možete kupiti:

  • državne biljege,
  • obrasce mjenica,
  • ugovor o sezonskom radu u poljoprivredi,
  • vrijednosne kupone za sezonski rad u poljoprivredi,
  • naloge za plaćanje (HUB-3),
  • blagajničko - trezorski materijal (vrećice, ključeve i torbice za DNT),
  • kuverte i druge obrasce.

Prodaja državnih biljega i mjenica ovlaštenim maloprodavačima

Osim prodaje državnih biljega i obrazaca mjenica fizičkim i pravnim osobama, u Fininim poslovnicama obavlja se i prodaja istih ovlaštenim maloprodavačima, sukladno Pravilniku o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega, odnosno Pravilniku o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice.

Ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega fizičke i pravne osobe ostvaruju temeljem zahtjeva kojeg podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Središnjem uredu. Ovlaštenja za maloprodaju obrazaca mjenice fizičke i pravne osobe ostvaruju temeljem pisanog zahtjeva Ministarstvu financija, Sektoru za financijski sustav. Ovlaštenje izdaje ministar financija. Pravne i fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za maloprodaju državnih biljega izdano na temelju Zakona o upravnim pristojbama mogu obavljati i maloprodaju obrazaca mjenica.

Prilikom kupnje državnih biljega i obrazaca mjenica maloprodavaču se odobrava popust od 6% od nominalne vrijednosti kupljenih državnih biljega, odnosno mjenica, za daljnju prodaju.

Za dodatne informacije vezane uz narudžbu (količina, apoenska struktura, popis općina) i kupnju (broj uplatnog računa) državnih biljega i obrazaca mjenica za daljnju maloprodaju, ovlašteni maloprodavači se mogu obratiti u odabranu poslovnicu Fine u kojoj će se nadalje opskrbljivati sa državnim biljezima i obrascima mjenica.