Kvalificirani certifikati za e-pečat srednje razine sigurnosti namijenjeni su za elektroničko pečatiranje, a izdaju se pravnim osobama te istu identificiraju. Pripadajući privatni ključ se čuva u QSCD uređaju (kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa/pečata).

 

 

 

 

 

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati putem Finine online aplikacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na ovu vrstu certifikata možete pronaći ovdje.

Za predaju dokumentacije u nekom od Registracijskih ureda Fine, potrebno je slijediti sljedeće korake:

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju
   
  Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate - 2 primjerka
  Preslika osobne iskaznice ovlaštenog predstavnika
 2. Dostavite u najbliži registracijski ured

Korak 1: Popunite i potpišite dokumentaciju  

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav. Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili (u slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke). Ako ste registrirani, za izdavanje certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:       

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na razdoblje važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u razdoblju od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u razdoblju njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. 

Certifikati srednje razine sigurnosti se izdaju na razdoblje od 2 godine te je za njihovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

Korak 1.1.: Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?

Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),

 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),

 • Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.

Korak 2: Dokumentaciju dostavite u najbliži Finin registracijski ured.

Za izdavanje certifikata za elektronički pečat

Dokumentacija za ispis, potpisivanje na papiru i predaju u Registracijskom uredu Fine:

Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate

 

Dokumentacija za elektroničko potpisivanje i predaju putem servisa OSPD:

Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Zahtjev za izdavanje certifikata za e-pečat za pravnu osobu

Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za izdavanje certifikata za elektroničke pečate (OSPD)

 

Ostala dokumentacija

Uvjeti pružanja usluga certificiranja za poslovne certifikate i Izjava o pružanju usluga certificiranja za poslovne certifikate

Cjenik