Potpisivanje u sustavu e-Građani/e-Poslovanje

Potpisivanje u sustavu e-Građani/e-Poslovanje omogućeno je s Fininim certifikatima na kriptografskom uređaju

Kontakt

besplatan telefon: 0800 0080

e-pošta: info@fina.hr

Da bi na sustavu e-Građani/e-Poslovanje mogli potpisivati Fininim digitalnim certifikatima, korisnici trebaju uz programsku podršku za digitalne certifikate instalirati i PKI datoteku.

 

Korisnici digitalnih certifikata trebaju preuzeti sljedeće datoteke:

PKI datoteka za 32 bitna računala
https://cdn.fina.hr/finapki/FINA_PKI_%20INSTAL_32.zip 

PKI datoteka za 64 bitna računala
https://cdn.fina.hr/finapki/FINA_PKI_%20INSTAL_64.zip 

 

Za potrebe testiranja na testnoj okolini od strane vlasnika Servisa ili održavatelja rješenja, testne datoteke možete preuzeti na sljedećim linkovima: 

PKI datoteka za 32 bitna računala
https://cdn.fina.hr/finapki/FINA_PKI_%20INSTAL_32TST.zip

PKI datoteka za 64 bitna računala
https://cdn.fina.hr/finapki/FINA_PKI_%20INSTAL_64TST.zip


U slučaju problema s instalacijom datoteke, možete se obratiti na adresu e-pošte: info@fina.hr ili na besplatni broj telefona 0800 0080.