Mnogi elektronički poslovni servisi zahtijevaju dva certifikata na kripto uređaju (USB tokenu ili na pametnoj kartici) zbog čega se kod ovog proizvoda izdaju dva certifikata u paru, za e-potpise i pristup e-servisima:

 • kvalificirani certifikat izdan na kvalificiranom sredstvu za izradu elektroničkog potpisa (QSCD*) koji omogućava izradu kvalificiranog elektroničkog potpisa (QES), izjednačen s vlastoručnim potpisom i

 • certifikat za autentikaciju .

Kvalificirani certifikati za kvalificiran elektronički potpis  koristi se za izradu elektroničkih potpisa koji su sukladno eIDAS uredbi izjednačeni s vlastoručnim potpisom. Izdani su na QSCD* kriptografskom uređaju (kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa). Na nedvojben je način povezan s potpisnikom te omogućava njegovu identifikaciju. Podatke za izradu potpisa potpisnik koristi pod svojom potpunom kontrolom.

Certifikat za autentikaciju koristi se za izradu elektroničkog potpisa, za jaku autentikaciju i enkripciju ključa.

Ako certifikate koristite za pristup servisima Fine, državne uprave i javnih službi, vrstu potpisa propisuje institucija koja je vlasnik servisa.

Što je QSCD uređaj i zašto korisnicima preporučamo obnovu odnosno prelazak na QSCD kriptografski uređaj?

QSCD uređaj je nova vrsta korisničkog kripto uređaja u obliku smart kartice ili USB tokena. To je kvalificirano sredstvo za izradu elektroničkog potpisa koji je sukladno EU Uredbom eIDAS izjednačen vlastoručnim potpisom u EU.

Korisnici postojećih certifikata na „sigurnom kriptografskom uređaju“ mogu do isteka ili opoziva koristiti certifikate za predviđene namjene, nakon čega se preporuča izdavanje digitalnih certifikata na QSCD uređaju.

Preporuka novim korisnicima je podnošenje Zahtjeva za izdavanje Poslovnog EU kvalificiranog certifikata isključivo na QSCD uređaju koji korisnicima pruža veću sigurnost elektroničkog potpisa, prekograničnog priznavanja te izjednačenost s vlastoručnim potpisom u EU u odnosu na dosadašnje.

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata moguće je predati putem Finine online aplikacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnog certifikata za elektronički potpis. Dokumentaciju je potrebno potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na ovu vrstu certifikata možete pronaći ovdje.

Za predaju dokumentacije u nekom od Registracijskih ureda Fine, potrebno je slijediti sljedeće korake:

 1. Popunite i potpišite dokumentaciju

  Zahtjev za izdavanje poslovnog digitalnog certifikata - 1 primjerak
  Ugovor o obavljanju usluga certificiranja za poslovne subjekte - 3 primjerka
  Presliku osobne iskaznice ili putovnice osobe koja će biti korisnik certifikata (za osobu za koju se certifikati traže)
 2. Dostavite u najbliži registracijski ured
 3. Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

  Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će u Registracijskom uredu Fine preuzeti prazan kripto uređaj te na adresu e-pošte navedenu u Zahtjevu dobiti obavijest o autorizacijskom kodu za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

Korak 1: Popunite i potpišite dokumentaciju  

Preduvjet za izdavanje bilo kojeg digitalnog certifikata je registracija u Fina PKI sustav. Ako već koristite neke od Fininih digitalnih certifikata, znači da ste registraciju u sustav PKI već obavili (u slučaju da je od inicijalne registracije došlo do promjene podataka, pri predaji dokumentacije za izdavanje certifikata potrebno je dostaviti aktualne podatke). Ako ste registrirani, za izdavanje certifikata potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:       

Za svaki se izdani certifikat zasebno potpisuje Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Ugovor se sklapa na razdoblje važenja certifikata te 30 dana od dana njegova isteka ili opoziva. Ako korisnik zatraži obnovu, odnosno izdavanje novog certifikata u razdoblju od 30 dana, primjenjuje se isti ugovor i traje u razdoblju njegova važenja. Jedan korisnik može imati više certifikata te će u tom slučaju za svaki certifikat sklopiti zaseban Ugovor o obavljanju usluga certificiranja. Isti se Ugovor primjenjuje samo na certifikat za koji je potpisan.

Ugovor se ne potpisuje samo u slučaju kada tražite izdavanje Demo certifikata. 

Ostala dokumentacija

Više dokumentacije za korištenje raznih e-servisa možete preuzeti ovdje.

Certifikati se izdaju na 2 godine te je za njegovo daljnje korištenje potrebno napraviti obnovu.

Korak 1.1.: Vaš poslovni subjekt prvi je put korisnik certifikata?

Ako nitko iz vašeg poslovnog subjekta nije koristio digitalne certifikate Fine, tada je potrebno prvi puta obaviti jednokratnu registraciju poslovnog subjekta u PKI sustav. Za registraciju poslovnog subjekta u sustav PKI potrebno je predati sljedeću dokumentaciju:

 • Izvadak iz nadležnog registra gdje je provedena registracija poslovnog subjekta (ne stariji od 6 mjeseci),

 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstanju prema NKD-u i matičnom broju (samo za pravne subjekte),

 • Presliku osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta.

Osoba ovlaštena za zastupanje mora biti navedena u Izvatku iz nadležnog registra te ista treba potpisati i zahtjeve za izdavanje certifikata i ugovor.

Korak 2: Dokumentaciju dostavite u najbliži Finin registracijski ured.


Korak 3: Preuzimanje certifikata i prvo korištenje

Preuzimanje certifikata i programske podrške

Preuzimanjem certifikata, korisnik se obvezuje koristiti ih u skladu s Uvjetima pružanja usluga certificiranja. Nakon što korisnik preuzme certifikat na kripto uređaju, svaka naknadna izmjena/opoziv/reaktivacija po već izdanom certifikatu može se raditi isključivo po zahtjevu korisnika.

Nakon obrade dokumentacije predane u Finu, korisnik će u Registracijskom uredu Fine preuzeti prazan kripto uređaj te na adresu e-pošte navedenu u Zahtjevu dobiti obavijest o autorizacijskom kodu za aktivaciju kripto uređaja i preuzimanje certifikata te uputu o načinu preuzimanja certifikata.

Prazan kripto uređaj korisnik preuzima osobno, pri čemu se obavlja fizička identifikacija korisnika, uz predočenje identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica). Digitalne certifikate korisnik preuzima osobno, putem CMS portala na lokaciji korisnika, na prazan kripto uređaj koji je preuzet u Registracijskom uredu Fine.

Ako niste u mogućnosti doći po kripto uređaj osobno, isto možete obaviti putem punomoći uz preduvjet da je korisnik identificiran prilikom predaje dokumentacije ili će Fina poslati svog djelatnika na vašu lokaciju što se dodatno naplaćuje.

Da bi korisnik mogao koristiti certifikate na kripto uređaju (Siguran kriptografski uređaj ili QSCD), potrebno je instalirati odgovarajuću programsku podršku.

Programska podrška za Gemalto kripto uređaj:

Sve potrebne informacije o izdavanju poslovnog digitalnog certifikata stranim državljanima/poslovnim subjektima možete dobiti na info@fina.hr.