e-Dražba

Servis e-Dražba je Finina usluga koja vam omogućava sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku, stečajnom i postupku osiguranja.

Fina provodi prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnim i stečajnim postupcima na temelju zahtjeva za prodaju (koji Fini dostavlja nadležno tijelo).

Servis e-Dražba omogućava vam:

  • elektroničko potpisivanje prijave za sudjelovanje u određenoj elektroničkoj javnoj dražbi te
  • potpisivanje i predaju ponude u nadmetanju elektroničkim putem, sve pod pretpostavkom prethodnog ispunjenja uvjeta propisanih zakonskim i podzakonskim propisima.

Za pristup servisu potrebno je:

  1. posjedovati odgovarajući Finin digitalni certifikat (normalizirani/autentikacijski te kvalificirani/potpisni) i
  2. popuniti pristupnicu za korištenje servisa e-Dražba.

Fizičke osobe/građani trebaju imati Finine osobne digitalne certifikate na FINA e-kartici/USB tokenu. Poslovni subjekti odnosno fizička osoba unutar poslovnog subjekta za pristup servisu treba imati Finine poslovne digitalne certifikate izdane na FINA e-kartici/USB tokenu ili CoBranding kartici/tokenu banke s kojom Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Izdavanje digitalnih certifikata vrši se u skladu s pravilima obavljanja usluga certificiranja, a detaljne informacije možete pronaći ovdje.

Svu potrebnu dokumentaciju potrebno je predati u najbliži Finin registracijski ured. Popis ureda potražite ovdje.


Korištenje servisa u ime druge osobe

Servis e-Dražba moguće je koristiti u ime druge osobe (jedne ili više njih) temeljem punomoći. Opunomoćitelj može biti poslovni subjekt i fizička osoba. Obrazac punomoći treba biti ovjeren kod javnog bilježnika.

U slučaju zastupanja u servisu e-Dražba po punomoćniku odvjetniku isti je dužan dostaviti Fini odvjetničku punomoć iz koje proizlazi ovlaštenje na zastupanje opunomoćitelja u servisu e-Dražba, u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Ako je odvjetnička punomoć izdana na stranom jeziku, ista mora biti prevedena na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču. Uz izvornik ili ovjerenu presliku odvjetničke punomoći, potrebno je priložiti popunjenu Izjavu s web stranica Fine. Potrebna dokumentacija dostupna je u sekciji Dokumenti.


Ovdje možete preuzeti informativnu brošuru u kojoj je pojašnjen postupak provođenja prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom putem Fine. 

Ako servis e-Dražba koristite u svoje ime, tada za korištenje servisa ne plaćate naknadu.

Ako koristite servis e-Dražba u ime neke druge osobe (fizička osoba/građanin ili poslovni subjekt) temeljem punomoći, tada se za svako dodatno ovlaštenje Vama naplaćuje naknada. Naknada za svako dodatno ovlaštenje se obračunava jednokratno za obračunsko razdoblje u kojem je ovlaštenje registrirano (mjesec).

Naknada za svako dodatno ovlaštenje iznosi 25,00 kuna (cijena ne uključuje iznos PDV-a).

Primjer obračuna: Ako korisnik u jednom mjesecu registrira 10 dodatnih ovlaštenja, za taj se mjesec obračunava naknada: 10 ovlaštenja x 25,00 kn = ukupno 250,00 kn. Naknada se plaća po ispostavljenom računu.

Cjelokupan Cjenik naknada za izdavanje digitalnih certifikata u Fini možete pronaći ovdje.