Kako biste mogli elektronički potpisivati ponude, uz programsko rješenje, potrebno je imati i digitalne certifikate na kripto uređaju (FINA e-kartica/USB token).  Elektronički potpis pravno zamjenjuje vlastoručni potpis na papiru.

Kako do Fininih digitalnih certifikata koji se nalaze na kripto uređaju pročitajte ovdje.

Ako potpisnik dokumentacije već ima Finine digitalne certifikate na  FINA e-kartici/USB tokenu ili CoBranded kartici/tokenu banke s kojom Fina ima poslovnu suradnju koje već koriste za pristup e-servisima (e-Porezna, e-Carina, RGFI, e-Regos, e-Blokade, e-Dražba, e-Račun, e-HZMO, e-Zdravstveno ili za internetsko bankarstvo banaka s kojima Fina ima ugovor o poslovnoj suradnji), iste mogu koristiti i u ovu svrhu.

Kako se odabire certifikat za potpisivanje dokumentacije?

Obzirom da se na kripto uređaju nalaze dva certifikata (autentifikacijski i potpisni) prilikom potpisivanja potrebno je odabrati potpisni certifikat.

Ako imate digitalne certifikate izdane na sigurnom kripto uređaju, potrebno je odabrati certifikat koji završava .25. Ako imate digitalne certifikate izdane na QSCD uređaju potrebno je odabrati certifikat koji završava .34.

Ako dokumentaciju potpisujete putem Finine aplikacije Web e-Potpis tada imate mogućnost odabrati opciju da se koristi samo kvalificirani certifikat.

Prilikom potpisivanja dokumentacije nije potrebno vršiti enkripciju dokumenta i ugradnju vremenskog žiga. Ove se funkcionalnosti provode prilikom predaje dokumentacije u sustav e-Nabava. Detaljne informacije vezane za predaju dokumentacije opisane su na stranicama Narodnih novina.

Na PDF dokumentu je moguće provjeriti valjanost i vrstu potpisa u samom programu Adobe Reader.

U nastavku se nalaze Upute koje vam mogu poslužiti za provjeru vrste i valjanosti potpisa na prethodno potpisanim dokumentima. Upute se odnose samo na dokumente koji su potpisani Fininim digitalnim certifikatima.

U nastavku se nalaze video isječci koji vam mogu poslužiti pri potpisivanju Uveza Ponude kroz aplikaciju Web e-potpis te pri provjeri naprednog elektroničkog potpisa na dokumentu.

Video upute

Potpisivanje PDF dokumenta sa naprednim elektroničkim potpisom
Provjera da li je PDF dokument potpisan naprednim elektroničkim potpisom

Dokumentaciju je moguće potpisati putem Finine aplikacije Web e-Potpis ili putem nekog drugog  programskog rješenja za potpisivanje, ovisno o vlastitom odabiru.

Web e-Potpis je on-line aplikacija za elektroničko potpisivanje dokumenata. Radi se o Web aplikaciji koju nije potrebno instalirati na računalo. Za korištenje je potrebno imati Finine digitalne certifikate na kripto uređaju te se registrirati za korištenje.

Nakon prijave, aplikaciju možete početi koristiti odmah.

Ovu aplikaciju možete koristiti i za potpisivanje PDF-a uveza ponude.

Aplikacija omogućuje ugradnju više potpisa na istom dokumentu te odabir opcije za potpisivanje kvalificiranim certifikatom koji omogućuje napredni elektronički potpis.

Više o aplikaciji Web e-Potpis i naknadama za korištenje možete pronaći ovdje.

Podrška vezana za dostavu ponuda u sustav e-Nabava te uz tumačenje Zakona o javnoj nabavi:

Narodne Novine
Pravna pitanja (dežurni savjetnik): Portal javne nabave
Elektronički oglasnik javne nabave: Narodne novine

 

Podrška vezana za izdavanje Fininih digitalnih certifikata na kripto uređaju i potpisivanje putem aplikacije Web e-Potpis:

Financijska agencija - FINA
Besplatni telefon: 0800 0080
Adresa e-pošte: info@fina.hr

 

Za podršku prilikom korištenja drugih potpisnih rješenja potrebno je obratiti se dobavljaču pojedinih rješenja.