Servis e-Račun za državu

Brz i jednostavan pristup servisu e-Račun za državu uz novu mobilnu funkcionalnost mRačun

Mobilnu aplikaciju mFina nadogradili smo novim funkcionalnostima usluge mRačun. Sada brzo i jednostavno, osim pregleda podataka iz Javnog registra servisa e-Račun, možete pregledati svoje e-račune u ulaznim i izlaznim pretincima i promijeniti im status te zaprimiti obavijest o zaprimljenim e-računima. 

Prema prijedlogu Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (naručitelji) su s prosincem 2018. godine obvezni u postupcima javne nabave zaprimati račune u elektroničkom obliku.

Kako se naručitelji ne bi morali povezivati sa svakim pojedinim informacijskim posrednikom koji postoji na tržištu, sada se povezuju s jednom centralnom točkom - sustavom e-Račun u javnoj nabavi (servisom e-Račun za državu).

Prednosti uvođenja e-Računa u javnu nabavu su:

  • ušteda u obradi ulaznih računa zbog automatiziranog unosa računa
  • bolja raspodjela ljudskih resursa i veća produktivnost
  • sigurna pohrana svih računa s prilozima u sustavu e-Arhiva,
  • brzo pretraživanje primljenih i arhiviranih računa
  • brža i jednostavnija revizija računa
  • kreiranje prilagođenih izvještaja

 

Uvođenje obveznog e-Računa u javnu nabavu osim za izdavanje računa prema naručiteljima, potaknut će i razmjenu računa između poslovnih subjekta u privatnom sektoru čime će se ostvariti i značajne uštede u cjelokupnom gospodarstvu.

Zaprimanje e-Računa

Računi se mogu zaprimati na jedan od sljedećih načina:

1. Direktno u svoj računovodstveni sustav (ERP sustav) - zahtjeva prilagodbu i integraciju sustava sa servisom e-Račun za državu

2. Pojedinačno putem web aplikacije e-Račun za državu - računi se zaprimaju kroz web aplikaciju (naručitelj račun prihvaća, odbija ili šalje na likvidaturu). Ovaj način zaprimanja računa ne zahtijeva integraciju sa sustavom

Servis e-Račun za državu također omogućuje i slanje e-računa kroz sustav. 

Dokumentaciju za izdavanje digitalnih certifikata i registraciju na servis e-Račun za državu moguće je predati putem Fininog online servisa za predaju dokumentacije bez dolaska u neki od Registracijskih ureda Fine.
Za online predaju dokumentacije potrebno je ispuniti preduvjet vezano uz posjedovanje digitalnih certifikata. Potpisnik dokumentaciju treba potpisati najmanje naprednim elektroničkim potpisom podržanog kvalificiranim certifikatom.

Korisne informacije prije slanja dokumentacije za izdavanje digitalnih certifikata putem online servisa možete pronaći ovdje.
Direktan link na Aplikacijski certifikat za Fina e-Račun i e-Račun za državu možete pronaći ovdje.
Direktan link na Poslužiteljski certifikat (SSL) za Fina e-Račun i e-Račun za državu možete pronaći ovdje.
Direktan link na formu obrasca za Fina e-Račun za državu možete pronaći ovdje.

Izdavanje e-Računa

Poslujete li s pravnim subjektima koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (u nastavku teksta naručitelji)* na sljedeće načine možete se pripremiti za prelazak na novi način poslovanja i slanje strukturiranih elektroničkih računa (e-računa):

1. Direktno iz svog računovodstvenog sustava (ERP sustav)

Zahtjeva prilagodbu i integraciju internog računovodstvenog sustava sa servisom e-Račun za državu. Pogodna je za one koji prema naručiteljima šalju veliki broj računa ili su veliki sustavi te za informacijske posrednike

2. Pojedinačno putem web aplikacije e-Račun za državu 

Računi se kreiraju i šalju kroz web aplikaciju, registracija se vrši on-line bez potrebe dolaska u Finu. Ovaj način slanja računa ne zahtijeva integraciju vašeg internog računovodstvenog sustava sa servisom e-Račun za državu. Pogodan je za one koji prema naručiteljima šalju mali broj računa

3. Putem informacijskog posrednika

Informacijski posrednik je treća strana koja posreduje između izdavatelja i servisa e-Račun za državu, odnosno naručitelja. Korištenje informacijskog posrednika je uglavnom komercijalnog karaktera, na tržištu ih postoji veliki broj, a izdavatelji računa proizvoljno odabiru informacijskog posrednika.

Ako već koristite usluge nekog informacijskog posrednika za elektroničko slanje računa, potrebno je obratiti se tom informacijskom posredniku kako bi se informirali o potrebnim prilagodbama. 

 

Za korisnike Fininog servisa e-Račun

Ako račune šaljete pojedinačno putem web aplikacije servisa, nastaviti ćete koristiti postojeće rješenje kakvo jest, a sve potrebne izmjene prema HRN EN 16931 izvršiti će Fina.

Ako račune šaljete direktno, potrebno je napraviti prilagodbe vašeg internog računovodstvenog sustava prema HRN EN 16931. Potrebne prilagodbe radi vaša tehnička podrška koja održava računovodstveni sustav. Fina će osigurati tehničku podršku pri testiranju usklađenog rješenja sa servisom.

Fina je za korisnike koji integriraju svoj interni računovodstveni sustav sa servisom e-Račun za državu izradila integracijski modul. Svrha modula je olakšati integraciju korisnika s servisom e-Račun za državu. 

 

* Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelji su javni i sektorski naručitelji.

Informacijski posrednici

Servis e-Račun za državu omogućuje da u razmjeni računa s naručiteljima* sudjeluju svi sadašnji i budući informacijski posrednici i dobavljači ERP rješenja u što većem broju.

Fina će svakom informacijskom posredniku i dobavljaču ERP rješenja koji zadovolji tehničke preduvjete opisane u tehničkoj dokumentaciji omogućiti povezivanje. Rok za povezivanje ovisi o tehničkoj spremnosti za ispunjenje tehničkih preduvjeta za povezivanje na strani informacijskog posrednika i dobavljača ERP-a  te nakon provedenog uspješnog testiranja.

Fina pruža podršku za tehničko povezivanje Servisa sa sustavom Informacijskog posrednika.

Popis informacijskih posrednika koji su svoja rješenja uskladili s EU Normom za eRačun te svoje sustave povezali na centralnu platformu, možete provjeriti na službenim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 

Popisu možete pristupiti putem adrese https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun odabirom opcije Kako do e-računa.

Uz svakog informacijskog posrednika nalazi se podatak koju uslugu potencijalni korisnici mogu koristiti kod pojedinog informacijskog posrednika – zaprimanje e-računa, slanje e-računa ili obje opcije.

Kako bi ubrzali postupak registracije, možete potpisanu dokumentaciju za Registraciju na servis e-Račun za državu dostaviti skeniranu na adresu e-pošte
e-racun@fina.hr te originalnu naknadno dostaviti u poslovnice Fine u roku od 14 dana.
Napomena se ne odnosi na dokumentaciju za izdavanje certifikata. Dokumentacija za izdavanje certifikata treba biti dostavljena u originalu prema uputama na ovoj stranici.
Dokumentaciju također možete potpisati elektronički kvalificiranim certifikatom te dostaviti na adresu e-pošte e-racun@fina.hr.  

 

*Prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelji su javni i sektorski naručitelji.

Fina je član PEPPOL-a (Pan European Public Procurement OnLine) koji omogućava prekograničnu razmjenu računa i ostalih dokumenata u procesima javne nabave.

Lista članova PEPPOL-a se nalazi na https://peppol.eu/who-is-who/openpeppol-member-list-2/

Fina Access Point  je certificirana PEPPOL pristupna točka koja komunicira s ostalim PEPPOL pristupnim točkama i omugućava interoperabilnu prekograničnu razmjenu računa sukladno EN-16931.

Popis svih certificiranih Pristupnih točki PEPPOL-a se nalazi na https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/


Sending eInvoices through PEPPOL Network

Sending eInvoices to croatian state beneficiaries is possible through PEPPOL Network.

You can request the service of sending eInvoices through PEPPOL Network from any certified PEPPOL Access Point in Your country. To check if there is certified Access Point in Your country is at the following link: https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/

All state beneficiaries are connected to one central point - Fina e-Račun za državu. The Law obliges all state beneficiaries to send and receive electronic invoices in public procurement from 01st July 2019.

Fina has established  PEPPOL Access Point for receiving eInvoices through PEPPOL Network.
All state beneficiaries are able to receive eInvoices through PEPPOL Network.

 

The process of sending eInvoices to croatian state beneficiaries

The process of registration depends on each entity because they have the opportunity to register their organizational units with some internal codes or some global codes from ISO 6523 ( e.g. GLN).
If they choose internal code, through PEPPOL it will be possible only to address main organization by OIB number. But if they register every organizational units with own global code then PEPPOL infrastructure will be able address that specific unit.

Most entities are registered with their VAT number (croatian OIB), and some have GLN. 
After the process of registration is finished, they are published on the PEPPOL SMP/SML.

With the structure 9934:OIB, it is possible to send e-invoices through PEPPOL.

List of beneficiaries can be found through this web application https://digitalneusluge.fina.hr/eRacunJT/

It is necessary to know OIB or name of organization.
Name => (cro. Naziv poslovnog subjekta)

After that if organization is registered it is possible to see more information and column subject type (cro. Tip subjekta) will be set to (cro. Obveznik JN) which means state beneficiaries.

Sending documents via PEPPOL network is according to the EU norm and PEPPOL BIS Billing 3.0 specification.

 

Technical docmentation and specificiations for eInvoice creation:

Specifikacija osnovne upotrebe e-računa (UBL 2.1. i CII)

S ciljem lakše integracije na sustav e-Račun, Fina je izradila Integracijski modul čija je svrha olakšati integraciju Fininih korisnika s Fininim web servisima. 

Modul se pokreće na strani korisnika, korisnik prema modulu šalje REST zahtjev, a modul zatim kreira SOAP poruku s UBL računom, potpisuje račun i poruku certifikatom korisnika te je šalje prema web servisu Fine.
Podaci koji se šalju u REST zahtjevu su u JSON formatu, dok sâm dokument koji se šalje može biti u XML ili JSON formatu, ovisno o preferencijama korisnika.

Integracijski modul je besplatan i može ga se dobiti ispunjavanjem Zahtjeva za integracijski modul.

Zahtjev je potrebno poslati na mail adresu eracun.itpodrska@fina.hr ili dostaviti u bilo koju poslovnicu Fine.

Aplikacija za provjeru statusa po računima korisnicima omogućava provjeru da li je račun prošao kroz centralnu platformu te status računa (zaprimljen, potvrđeno zaprimanje, prihvaćen, odbijen). Više informacija.


Ulaz u Registar korisnika e-Računa

Registar korisnika e-Računa je registar poslovnih subjekata i pripadajućih poslovnih jedinica koje samostalno mogu primati i slati račune, a koji su registrirani na Finin servis e-Račun. 

U Registru korisnika se također nalaze i obveznici javne nabave registrirani kao korisnici servisa e-Račun za državu te korisnici drugih informacijskih posrednika povezanih s Fininim servisom e-Račun.

Uvidom u Registar korisnika e-Računa možete provjeriti kome možete poslati e-račun odnosno može li poslovni subjekt ili obveznik javne nabave kojem želite poslati e-račun takav račun i primiti.

Ako imate pitanja vezanih za razmjenu elektroničkih računa na raspolaganju Vam je Finin virtualni asistent.

Finin virtualni asistent je programsko rješenje kojem su unaprijed definirani automatski odgovori na Vaša potencijalna pitanja, a čija je svrha da u najkraćem mogućem roku dođete do osnovnih informacija o Fininim servisima za razmjenu elektroničkih računa.

Odgovore na Vaša pitanja ne kreira fizička osoba (djelatnik Fine), već proizvod (softver) koji prema ključnim informacijama iz Vaših upita na temu elektroničkih računa, automatskim procesom pronalazi unaprijed zadane odgovore.

Upućujemo Vas da ovaj proizvod koristite u najboljoj namjeri, a kako bi dobili odgovore na ključna pitanja vezana za servise e-Račun za poslovne subjekte i e-Račun za državu. Vaša su nam pitanja i zadovoljstvo od iznimne važnosti, stoga Vas molimo da ispravnom primjenom Fininog virtualnog asistenta omogućite da u što kraćem vremenu ovaj proizvod unaprijedimo do najviše moguće razine.
Zbog unaprjeđenja usluge i korisničkog iskustva, Fina je implementirala novu verziju web aplikacije e-Račun za državu.

Omogućeno je mijenjanje statusa po računima iz odbijen u prihvaćen. Za promjenu statusa dokumenta, biti će Vam poslan mail sa obavijesti o mijenjanju statusa predmetnog računa.
U slučaju da se račun pošalje na pogrešnu poslovnu jedinicu, omogućeno je ponovno slanje istog računa na drugi pretinac istog poslovnog subjekta. U tom slučaju broj dokumenta ostaje isti, potrebno je samo izmijeniti adresni podatak.

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na adresu e-pošte e-racun@fina.hr

Obavijest o isteku certifikata za e-Račun koji koristi Fina

05. ožujak 2021. - Certifikat koji se koristi za potpisivanje dolaznih/odlaznih poruka i klijentsku autentifikaciju u sustavu e-Račun za državu i e-Račun za poslovne subjekte ističe 16.03.2021.

Novi certifkat će biti postavljen u petak 12.03.2021. u popodnevnim satima. 

Novi certifikat možete preuzeti ovdje.

Postavljanje novog certifikata će imati utjecaj na sve korisnike koji koriste softverska rješenja putem kojih direktno šalju i primaju račune. 

Upute što je potrebno napraviti u softverskim rješenjima kako bi mogli i dalje mogli nesmetano i bez prekida zaprimati i slati račune možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da se obratite svojoj softverskoj podršci kako bi na vrijeme odradili sve potrebne korake.

Za sva dodatna pitanja i podršku možete nas kontaktirati na eracun.itpodrska@fina.hr


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun za državu

02. ožujka 2021. - Obavještavamo Vas da je danas moguće otežano slanje računa na nacionalnu Centralnu platformu zbog dorada na sustavu koje će biti završene u najkraćem mogućem roku.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa FINA e-Račun za državu

01. ožujka 2021. - Obavještavamo Vas da će se danas u razdoblju od 13:00 do 14:00 sati sustav biti privremeno nedostupan zbog dorada na nacionalnoj Centralnoj platformi.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.


Obavijest za korisnike servisa e-Račun za državu

19. veljače 2021. - Obavještavamo Vas da će se u  subotu 27.02.2021. godine, u razdoblju od 07:00 do 20:00 sati provoditi sistemska nadogradnja sustava.

U tom periodu sustav će biti nedostupan te neće biti moguće pristupiti web aplikaciji Servisa.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.

Novi subordinirani Fina RDC 2020 CA certifikat

23. prosinac 2020. - Obavještavamo korisnike da je Fina počela izdavati certifikate za aplikaciju standardne razine sigurnosti (aplikacijski certfikat za e-Račun i e-Račun za državu) na novom CA te da novi subordinirani Fina RDC 2020 CA na kojem se izdaju certifikati čiji se privatni ključ izdaje u soft obliku možete pronaći na linku https://www.fina.hr/ca-fina-root-certifikati

ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI? 

Ako ste vlasnik rješenja u kojem se koristi aplikacijski certifikat za e-Račun i e-Račun za državu i ako vaš sustav ima postojeći Fina Root CA certifikat importiran kao Trust anchor (root certifikat kojem se vjeruje) vrlo je vjerojatno da ove promjene u Fina RDC 2020 CA certifikata neće imati nikakav utjecaj, ali svakako preporučujemo provjeru. 

Ako vaš sustav/rješenje nema importiran postojeći Fina Root CA certifikat kao Trust anchor (root certifikat kojem se vjeruje), molimo vas da ga dodate u popis root certifikata kojim se vjeruje. Ako to nije moguće, bit će ga potrebno importirati kako biste ostvarili povjerenje u nove certifikate koji se izdaju na novom CA.

Promjene se mogu manifestirati u validaciji elektroničkog potpisa.

Detaljnije informacije nalaze se na linku https://www.fina.hr/digitalni-certifikati/obavijesti-za-korisnike 


Obavijest za korisnike servisa e-Račun za državu

21. veljače 2020. - Obavještavamo Vas da u nedjelju 23.veljače 2020. godine, u razdoblju od 08 do 20 sati može doći do povremenog i kratkotrajnog otežanog pristupa servisu e-Račun za državu zbog periodičnog tehničkog održavanja sustava.

Hvala na razumijevanju i ukazanom povjerenju.
Vaš e-Račun tim


Obavijest za korisnike Centralne platforme

06. prosinca 2019.- Obavještavamo Vas kako je sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) sada dostupan.

Svi elektronički računi iz prethodnog perioda (od 01.12.) koji nisu mogli biti poslani zbog nedostupnosti servisa Moj e-Račun, su u postupku ponovnog slanja od strane Centralne platforme prema korisnicima informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun).


Obavijest za korisnike Centralne platforme

04. prosinca 2019.- Obavještavamo Vas kako je sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) od 01.12.2019. nedostupan od strane centralne platforme. 

Iz navedenog razloga nije moguća isporuka elektroničkih računa prema korisnicima servisa Moj eRačun.

Centralna platforma će ponovno poslati elektroničke račune koji nisu dostavljeni informacijskom posredniku Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) odmah po zaprimanju informacije o dostupnosti sustava ovog informacijskog posrednika.


Obavijest za korisnike Centralne platforme

05. rujna 2019.- Obavještavamo Vas kako postoje poteškoće u slanju računa sa centralne platforme na sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) od 31.08.2019. koji povremeno nije dostupan u različitim vremenskim intervalima. 

Iz navedenog razloga nije moguća kontinuirana isporuka elektroničkih računa prema korisnicima servisa Moj eRačun.

Centralna platforma ponovno šalje elektroničke račune koji nisu dostavljeni informacijskom posredniku Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) odmah po zaprimanju informacije o dostupnosti sustava ovog informacijskog posrednika.


Obavijest za korisnike Centralne platforme

13. kolovoz 2019. - Obavještavamo Vas kako je sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) sada dostupan.

Svi elektronički računi iz prethodnog perioda (od 12. kolovoza 2019.) koji nisu mogli biti poslani zbog nedostupnosti servisa Moj e-Račun, sada su poslani od strane Centralne platforme prema korisnicima informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun).


Obavijest za korisnike Centralne platforme

12. kolovoza 2019.- Obavještavamo Vas kako sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) nije dostupan od strane Centralne platforme od 12. kolovoza 2019. 

Iz navedenog razloga nije moguća isporuka elektroničkih računa prema korisnicima Moj eRačun servisa.

Centralna platforma će elektroničke račune poslane prema informacijskom posredniku Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) dostaviti odmah po zaprimanju informacije o otklanjanju problema od strane informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun).


Obavijest za korisnike Centralne platforme

05. srpanj 2019. - Obavještavamo Vas kako je sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) sada dostupan.

Svi elektronički računi iz prethodnog perioda (od 30. lipnja 2019.) koji nisu mogli biti poslani zbog nedostupnosti servisa Moj e-Račun, sada su poslani od strane Centralne platforme prema korisnicima informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun).


Obavijest za korisnike Centralne platforme

03. srpanj 2019.- Obavještavamo Vas kako sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) nije dostupan od strane Centralne platforme od 30. lipnja 2019.

Iz navedenog razloga nije moguća isporuka elektroničkih računa prema korisnicima Moj eRačun servisa.

Centralna platforma će elektroničke račune poslane prema informacijskom posredniku Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) dostaviti odmah po zaprimanju informacije o otklanjanju problema od strane informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun).


Obavijest za korisnike Centralne platforme

13. lipanj 2019. - Obavještavamo Vas kako je sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) sada dostupan.

Svi elektronički računi iz prethodnog perioda (od 04.06.) koji nisu mogli biti poslani zbog nedostupnosti servisa Moj e-Račun, sada su poslani od strane Centralne platforme prema korisnicima informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun).


Obavijest za korisnike Centralne platforme

11. lipanj 2019. - Obavještavamo vas kako sustav informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) nije dostupan od strane Centralne platforme od 4. lipnja 2019. godine.

Iz navedenog razloga nije moguća isporuka elektroničkih računa prema korisnicima servisa Moj eRačun.

Centralna platforma će elektroničke račune poslane prema informacijskom posredniku Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun) dostaviti odmah po zaprimanju informacije o otklanjanju problema od strane informacijskog posrednika Elektronički računi d.o.o. (Moj eRačun).

Finin virtualni asistent

140 / 140

Finin virtualni asistent

Pozdrav!

Ja sam Finin virtualni asistent i mogu Vam pomoći oko pitanja vezanih za razmjenu elektroničkih računa.

Klikom na tipku "Započnite razgovor" prihvaćate Opće uvjete usluge. Komunikacija razmjenjena u okviru usluge Finin virtualni asistent koristi se isključivo za poboljšanje usluge.
U okviru ove usluge Fina ne obrađuje Vaše osobne podatke.

Započnite razgovor