Elektronička predaja obrazaca R-Sm
(e-REGOS)

Uslugom e-REGOS omogućena vam je predaja obrazaca R-Sm putem interneta.

Servis e-REGOS namijenjen je svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm, a obavezno za obveznike koji podnose podatke za više od 100 osiguranika. Za korištenje servisa trebate posjedovati Finine digitalne certifikate na FINA e-kartici ili USB tokenu.

Način rada servisa e-REGOS detaljno je opisan u Korisničkim uputama.

Servis e-REGOS vam omogućava korištenje sljedećih usluga:

 • predaja Obrasca R-Sm putem WEB-a u slučaju kada je izvršena uplata, a nije podnesen Obrazac R-Sm za period od 1. siječnja 2005. godine do 31. prosinca 2013. godine
 • upis podataka Obrasca R-Sm preko ekranske forme
 • predaja elektronički potpisanog Obrasca R-Sm putem interneta u sustav REGOS-a u Fini
 • predaja korektivnog Obrasca R-Sm odnosno korekcija već podnesenih obrazaca R-Sm
 • preuzimanje datoteka s Greškama u specifikaciji po osiguranicima o obračunanim doprinosima na Obrascu R-Sm
 • preuzimanje Pregleda nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa
 • provjera članstva osiguranika u II. stupu obveznog mirovinskog fonda
 • tiskanja elektronički potpisane stranice A Obrasca R-Sm (dodatna ovjera u poslovnicama Fine – trebate donijeti samo jedan primjerak Stranice A, tiskane korištenjem aplikacije "Provjera potpisane datoteke", koju ne trebate dodatno ovjeravati svojim pečatom i potpisom).

Obrazac R-Sm vrste obračuna/ispravka '88' (ispravak podataka samo na Stranici A) možete predati isključivo u papirnom obliku u poslovnicama Fine.

Prednosti servisa e-REGOS su višestruke:

 • možete predati Obrazac R-Sm 24 sata na dan bez napuštanja radnog mjesta
 • ušteda vremena: ne trebate doći u poslovnicu Fine, izvješće o ispravnosti Obrasca dobit ćete gotovo trenutačno, a u slučaju neispravnih podataka s Obrasca novi, ispravljeni podaci odmah se šalju u sustav REGOS-a
 • ušteda prostora: nemate potrebe za papirnom dokumentacijom, sve potvrde i Obrasci su u elektroničkom obliku i mogu se pohraniti na računalo ili vanjski medij.
   

Za pristup servisu e-REGOS trebate:

 • posjedovati Finin digitalni certifikat na FINA e-kartici ili USB tokenu kojima elektronički potpisujete datoteku s podacima u Obrascu R-Sm (više informacija kao i potrebna dokumentacija za izdavanje digitalnih certifikata dostupna je ovdje)  
 • ispuniti Pristupnicu za korištenje e-servisa Fine (označiti e-REGOS)
 • predati Pristupnicu u najbližu poslovnicu Fine.

Servis e-REGOS možete koristiti u sklopu naknade koju plaćate za korištenje digitalnih certifikata. 

U slučaju problema vezanih uz instalaciju i uporabu servisa e-REGOS, javite nam se na: 
•    besplatni broj telefona 0800 0080 
•    e-mail info@fina.hr

U slučaju problema u korištenju servisa e-REGOS, u dijelu dostave obrazaca u sustav REGOS kao što su:
•    nemogućnost kreiranja datoteke kroz e-REGOS
•    nemogućnost slanja datoteka na obradu
•    nemogućnost potpisivanja datoteke
•    problem u potpisnom modulu
•    poslane datoteke se ne vide na pregledu i sl.,
pogledajte Naputak za rješavanje problema slanja obrazaca uslugom e-REGOS.