Certifikati za e-Pečat

Pogodan je za ovjeru dokumenata kada nije potreban potpis fizičke osobe pri čemu e-pečat potvrđuje da je dokument izdala određena pravna osoba.