EuroNKS platni je sustav koji obrađuje međubankovne platne transakcije SEPA kreditnih transfera u eurima. Platni sustav EuroNKS započeo je s radom 6. lipnja 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA.

Sudionici u EuroNKS-u mogu biti:

  • Hrvatska narodna banka (HNB)

  • kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a

  • podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica Europske unije za koje su njihova nadležna tijela dostavila obavijest HNB-u o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj

  • podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od HNB-a dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države i

  • Hrvatska banka za obnovu i razvitak.

U EuroNKS-u banke imaju otvorene obračunske račune u eurima, a sustav obrađuje međubankovna eurska plaćanja SEPA kreditnih transfera.

Sustav je interoperabilan s drugim klirinškim sustavima za mala plaćanja drugih država članica Europske unije s kojima je povezan posredno preko Hrvatske narodne banke čime ostvaruje punu SEPA dostupnost za sve sudionike EuroNKS-a.

Pravilima rada platnog sustava EuroNKS uređuju se temeljna pravila i način rada EuroNKS-a.

Obračun međubankovnih euro platnih transakcija odvija se u četiri ciklusa obračuna i namire, a određen je Terminskim planom obračuna platnih transakcija u EuroNKS-u.

Namira euro platnih transakcija izvršava se u nacionalnoj komponenti platnog sustava TARGET2-HR u. 

Financijska agencija naplaćuje naknade za usluge vezane uz sudjelovanje sudionika u EuroNKS-u sukladno Cjeniku EuroNKS-a.

Naslov Veličina  
Dokumenti
Pravila rada platnog sustava EuroNKS sustava.pdf 2,8MB
Terminski plan EuroNKS-a.pdf 73KB
Broj platnih transakcija EuroNKS_2018.xlsx 13KB
Popis sudionika EuroNKS-a.pdf 87KB
Broj platnih transakcija u EuroNKS-u_2019.xlsx 11KB
Cjenik EuroNKS-a.pdf 264KB
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}