Pouzdan partner

Fina se, kao kvalificirani pružatelj usluga povjerenja, nalazi na nacionalnoj Trusted listi (Pouzdani popis) pružatelja usluga povjerenja koja je povezana u jedinstvenu Trusted listu pružatelja usluga povjerenja u Europskoj uniji. Više informacija>

Minimalni tehnički preduvjeti za korištenje digitalnih certifikata na kripto uređaju