Fina je ovršenicima omogućila dobivanje detaljnih informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje putem usluge e-Blokade.

Usluga e-Blokade omogućuje ovršenim građanima brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, bez potrebe dolaska u Finine poslovnice. Više informacija
Pokretanje ovrhe na novčanim sredstvima

Postupak ovrhe na novčanim sredstvima pokreće ovrhovoditelj dostavom osnove za plaćanje u Finu, uz pripadajući zahtjev i dokaz o uplati predujma naknade za provedbu ovrhe. Više informacija

Radnje na temelju punomoći

Ovrhovoditelj odnosno ovršenik može za poduzimanje pojedinih ili svih radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima opunomoćiti drugu osobu. Više informacija

Pohrana punomoći

Ovrhovoditelj ili punomoćnici koji su opounomoćeni za poduzimanje radnji u postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima pred Finom, mogu u Finu dostaviti punomoći na pohranu. Više informacija

Izvršenje osnove za plaćanje

Zaprimljenu osnovu za plaćanje Fina upisuje u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje (Očevidnik), prema vremenu primitka te izračunava ukupan iznos duga po osnovi za plaćanje koji čini iznos glavnog duga, obračunata kamata i troškovi postupka.
Za osnovu za plaćanje koja je Fini dostavljena uz Zahtjev za izravnu naplatu, Zahtjev za naplatu ili sudsko rješenje o ovrsi, Fina daje nalog banci za zapljenu sredstava u iznosu ukupno obračunatog duga po osnovi za plaćanje, na rok od 60 dana, s daljnjim obračunom kamate na iznos duga, do prijenosa sredstava na račun ovrhovoditelja. Protekom tog roka Fina zadaje nalog banci za prijenos zaplijenjenih sredstava ovrhovoditelju. Ako ovršenik želi da se sredstva prenesu na račun ovrhovoditelja prije isteka rog roka, može dati suglasnost za prijenos sredstava na račun ovrhovoditelja. Više informacija

Temeljem članka 206. stavka 2. Ovršnog zakona (Narodne novine, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17) ovršenik može, nakon što primi rješenje o ovrsi, predložiti odgodu ovrhe iz zakonom propisanih razloga. U slučaju kada sud prihvati prijedlog ovršenika za odgodom ovrhe i donese rješenje o odgodi, sud rješenje odmah dostavlja Financijskoj agenciji u pisanom otpravku. U slučaju potrebe sud rješenje o odgodi može dostaviti i telefaksom, elektroničkom poštom ili na drugi pogodan način.

Kako bi se osiguralo da Fina odmah postupi po dostavljenom rješenju o odgodi, u nastavku su brojevi telefaksa na koje sudovi mogu dostaviti predmetno rješenje:

Fina Rijeka: 051/206-607
Fina Zagreb: 01/6127-507
Fina Osijek: 031/222-213
Fina Split: 021/303-882
Otvaranje i zatvaranje zaštićenog računa

Ovrha se ne provodi na primanjima, naknadama i iznosima koji su zakonom izuzeti od ovrhe ili je ovrha na njima ograničena.
Ako je račun ovršenika blokiran ili ovršenik raspolaže informacijom da je u Fini zaprimljena osnova za plaćanje po kojoj će biti ovršen, može u Fini zatražiti otvaranje posebnog (zaštićenog) računa na koji će se isplaćivati primanja koja su izuzeta od ovrhe ili nad kojima je ovrha ograničena, kako bi ovršenik njima mogao slobodno raspolagati. Otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba (potrošač) čiji računi nisu blokirani ako uz zahtjev za otvaranje zaštićenog računa priloži presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.  Više informacija

Kako saznati informacije o ovrsi

Odmah po primitku osnove za plaćanje, Fina obavještava ovršenika (potrošača) o zaprimljenoj osnovi za plaćanje i o iznosu duga iz osnove za plaćanje koja se dostavlja na provedbu uz Zahtjev za izravnu naplatu, poštom i slanjem poruke u Osobni korisnički pretinac (usluga u sustavu e-Građani). Potrošač koji primi informaciju da je u Fini zaprimljena osnova za plaćanje ili da mu je račun blokiran može u bilo kojoj Fininoj poslovnici bez naknade saznati detaljnije informacije o ovrsi. Više informacija

Naknade

Naknade za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima propisane su Pravilnikom o vrstama naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te cjenikom Fine na kojeg suglasnost daje ministar financija.

Izvadak iz Cjenika

Novosti

10.11.2022.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača 31. listopada 2022. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. listopada 2022. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 15.039 poslovnih subjekata, što je za 256 poslovnih subjekata ili 1,7% više u odnosu na rujan 2022. godine i 198 poslovnih subjekata ili 1,3% manje u odnosu na listopad 2021. godine.

Više informacija
18.10.2022.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača 30. rujna 2022. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. rujna 2022. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirana su 14.783 poslovna subjekta, što je za 433 poslovna subjekta ili 3% više u odnosu na kolovoz 2022. g. i 32 poslovna subjekta ili 0,2% više u odnosu na rujan 2021. godine.

Više informacija
09.09.2022.
Broj ovrha na novčanim sredstvima potrošača i poslovnih subjekata na dan 31. kolovoza 2022.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. kolovoza 2022. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.350 poslovnih subjekata, što je za 172 poslovna subjekta ili 1,2% više u odnosu na srpanj 2022. g. i 567 poslovnih subjekata ili 3,8% manje u odnosu na kolovoz 2021. godine.

Više informacija
12.08.2022.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima potrošača i poslovnih subjekata na dan 31. srpnja 2022.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. srpnja 2022. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.178 poslovnih subjekata, što je za 317 poslovnih subjekata ili 2,2% manje u odnosu na lipanj 2022. g. i 847 poslovnih subjekata ili 5,6% manje u odnosu na srpanj 2021. godine.

Više informacija
20.07.2022.
Podaci o broju ovrha na novčanim sredstvima poslovnih subjekata i potrošača na dan 30. lipnja 2022. godine

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. lipnja 2022. godine, u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.495 poslovnih subjekata, što je za 659 poslovnih subjekata ili 4,3% manje u odnosu na svibanj 2022. godine i 882 poslovna subjekta ili 5,7% manje u odnosu na lipanj 2021. godine.

Više informacija

Česta pitanja

Uplata predujma

Primanja i naknade koji su izuzeti od ovrhe

Kontakt

besplatni telefon 0800 0080

Upite, reklamacije i prigovore vezane uz postupke provedbe ovrhe na novčanim sredstvima možete poslati ovdje.

Zaštita osobnih podataka GDPR