Informacije o transakcijama

Kao klijenti banaka možete korištenjem InfoFINA i InfoFINA SMS servisa zaprimati obavijesti o prometu i trenutnom stanju po transakcijskom računu putem e-pošte, telefaksa ili SMS porukom.

Kao klijent banke možete dobiti izvatke o prometu i stanju na računu putem:

  • izvadaka na papiru, txt ili xml datoteke te porukom camt.053 u poslovnici Fine,
  • servisa InfoFINA ili
  • aplikacije e-plaćanja.

Format za dostavu izvadaka klijentima na elektronskom mediju.


Kako biste postali korisnik InfoFINA i/ili InfoFINA SMS servisa trebate:

  • popuniti i ovjeriti Pristupnicu
  • potpisivanjem Pristupnice prihvatiti i Opće uvjete korištenja InfoFINA/InfoFINA SMS servisa
  • predati Pristupnicu u najbližu poslovnicu Fine
InfoFINA

Korištenjem InfoFINA servisa u svakom trenutku možete saznati trenutno stanje i promet na svom transakcijskom računu telefonski, telefaxom ili putem e-pošte. Više informacija.

InfoFINA SMS

Provjerite trenutno stanje i dnevne promjene na svom računu koristeći uslugu InfoFINA SMS servisa.

Više informacija.