Korisnik Kartice GPR  ima pravo na kupnju Plavog dizela po povlaštenoj cijeni i u granicama odobrenih količina izraženih u litrama (u daljnjem tekstu: Kvota), na prodajnim mjestima prodavatelja koji su sklopili ugovor o suradnji s Finom.

Svaka prodaja goriva Plavi dizel se evidentira u Sustavu Plavi dizel, a omogućena je prodaja Plavog dizela samo korisnicima kartice GPR do Kvote koja im je prethodno odobrena.

Izdavanje kartice*

Vrsta izrade kartice GPR

Rok izrade

Cijena EUR

Cijena HRK

Redovna izrada

30 dana

6,64

50,00 

Žurna izrada

7 - 10 dana

19,91

150,00

 PDV je uračunat u cijenu.

Naplata za izradu kartice GPR vrši se temeljem Odluke o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo ("Narodne novine br. 98/10) od dana 2. kolovoza 2010.

Uz karticu GPR Korisniku se uručuju i Opći uvjeti za korištenje kartice GPR.

Pravo korištenja kartice GPR ostvaruje se sljedeći dan od dana preuzimanja kartice GPR, a najranije od 1. srpnja 2010. godine.

Korisnik može imati više aktivnih kartica GPR za isto obračunsko razdoblje.

Uplatu naknade za izradu kartice GPR korisnik prava mora izvršiti na račun Financijske agencije broj: HR4424840081100876807, uz obvezno pozivanje na model: HR05, odnosno poziv na broj odobrenja 29400040 - OIB korisnika prava (primjer popunjene uplatnice nalazi se u Dokumentima)

Napomena: Rok za izradu GPR kartice počinje teći od dana zaprimanja zahtjeva u nadležnom tijelu (APPRRR/UR).


Izgled kartice

Prednja strana kartice
Stražnja strana kartice

Kartica GPR služi Korisniku za ostvarivanje prava na kupnju Plavog dizela po povlaštenoj cijeni i u granicama odobrenih količina (Kvote), na prodajnim mjestima s kojima je Fina sklopila ugovor i u druge se svrhe ne može koristiti. Kvota se umanjuje za zbroj svih potrošnji evidentiranih po svim karticama Goriva za poljoprivredu i ribarstvo (GPR) istog Korisnika za isto obračunsko razdoblje (jedna kalendarska godina).

Prije kupovine Plavog dizela, Korisnik kartice GPR dužan je doći u prodajni prostor, uručiti prodavatelju karticu GPR i jednu od sljedećih identifikacijskih isprava:

 • Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednika ili
 • Rješenja o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ili
 • Povlastice za ribolov i/ili
 • Povlastice za uzgoj i/ili
 • Povlasticu/dozvolu za akvakulturu.


Gubitak, krađa ili oštećenje kartice

Blokadu kartice GPR Korisnik vrši slijedeći upute operatera Pozivnog centra na broj 0800 8880.

Za blokadu kartice GPR potrebno je znati: broj kartice - broj koji se nalazi na prednjoj strani kartice GPR.

Nakon blokade kartice GPR, Korisnik može podnijeti zahtjev za izradu nove kartice GPR. Izdavanje nove kartice GPR ne utječe na do tada zabilježenu Kvotu i potrošnju, odnosno raspoloživu količinu Plavog dizela za pripadajućeg Korisnika.

Kartica za gorivo u poljoprivredi i ribarstvu (GPR)

Primjer popunjene uplatnice za redovni postupak izdavanja GPR kartice
Opći uvjeti za korištenje GPR kartice
Obrazac za prijavu tehničke neispravnosti GPR kartice
 

Propisi

 • Zakon o trošarinama (NN br. 106/2018, 121/2019, 144/2021),

 • Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel  za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat  plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN br. 1/2019);

 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu (NN br. 80/2020);

 • Odluka o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje kartice goriva za poljoprivredu i ribarstvo (NN br. 98/2010).


Nadležna tijela


Ministarstvo poljoprivrede
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Uprava ribarstva pri Ministarstvu poljoprivrede

Reklamacije i prijave problema

U slučaju da reklamiranu transakciju prodajno mjesto ne može riješiti, korisnik kartice reklamaciju u pisanoj formi šalje s detaljnim opisom problema, preslikama računa i potvrde transakcije (tzv. slipa) te podacima s kartice na adresu:

Financijska agencija
Sektor servisa za državu
Centar kartičnog poslovanja
Koturaška ulica 43
10 000 Zagreb

ili skenirano na adresu e-pošte: dizel@fina.hr.


Podrška korisnicima

1. Govorni automat na broj 01/612-8877 od 0-24h

Podaci potrebni za korištenje govornog automata su:

 • Broj kartice

Aktivnosti koje je moguće ostvariti putem govornog automata su:

 • Upit u stanje (trenutno stanje raspoložive količine Plavog dizela)

2. Pozivni centar na broj 0800 8880 od 06:00-22:00h

Pozivom na Pozivni centar moguće je izvršiti blokadu kartice GPR u slučaju:

 • tehničke neispravnosti,
 • oštećenja, krađe ili gubitka kartice GPR.


Napomena: Jednom blokiranu karticu više nije moguće koristiti niti deblokirati.

Za odgovore na vaša pitanja, nejasnoće ili detaljnije informacije u vezi korištenja kartice GPR, obratite se djelatnicima Pozivnog centra.