Izvješća i potvrde

U poslovnicama Fine ili korištenjem servisa e-REGOS možete dobiti izvješća o greškama kod obrade Obrasca R-S i R-Sm, pregled nepovezanih obrazaca i uplata te provjeriti članstvo u II. stupu.

Greške u specifikaciji po osiguranicima o obračunatim doprinosima

Prilikom obrade Obrasca R-S ili R-Sm mogu se ustanoviti dvije vrste pogrešaka: 

  • upozoravajuća pogreška u nazivu nosi oznaku „W“ (warning) i ne utječe na prihvaćanje podataka s Obrasca u sustav REGOS-a, ali obveznik mora provjeriti uzrok njenog pojavljivanja
  • odbacujuća pogreška u nazivu nosi oznaku „S“ (superfatal) ili „F „(fatal) i njeno pojavljivanje znači da su podaci na Obrascu neispravni te nisu prihvaćeni u sustav REGOS-a.

Ako se nakon obrade Obrasca R-S ili R-Sm ustanovi da postoje upozoravajuće ili fatalne pogreške, u poslovnici Fine dobit ćete ispis pogrešaka koji sadrži naziv i opis pogreške te mjesto na obrascu na kojem je pogreška ustanovljena. U slučaju odbacujućih pogrešaka trebate ispraviti pogrešku i podnijeti novi Obrazac u sustav REGOS-a u Fini.

Pregled nepovezanih obrazaca R-S i R-Sm

U poslovnici Fine, u kojoj predajete Obrasce R-S i R-Sm, možete preuzeti „Pregled nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje“ koji prikazuje jesu li ispravno povezani Obrasci R-S i R-Sm s uplatama kojima se podmiruju obveze za I. i II. mirovinski stup.

Ako ste korisnik servisa e-REGOS, isti pregled možete dobiti putem aplikacije „Pregled nepovezanih obrazaca R-S/R-Sm“. 

Ako na pregledu ustanovite da postoje Obrasci koji se nisu povezali s uplatom ili uplate kojima nisu povezani Obrasci R-S ili R-Sm, za pomoć se može obratiti u REGOS, Gajeva 5, 10 000 Zagreb ili na telefonski broj kontakt centra REGOS-a 01/4898-999.

Provjera članstva zaposlenika u II. stupu

U poslovnicama Fine možete zatražiti izvješće o statusu članstva u obveznom mirovinskom fondu za svoje zaposlenike čija je dob između 40 i 50 godina, a koji su se po prvi put zaposlili nakon 01.01.2002. godine. 

Temeljem matičnog broja, MBG ili OIB-a poslovnog subjekta možete dobiti popis svih zaposlenika koji su se prijavili u II. stup mirovinskog osiguranja, a čija je dob između 40 i 50 godina starosti. Izvješće sadrži MBG ili OIB osiguranika, prezime i ime osiguranika i datum prijave osiguranika u obvezni mirovinski fond. 

Izvješće možete dobiti  u tiskanom obliku ili u obliku datoteke, uz napomenu da trebate donijeti nositelj podataka sa sobom.

Provjera članstva honorarnih djelatnika u II. stupu

U poslovnicama Fine možete zatražiti izvješće o statusu članstva u obveznom mirovinskom fondu za djelatnike kojima isplaćujete drugi dohodak (honorarni djelatnici) i čija je dob između 40 i 50 godina, a radi lakšeg iskazivanja doprinosa za mirovinska osiguranja na Obrascu R-S i R-Sm.

Za dobivanje informacija o članstvu u OMF-u, trebate donijeti datoteku u propisanom formatu s popisom MBG-ova ili OIB-ova onih honorarnih djelatnika za koje želite provjeriti status članstva.

Upute za popunjavanje sloga:

MBG-ovi ili OIB-i u datoteci moraju biti navedeni jedan ispod drugog, na početku reda te ne smiju biti odvojeni zarezom ili nekim drugim znakom.

U datoteci rezultata prikazani su podaci o imenu, prezimenu, pripadajućem MBG-u ili OIB-u i statusu članstva u II. stupu mirovinskog osiguranja, a međusobno su odvojeni točka-zarezom (;).

Moguće vrijednosti koje status o članstvu honorarnih djelatnika u II. stupu mirovinskog osiguranja može poprimiti su:

  • DA – osoba je učlanjena u II. stup mirovinskog osiguranja te za nju poslodavac obračunava  doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup i doprinos za mirovinsko osiguranje II. Stup,
  • NE - osoba nije učlanjena u II. stup mirovinskog osiguranja te za nju poslodavac obračunava samo doprinos za I. stup mirovinskog osiguranja,
  • * - uneseni MBG ili OIB ne zadovoljava formalnu ispravnost te nije moguće generirati podatke o  osiguraniku,
  • ? – članstvo u II. stupu mirovinskog osiguranja se ne može utvrditi

Primjer izgleda ulazne datoteke i datoteke rezultata provjere o članstvu u OMF-u:

ULAZNA DATOTEKA

DATOTEKA REZULTATA PROVJERE

MBG1 ili OIB1

MBG2 ili OIB2

.

.

MBGn ili OIBn

Ime; Prezime; MBG1 ili OIB1; Status za II. stup;

Ime; Prezime; MBG2 ili OIB2; Status za II. Stup;

.

.

Ime; Prezime; MBGn ili MBGn; Status za II. stup