Korisnička podrška je na usluzi svim korisnicima sustava Registar zaposlenih u javnom sektoru i Centralizirani obračun plaća.

Na temelju provedene ankete, utvrđeno je da je više od 95% korisnika sustava COP ocijenilo rad korisničke podrške Fine s najvišom ocjenom „zadovoljan u potpunosti“.

Za sva dodatna pitanja ili pojašnjenja o radu u sustavu RegZap i COP, možete se obratiti djelatnicima korisničke podrške na sljedeće e-mail adrese ili brojeve telefona:

Korisnička podrška

e-mail

telefon

Registar zaposlenih u javnom sektoru (RegZap)

regzap@fina.hr

0800 0080

Centralizirani obračun plaća (COP)

cop@fina.hr

0800 0080

Podrška za rad s XML–om

regzap@fina.hr / cop@fina.hr

01/6128 590

 

Korisnička podrška po resorima

e-mail

telefon

Resor znanosti i obrazovanja

cop.zos@fina.hr

01/6128 593

Resor kulture

regzap@fina.hr / cop@fina.hr

01/6128 597

MUP

cop_mup@fina.hr

01/6128 598

 

Izmjena podataka u bazi Registra zaposlenih u javnom sektoru

U slučaju pogrešnog unosa podataka koji više ne možete promijeniti kroz aplikaciju, moguće je jedino podatak promijeniti kroz izmjenu u bazi podataka od strane Fine.

Za navedenu izmjenu molimo da popunite obrazac Zahtjev za izmjenom podataka u bazi Registra zaposlenih u javnom sektoru  te potpisan dokument pošaljite elektroničkom poštom na adresu regzap@fina.hr ili telefaksom na broj 01/630 4901.

U opis obrasca potrebno je navesti koja se izmjena želi izvršiti. Ako se ista odnosi na promjenu podataka zaposlenika, potrebno je navesti ime, prezime i OIB zaposlenika kod kojeg je zatražena izmjena te opis tražene izmjene.


Izmjena podataka u bazi Registra zaposlenih u javnom sektoru - GAŠENJE

U slučaju promjene ustroja institucije/državnog tijela ili gašenja istoga u sustavu, moraju se ugasiti svi rasporedi, zapošljavanja, radna mjesta i ustrojstvene jedinice institucije.

Za navedene promjene molimo da popunite obrazac Zahtjev za izmjenom podataka u bazi -  gašenje te potpisan dokument pošaljete elektroničkom poštom na adresu regzap@fina.hr ili telefaksom na broj 01/612 7010.
 

KONTAKT

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja, obratite se na regzap@fina.hr ili na besplatni telefon Call centra Fine 0800 0080.